Google search

 
 

Відповідно до запиту МОЗ України співробітниками кафедри комбустіології та пластичної хірургії була проведена робота по складанню методичних рекомендацій «Холодова травма».

У розробці взяли участь всі співробітники кафедри. Робота була завершена та передана у МОЗ для затвердження та друку.

Актуальність проблеми полягає у тому, що низькотемпературне ураження є одним із широко розповсюджених травматичних пошкоджень.

Частота замерзань та відморожень в Україні поступово зменшується, але й досі сотні людей різного віку, включаючи зовсім маленьких дітей можуть отримати таку травму, яка супроводжується тяжкими загальними розладами організму, загрожує великою кількістю  ускладнень, потребує виконання високотехнологічних оперативних утручань та в деяких випадках несе серйозну загрозу життю потерпілого.

Хірургічне лікування хворих з відмороженнями високих ступенів є важливою медико-соціальною проблемою, значення якої з кожним роком неминуче зростає.

Перегляд та удосконалення традиційних підходів хірургії до лікування відморожень забезпечують збереження якості життя потерпілого, можливість його адаптації до соціальної та професійної діяльності. З цієї метою широко впроваджується тактика ранніх оперативних втручань, а також все більше поширюються складні оперативні втручання: із застосуванням методів відновлення втрачених тканин за рахунок транспозиції складних повно шарових клаптів, зі використанням методів судинної хірургії для функціонально вигідного відновлення втрачених тканин, створення умов для подальшого виконання реконструктивно-відновних оперативних втручань та складного протезування.

В методичних рекомендаціях визначено, що холодові ураження поділяються на гострі та хронічні із зазначенням патогенезу розвитку патологічного процесу, сучасних методів діагностики глибини ураження та методів консервативного та хірургічного лікування, а також представлені етапи надання медичної допомоги постраждалим від холодової травми.

Методичні рекомендації «Холодова травма» - сучасний, комплексний, науково обґрунтований погляд на вирішення медико-соціальної проблеми та інструмент професійного вдосконалення фахівців спеціальності «хірургія».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також