Google search

 
 

Психофізіологія є одним з пріоритетних світових напрямків нейронаук. Ця молода міждисциплінарна наука на стику психології та нейрофізіології набула стрімкого розвитку в 60 – 70-х роках ХХ сторіччя. Основним завданням психофізіології є вивчення нейрофізіологічних механізмів психічних процесів, станів і поведінки людини (як у нормі, так і при розладах) на системному, нейронному, синаптичному, молекулярному рівнях.

Досягнення психофізіології широко застосовуються у військовій медицині, авіаційній та космічні медицині, медицині праці, спортивній медицини, медичній психології, в клінічній медицині (в психіатрії та наркології, неврології, при патології сенсорних систем, розладах сну тощо).

В Україні психофізіологія знайшла широке застосування при медичному відборі й спостереженні за учасниками Українських антарктичних експедицій, при професійного відбору осіб, що працюють в екстремальних та небезпечних умовах, при роботі в операторських професіях в авіації, на залізничному транспорті, в енергетиці тощо. Засоби і методи психофізіології широко використовуються в комплексній медико-соціальній та медико-психологічній реабілітації комбатантів та осіб з порушенням функціонування.

НУОЗ України імені П.Л. Шупика є єдиним цивільним закладом вищої медичної освіти, що готує лікарів-психофізіологів для потреб економіки країни. Співробітники кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології (Д. Варивончик, Д. Зайцев та ін.), разом з науковими колективами ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» та Української військово-медичної академії (В. Кальниш, Г. Пишнов та ін.), з 2014 року проводять масштабні наукові дослідження психофізіологічних змін при реабілітації комбатантів.

Міжнародним визнанням освітньо-наукової діяльності кафедри у напрямку психофізіології стало прийняття у лютому 2023 р. старшого викладача кафедри Д. Зайцева в члени Міжнародної організації психофізіології International Organization of Psychophysiology, IOP) [https://iopworld.org].

Під час прийняття у члени організації секретар IOP професор доктор Hiroshi Nittono (Осака, Японія) особисто висловив сподівання швидшого відновлення миру в Україні.

Міжнародна організація психофізіології була створена в 1978 році. Цілями організації є проведення та підтримка психофізіологічних досліджень та навчання, світове поширення галузевої психофізіологічної інформації та сприяння її практичному застосуванню, розвиток та просування міжнародного співробітництва та дискусії в галузі психофізіології.

Рада директорів IOP та редакційна колегія Міжнародного журналу психофізіології засуджують всі форми насильства, що скоються проти людини. IOP завжди виступав за мир та злагоду між народами без різниці раси, статі, релігії та політичних переконань. IOP підтримує всіх, хто зараз страждає від наслідків війни (резолюція набрала чинності 17.03.2022 р.).

Співробітництво з Міжнародною організацією психофізіології дозволить максимально наблизити підготовку лікарів-психофізіологів та магістрів, докторів філософії, що навчаються в НУОЗ України імені П.Л. Шупика, до високих освітньо-наукових міжнародних стандартів з цієї спеціальності.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу