Google search

 
 

Перший в історії НУОЗ України імені П.Л. Шупика випуск здобувачів вищої освіти другого освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр) зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація «Фармація» (заочна форма навчання) відбувся (випускова кафедра — кафедра фармації). Студенти-бакалаври навчалися в Університеті протягом 2,5 років з вересня 2020 року.

Програма підготовки магістрів фармації базувалась на сучасних наукових досягненнях у галузі фармації та засадах доказової медицини. Професорсько-викладацький склад на профільних фармацевтичних кафедрах забезпечував набуття високого рівня знань і практичних навичок з технології лікарських засобів та їх контролю, організації і економіки фармації, менеджменту і маркетингу, фармацевтичної опіки і раціонального використання препаратів у медичній практиці з використанням спеціальних інформаційно-цифрових технологій.

Ці два роки стали справжнім випробуванням на стійкість як для студентів, так й для викладачів. Все було уперше. Розроблялися локальні нормативні документи, адаптувалися до нового освітнього процесу облікові форми та форми договорів на навчання, налагоджувалися внутрішні взаємозв’язки між кафедрами та структурними підрозділами, створювалася навчальна аптека, відпрацьовувалися канали оптимальної комунікації. Крім організації освітньої діяльності йшла робота з підготовки документації та отримання акредитації освітньо-професійної програми за спеціальністю “Фармація, промислова фармація”. Працівники кафедр та працівники структурних підрозділів уперше проводили заходи з організації, підготовки саме студентів, розв'язували поточні питання з Центром тестування МОЗ України щодо проведення ЄДКІ Крок-1 та Крок-2. Науково-педагогічним працівникам у стислі терміни довелося адаптуватися не лише до нового контингенту споживачів освітніх послуг (молоді люди до 25 років), а й до викликів переважно дистанційного навчання студентів заочної форми в умовах пандемії Covid-19 та під час тяжкого періоду активних військових дій під Києвом.

Сьогодні ми можемо констатувати, що всі випробування подолали з гідністю. В процесі навчання студенти відпрацювали загальні та спеціальні компетентності для здійснення професійної діяльності, включаючи навички гарантування безпечного та раціонального застосування пацієнтами лікарських засобів, моніторингу ефективності фармакотерапії та/або побічної дії, виготовлення ліків, їх зберігання, контролю якості, регулювання, забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами та іншими товарами аптечного асортименту з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій, надання фармацевтичної допомоги на засадах фармацевтичної етики та деонтології.

Всі випускники виконали освітню програму, підготували кваліфікаційні роботи та успішно пройшли випускову атестацію, яка проводилась у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ, Крок-2) та захисту кваліфікаційної роботи, який здійснювався відкрито та публічно на засіданні атестаційної комісії.

Становиться історією ті дні, коли ми створювали групу Viber “Магістри-2020” для оперативного інформування, в якої студенти могли поставити питання та майже 24/7 отримати відповідь, де розміщувалися всі оголошення, де відчувалася підтримка від викладачів та відділу магістратури. На згадку про ті два роки 6 місяців, коли ми були разом, залишаються наші фото, де ми усміхнені та з вірою в очах, що все подолаємо, все в наших руках.

Від імені студентів висловлюємо щиру подяку адміністрації Університету, завідувачам фармацевтичних кафедр, професорам, доцентам, асистентам, лаборантам кафедр, а також співробітникам відповідних підрозділів Університету за навчання, за досвід, за терпіння та розуміння студентів під час навчання, за ваше сердечне тепло, за приклади людської мужності та відданості професійній справі.

Читайте також