Google search

Шановні майбутні інтерни, ми підготували для вас відповіді на найбільш поширені запитання щодо зарахування в інтернатуру випускників 2022.

Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану від 26.07.2022 № 1327 "Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану"

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення про інтернатуру наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493)  Перелік баз стажування лікарів-інтернів, їх географічний розподіл визначається МОЗ України.

З даних питань необхідно звертатися у відділ аспірантури, докторантури.

Навчання випускників ЗВО з 2022 року буде здійснюватися на кафедрах НУОЗ України імені П. Л. Шупика тільки в освітній частині.

на умовах платних освітніх послуг (контракт)

Прийом документів працівниками навчально-методичного відділу здійснюватиметься

з 04 по 29 липня 2022 року.

за державним замовленням

орієнтовно з 29 серпня 2022 по 02 вересня 2022  здійснюватиметься зарахування випускників 2022 року, які навчалися за державним замовленням в закладах вищої освіти в освітню частину інтернатури, згідно з наказами обласних, міста Києва департаментів та управлінь охорони здоров’я;

Перелік документів для зарахування на умовах платних освітніх послуг (за контрактом)

 1. Копія диплому.
 2. Копія додатку до диплому.
 3. Копія довідки про контрактну форму навчання із ЗВО.
 4. Копія сертифікату КРОК 1 + іспит з іноземної мови.
 5. Копія ідентифікаційного коду.
 6. Копії паспорту (1, 2, 11 стор.).
 7. Копія Договіру із базою стажування
 8. Копія Свідоцтва про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі зміни прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.
 9. Фото 3х4 (2 шт.).
 • Заява (заповнюється в навчально-методичному відділі).
 • Договір про надання освітніх послуг (заповнюється в навчально-методичному відділі).

Копію кожного документу робити на окремому аркуші.

Із копіями випускники повинні мати оригінали зазначених документів

Перелік документів для зарахування  за  державним замовленням

Випускники медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО)  обов’язково мають надати наступні документи:

 1. Копія направлення на роботу МОЗ України (копія) або Довідка про самостійне працевлаштування (копія)
 2. Договір про навчання в практичній частині інтернатурі з базою стажування – з закладом охорони здоров’я (ЗОЗ)
 3. Копія наказу з департаменту охорони здоров`я ДОЗ (УОЗ)
 4. Довідка про навчання за державним замовленням (копія)
 5. Копія диплому.
 6. Копія додатку до диплому.
 7. Копія сертифікату КРОК 1 + іспит з іноземної мови
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).
 • Витяг або копію наказу лікарні про зарахування на навчання в інтернатуру або копія трудової книжки з записом про зарахування в ЗОЗ;
 • Копія наказу про відрядження або посвідчення про відрядження;
 • Копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
 • ФОТО 3х4 - 2 шт.

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали документів про вищу освіту. 

Зарахування випускників медичних та фармацевтичних ЗВО на навчання в інтернатурі здійснюють за умови особистої присутності.

вносяться ЗВО, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки з попередніми записами.

Інтернам, які навчаються за державним замовленням, записи в трудову книжку робить відділ кадрів бази стажування.

Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу вищої післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.

Для лікарів (провізорів)-інтернів, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика за державним замовленням надається гуртожиток тільки на період навчання в освітній частині інтернатури. 

Лікарі (провізори)-інтерни, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на умовах платних освітніх послуг можуть проживати у гуртожитку протягом усього періоду навчання.

Де проводиться оформлення проживання в гуртожитку?

Сектор інтернатури видає ордер на поселення в гуртожиток к.38, а потім лікар (провізор)-інтерн має укласти договір у секторі оренди (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, адміністративний корпус, І поверх, к. 3) про надання ліжко-місця на період навчання. Оплата за проживання згідно тарифів НУОЗ України імені П. Л. Шупика і здійснюється до 20 числа поточного місяця проживання.

Чи можна самостійно обирати гуртожиток для проживання?

Гуртожитки закріплені за профільними кафедрами, місце проживання залежить від кафедри,де навчається лікар (провізор)-інтерн. 

Які документи необхідно надати для поселення в гуртожиток?

- Довідку про флюорографічне обстеження;

- Квиток лікаря(провізора)-інтерна (який видає сектор інтернатури);

- Паспорт з відміткою реєстрації місця проживання;

- Ордер на поселення. 

тел. (044) 205-48-03,  205-49-07 
Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112
Навчально-лабораторний корпус, І поверх, каб. 36 – 38.
[email protected][email protected]