Google search

Адреса проведення: вул. Пимоненка, 10-а, перший поверх, кафедра стоматології дитячого віку

Контактні дані: старш. лаб. кафедри Тімуш Альона Анатоліївна (+38044 482 36 74, [email protected])

Сторінка кафедри: 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ 


Мета вивчення курсу

підвищення рівня професійної підготовки з основних питань дитячої стоматології, ознайомлення з основними досягненнями в галузі дитячої стоматології.


Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами, розвитком науки та навчальної дисципліни «Дитяча стоматологія» на сучасному етапі; формуванням світогляду з покращення стоматологічного здоров'я дітей в Україні, нормативно-правовою базою; основними методами діагностики, лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей, що слугуватиме підготовці фахівця нової формації відповідно до сучасних освітніх стандартів.
Основні розділи:

 1. Організація стоматологічної допомоги і профілактика стоматологічних захворювань у дітей
 2. Діагностика хвороб органів порожнини рота
 3. Знеболення в стоматології дитячого віку
 4. Діагностика та допомога при невідкладних станах
 5. Карієс і некаріозні ураження зубів
 6. Хвороби пульпи та періодонта
 7. Сучасні стоматологічні матеріали для дитячої стоматологічної практики
 8. Захворювання слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта
 9. Основні хірургічні стоматологічні захворювання у дітей
 10. Зубощелепні аномалії. Деякі питання ортодонтії


Заплановані види активності

Навчання на даному циклі проводяться з використанням можливостей сучасних інформаційних технологій: лекції – в інтерактивному режимі; семінари – у формі «конференцій» з презентацією самостійних проектів, «колоквіумів», «малими групами»; практичні – з відпрацюванням практичних навичок, необхідних для самостійної лікарської діяльності.


Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння процесу розбудови та стратегічні напрями збереження та зміцнення стоматологічного здоров’я дітей в Україні;
 • Відповідний обсяг знань у сфері дитячої стоматології, що надасть можливість ефективно виконувати професійні обов'язки та приймати необхідні лікарські рішення;
 • Поглиблення практичних навичок щодо здійснення діагностичних досліджень у сфері стоматологічних захворювань, у тому числі й визначення провідних факторів їх ризику, застосування сучасних методів лікування та профілактики стоматологічних захворювань;
 • Удосконалення практичних навичок з питань надання невідкладної медичної допомоги при невідкладних станах, що можуть виникати на стоматологічному прийомі та їх попередження.


Види навчальної діяльності 

 • теоретична (37%)
 • практична (49%)
 • індивідуальна робота (14%)

Слухачам, які успішно склали іспит, видається сертифікат лікаря-спеціаліста встановленого зразка.


Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Алгоритмы организации оказания амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи /под ред. Чл.-корр. АМН Украины, проф. Косенко К.Н. – М.: Медицинская книга, 2008. – 572 с.
 2. Виноградова Т.Ф. Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей: Учебное пособие /Т.Ф. Виноградова. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 168 с.
 3. Детская стоматология /Ричард Р. Велбери, Монти С. Даггал, под. ред.  Л.П. Кисельниковой . – «ГЭОТАР-Медиа», 2013. –  456 с.
 4. Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология: Национальное руководство / В.К. Леонтьев, Л.П. Кисельникова. – М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 810 с.
 5. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник  / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. проф. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 6. Савичук Н.О. Клініка, діагностика та лікування гострого герпесу порожнини рота у дітей. – Навчальний посібник / Н.О. Савичук, Н.М. Антонова. – К.: Поліграф-Сервіс. – 2012. – 110 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу