Google search

27 жовтня 2020 року в залі засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика, з дотриманням вимог протиепідемічної безпеки, відбувся фаховий семінар кафедри неврології і рефлексотерапії з приводу попередньої експертизи дисертації аспіранта кафедри неврології і рефлексотерапії Миколи Петренка на тему: «Клініко-нейровізуалізаційні кореляціїї у хворих на гіпертензивну та атерослкеротичну енфецалопатію» (науковий керівник – професор Н. Свиридова).

Фаховий семінар проводився на виконання рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 07 - 08.10. 2020 р. за головуванням д.мед.н. Г. Чуприни, в. о. завідувача кафедри неврології і рефлексотерапії; секретаря фахового семінару – к.мед.н. Р. Суліка, доцента кафедри неврології і рефлексотерапії. Рецензентами були професор М. Тріщинська, завідувача відділу моніторингу якості діяльності, професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії та д.мед.н. М. Глоба, доцент кафедри радіології. На фаховому семінарі були присутні 8 НПП кафедри неврології і рефлексотерапії, що становить 100% її складу.

Після доповіді аспіранта М. Петренка, у якій було висвітлено основні положення дисертації, відбулася наукова дискусія. Здобувачу наукового ступеня «доктор філософії» були задані запитання по темі його доповіді, по темі дисертації, у відповідях на які він продемонструвув наукову зрілість і обізнаність з предметом своїх досліджень.

У виступах рецензентів прозвучали схвальні відгуки щодо наукового дослідження М. Петренка, результати якого містять наукову новизну, мають теоретичне та практичне значення для сучасної неврології.

У завершальній частині наукової дискусії всі учасники фахового семінару висловились про те, що дисертація аспіранта Миколи Петренка на тему «Клініко-нейровізуалізаційні кореляціїї у хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну енцефалопатію» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Нервові хвороби») повністю відповідає вимогам п. 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 60% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 60% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 60% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу