Google search

 
 

Головна мета освітнього процесу у післядипломній підготовці фахівців – максимальне наближення навчання до реальної професійної картини.

Цього досягають застосуванням симуляції – імітацією виконання реального процесу  протягом певного часу. Використання симуляційних прийомів і методів при навчанні майбутніх фахівців називають симуляційним навчанням. Сучасні технології симуляційного навчання передбачають використання таких інструментів як стандартизований пацієнт, моделі (частини тіла манекена для відпрацювання конкретних маніпуляцій) та симулятори (тренажери). Надзвичайно важливого значення симуляційне навчання набуло у анестезіології, зокрема для впровадження систем контролю функцій життєво важливих органів.

На клінічній базі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії (завідувач професор О. Лоскутов) КЛ «Феофанія» 07.03.2023 р. для лікарів-інтернів 2-го року навчання (куратор доцент Ю. Марков) був проведений майстер-клас «Забезпечення прохідності дихальних шляхів у практиці лікаря-анестезіолога». У майстер-класі взяло участь 64 майбутніх анестезіологів.

Захід відкрив відомий анестезіолог з Великої Британії Леонід Крівський, який у своїй презентації висвітлив актуальність і важливість проблеми адекватного контролю прохідності дихальних шляхів, а також акцентував увагу на методологічних підходах вирішення проблеми тяжких дихальних шляхів.

Доценти М. Пилипенко та О. Хоменко висвітлили практичне забезпечення прохідності дихальних шляхів на сучасному рівні з використанням інноваційних технологій. Серед останніх важливе значення має відпрацювання практичних навичок відеоларингоскопії. Для цього було проведено майстер-клас «Забезпечення прохідності дихальних шляхів у практиці лікаря-анестезіолога» на трьох станціях (з ротацією присутніх лікарів-інтернів на кожній з них): 1. Відеоларингоскопія з гіперангульованим клинком Макінтоша /D-blade/ (Л. Крівський). 2. Канальна відеоларингоскопія (М. Пилипенко). 3. Відеоларингоскопія зі стандартним клинком Макінтоша (О. Хоменко).

Більша частина часу майстер-класу була відведена практичній роботі лікарів-інтернів з манекенами по відпрацюванню ними практичних навичок.

Даний захід є черговою важливою ланкою кафедральної політики, скерованої на розширення практичної частини оволодіння навичками та їх поєднання з теорією, що відрізняється від попередніх більш повною демонстрацією сучасного обладнання, яке використовується з метою безпечного здійснення інтубації трахеї, що є надзвичайно важливим для своєчасного забезпечення прохідності дихальних шляхів.

Проведений майстер-клас дозволив підвищити рівень практичної підготовки у багатьох аспектах забезпечення прохідності дихальних шляхів.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 89.33% - 6 Голосів
Корисність матеріалу: 90% - 5 Голосів
Доступність матеріалу: 90% - 5 Голосів

Загальна оцінка матеріалу