Google search

Шановні майбутні інтерни, ми підготували для вас відповіді на найбільш поширені запитання щодо зарахування в інтернатуру випускників 2023.

Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану від 26.07.2022 № 1327 "Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану"

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення про інтернатуру наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493)  Перелік баз стажування лікарів-інтернів, їх географічний розподіл визначається МОЗ України.

Актуальний та постійно оновлюваний список баз стажування розміщено на сайті МОЗ України moz.gov.ua

Розділ освіта → інтернатура → бази стажування

Бази стажування НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 • Клініка репродуктивних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика - «Акушерство та гінекологія»
 • Стоматологічний практично-навчальний медичний центр НУОЗ України імені П. Л. Шупика - «Стоматологія»

Оформлення договорів на практичну частину здійснюється у відділі інтернатури НУОЗ України імені П. Л. Шупика (Дорогожицька, 9, 38 каб.).

З даних питань необхідно звертатися у відділ аспірантури, докторантури.

Навчання випускників ЗВО з 2023 року буде здійснюватися на кафедрах НУОЗ України імені П. Л. Шупика тільки в освітній частині інтернатури.

на умовах платних освітніх послуг (контракт)

Прийом документів працівниками відділу інтернатури здійснюватиметься з 03 до 31 липня 2023 року.

за державним замовленням орієнтовно з 29 серпня 2023 до 01, 04 вересня 2023 включно здійснюватиметься зарахування випускників 2023 року, які навчалися за державним замовленням в закладах вищої освіти в освітню частину інтернатури, згідно з наказами обласних, міста Києва департаментів та управлінь охорони здоров’я;

Перелік документів для зарахування на умовах платних освітніх послуг (за контрактом)

 1. Копія диплому.
 2. Копія додатку до диплому.
 3. Копія довідки про контрактну форму навчання із ЗВО.
 4. Копія сертифікату КРОК 2.
 5. Копія ідентифікаційного коду.
 6. Копії паспорту (1, 2, 11 стор.).
 7. Копія Договіру із базою стажування
 8. Копія Свідоцтва про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу в разі зміни прізвища хоча б на одному з вище перерахованих документів.
 9. Фото 3х4 (2 шт.).
 • Заява (заповнюється в відділі інтернатури).
 • Договір про надання освітніх послуг (заповнюється в відділі інтернатури).

Копію кожного документу робити на окремому аркуші.

Із копіями випускники повинні мати оригінали зазначених документів

Перелік документів для зарахування  за  державним замовленням

Випускники медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО)  обов’язково мають надати наступні документи:

 1. Копія направлення на роботу МОЗ України (копія) або Довідка про самостійне працевлаштування (копія)
 2. Договір про навчання в практичній частині інтернатурі з базою стажування – з закладом охорони здоров’я (ЗОЗ)
 3. Копія наказу з департаменту охорони здоров`я ДОЗ (УОЗ)
 4. Довідка про навчання за державним замовленням (копія)
 5. Копія диплому.
 6. Копія додатку до диплому.
 7. Копія сертифікату КРОК 2
 8. Копія ідентифікаційного коду.
 9. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.).
 • Витяг або копію наказу лікарні про зарахування на навчання в інтернатуру або копія трудової книжки з записом про зарахування в ЗОЗ;
 • Копія наказу про відрядження або посвідчення про відрядження;
 • Копія свідоцтва про шлюб або свідоцтва про розірвання шлюбу вразі зміни прізвища хоча б на одному з вище перелічених документів.
 • ФОТО 3х4 - 2 шт.

Разом з копіями, випускники повинні мати оригінали документів про вищу освіту. 

Зарахування випускників медичних та фармацевтичних ЗВО на навчання в інтернатурі здійснюють за умови особистої присутності.

вносяться ЗВО, де випускник навчається в інтернатурі, за умови наявності трудової книжки з попередніми записами.

Інтернам, які навчаються за державним замовленням, записи в трудову книжку робить відділ кадрів бази стажування.

Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться власником або уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів з наказів закладу вищої післядипломної освіти про зарахування та відрахування з інтернатури, які зазначені в довідці.

Наявність усіх записів у трудовій книжці працівника дозволяє у майбутньому правильно обрахувати стаж його роботи для атестації, оскільки період навчання в інтернатурі зараховується до стажу роботи для атестації за певною лікарською (провізорською) спеціальністю.

Для лікарів (провізорів)-інтернів, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика за державним замовленням надається гуртожиток тільки на період навчання в освітній частині інтернатури. 

Лікарі (провізори)-інтерни, які навчаються в НУОЗ України імені П. Л. Шупика на умовах платних освітніх послуг можуть проживати у гуртожитку протягом усього періоду навчання.

Де проводиться оформлення проживання в гуртожитку?

Сектор інтернатури видає ордер на поселення в гуртожиток к.38, а потім лікар (провізор)-інтерн має укласти договір у секторі оренди (м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, адміністративний корпус, І поверх, к. 3) про надання ліжко-місця на період навчання. Оплата за проживання згідно тарифів НУОЗ України імені П. Л. Шупика і здійснюється до 20 числа поточного місяця проживання.

Чи можна самостійно обирати гуртожиток для проживання?

Гуртожитки закріплені за профільними кафедрами, місце проживання залежить від кафедри,де навчається лікар (провізор)-інтерн. 

Які документи необхідно надати для поселення в гуртожиток?

- Довідку про флюорографічне обстеження;

- Квиток лікаря(провізора)-інтерна (який видає сектор інтернатури);

- Паспорт з відміткою реєстрації місця проживання;

- Ордер на поселення. 

Організація розподілу та зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру в 2023 році 

Організація розподілу та зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру в 2023 році здійснюється відповідно до наказу МОЗ від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру» (із змінами, затвердженими наказом МОЗ від 10.04.2023 № 673).

Розподіл та зарахування в інтернатуру в 2023 році проводиться для випускників бюджетної форми навчання за наступним алгоритмом.

Випускники-контрактники отримують довідку про форму навчання та самостійно обирають місце проходження інтернатури.

Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій (ДОЗ) надають МОЗ переліки вакантних посад лікарів-інтернів на базах стажування. В свою чергу, МОЗ доводить до закладів вищої медичної освіти (ЗВО) фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області.

ЗВО формують рейтинг випускників на основі їх академічної успішності та з врахуванням сімейного стану й стану здоров’я. Після чого у ЗВО створюються комісії з розподілу випускників, до складу якої входять: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники МОЗ та ДОЗ.

Комісії надають пропозиції випускникам щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення навчання.

Випускник, який погодився з пропозицією комісії, отримує від ЗВО направлення на проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це ЗВО, отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.

Далі випускник, який отримав направлення, подає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до ДОЗ, в сфері управління якого знаходиться база стажування (комунальний заклад охорони здоров’я (ЗОЗ)).

Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державний або приватний ЗОЗ), звертається до керівника цього ЗОЗ та, у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування в інтернатуру.

Для зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі випускник подає заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня.

На базі стажування, де відбувається практична частина підготовки, інтерн з’являється не пізніше 1 серпня, в ЗВО – не пізніше 1 вересня.

Зарахування інтерна-бюджетника до інтернатури здійснюється не пізніше 1 серпня наказом:

ДОЗ – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування комунальної форми власності;

ЗВО – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються за кошти фізичних (юридичних осіб);

керівника бази стажування – у разі влаштування випускника на посаду лікаря-інтерна у ЗОЗ державної форми власності.

Фінансування підготовки в інтернатурі відбувається:

 • за кошти державного бюджету;
 • кошти фізичних (юридичних) осіб на підставі договорів про надання платних послуг із ЗВО та базою стажування.

Фінансування підготовки в інтернатурі випускників, які здобували вищу освіту кошти держбюджету, але проходять інтернатуру в приватному ЗОЗ, відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Кількість місць на підготовку лікарів-інтернів визначається МОЗ з урахуванням:

 • кадрових потреб, сформованих на підставі заявок ДОЗ;
 • обсягу бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

Для комунальних ЗОЗ, які є базами стажування лікарів-інтернів або хочуть нею стати, обов’язковою умовою є укладення договору з НСЗУ за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів». Тариф за цим пакетом визначається як добуток мінімальної заробітної плати та коефіцієнта 1,22.

ДОЗ мають щомісяця подавати НСЗУ перелік лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти держбюджету, за кожним надавачем медичних послуг.

Положенням про інтернатуру визначені вимоги до баз стажування, яким мають відповідати ЗОЗ-претенденти на отримання цього статусу. Переліки баз стажування опубліковані на офіційному вебсайті МОЗ

тел. (044) 205-49-07, 205-49-70, 205-48-03, 
Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112
Навчально-лабораторний корпус, І поверх, каб. 36 – 38.
[email protected][email protected]