Google search

 
 

24 березня 2023 року на кафедрі хірургії та трансплантології НУОЗ імені П.Л. Шупика відбувся фаховий семінар з попередньої експертизи дисертації поданої на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

В галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»,  спеціалізація 14.01.03. «Хірургія» доцента кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ імені П.Л. Шупика Войтіва Ярослава Юрійовича на тему «Недиференційована дисплазія сполучної тканини як фактор ризику в абдомінальній хірургії».

Дисертація виконана за наукового консультування академіка НАМН України, професора О. Усенка.

Відповідно до наказу НУОЗ імені П.Л. Шупика від 24.01.2023 №300 головував на фаховому семінарі професор С. Саволюк , завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії. Секретарем фахового семінару була доцент Н. Присяжна, доцент кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ імені П.Л. Шупика.

Було заслухано доповідь доцента Я. Войтіва з результатами проведеного дисертаційного дослідження.

Виступили рецензенти: професор Я. Фелештинський, завідувач кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика; професор І. Хомяк, головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та жовчовивідних проток  ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова»; професор Р. Салютін, професор кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, які позитивно оцінили дисертацію.

Було заслухано відгук наукового консультанта, академіка НАМН України, професора О. Усенка, який охарактеризував здобувача як зрілого науково-педагогічного працівника та висококваліфікованого хірурга.

У науковій дискусії взяли участь співробітники кафедр хірургії та трансплантології, кафедри хірургії та судинної хірургії, кафедри хірургії і проктології та співробітники ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова».

На підставі доповіді здобувача, відповідей на запитання учасників фахового семінару, виступів рецензентів та їх висновків, наукової дискусії та обговорення дисертації учасниками фахового семінару профільних кафедр НУОЗ та співробітників ДУ «НІХТ імені О. О. Шалімова» спільне     засідання дійшло до висновку, що дисертаційна робота Войтіва Ярослава Юрійовича за актуальністю проблеми, методологією дослідження, обсягом, ґрунтовністю аналізу та інтерпретацією отриманих даних, повнотою викладу принципових наукових положень, науково-теоретичним та практичним значенням отриманих результатів повністю відповідає пп. 7-9 «Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук», затвердженого постановою КМУ від 17 листопада 2021 р. №1197 та Вимогам до оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 №40, які пред'являються до наукового ступеня доктора наук  і може бути представлена до офіційного захисту у спеціалізованій вченій раді.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 86% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 86.25% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 86% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу