Google search

Тривалість  3 місяці

НА УМОВАХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ 

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Усова  Олена Іванівна

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91,+380667212653;  [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Документи на цикл:

 • Путівка з печаткою лікувального закладу
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Документи про минулу спеціалізацію або інтернатуру або категорію з педіатрії (копія)
 • Копія трудової книжки
 • 1 фото 3Х4 см
 • Заповнена технологічна карта 

Документи можна надсилати на відділення №70 «Нова пошта» Усова Олена Іванівна,+380667212653 

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П.Л.Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація. 

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!

Мета вивчення курсу

підготовка лікарів-спеціалістів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія». 

Опис курсу, його структура

Тривалість навчання для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей "Лікувальна справа" - 5 місяців; для лікарів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей педіатричного профілю - 3 місяці.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту-педіатру для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 18 педіатричних курсів програми. Курс – це відносно самостійна частина програми, в якій подана значна за обсягом теоретична і практична інформація з певного розділу педіатрії. Курси розбито на розділи, кожний з яких включає кілька тем, а кожна тема складається з окремих елементів. Для полегшення орієнтації в програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано.

В залежності від структури і умов роботи закладу післядипломної освіти, деякі курси (наприклад – “спеціалальні методи дослідження”) можуть викладатися на спеціалізованих кафедрах або комплексно – на кафедрах, де викладаються основні курси програми.

За додатковими програмами включено курси 19-28 з імунології,  проблем СНІДу та вірусних гепатитів, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, туберкульозу, гуманітарних аспектів клінічного мислення лікарів, питань імунопрофілактики, протидії насильству в сім᾽ї, медичного права, військово-медичної паідготовки.

Навчальний план циклу визначає контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподів годин, відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи базовий рівень знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку завдань охорони здоров’я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальними планами, в межах 20% від загального об’єму часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів, самостійна робота слухачів. Під час навчання на педіатричних кафедрах та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навиками.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів після кожного розділу програми проводиться рубіжний контроль за комп’ютерною тестовою програмою або інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для заключного іспиту використовують атестаційну комп’ютерну тестову програму. Заключний іспит складається з трьох розділів: оцінки опанування практичними навичками, заключного комп’ютерного контролю по програмі та теоретичного іспиту.

У кінці програми подано перелік умінь та практичних навиків, якими повинен оволодіти лікар за час навчання на циклі спеціалізації, відповідно кваліфікаційним вимогам до лікаря спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія» та список рекомендованих джерел.

Лікарі, які закінчили навчання на циклі спеціалізації, отримують сертифікат встановленого зразка з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Педіатрія». 

Основні розділи:

Коди

Назва курсу, розділу, теми

1

2

01.

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям

01.01.

Система організації охорони здоров’я дітей в Україні. Рівні надання медичної допомоги дітям

01.02.

Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей. Правові аспекти роботи педіатра

01.03.

Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Шляхи зниження дитячої смертності

01.04.

Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров’я дитини

01.05.

Структура та організація роботи центру ПМСД, консультативно-діагностичного центру. Співпраця лікаря-педіатра і лікаря загальної практики-сімейної медицини

01.06.

Організація роботи педіатра у стаціонарі. План роботи, завантаженість, посадові обов’язки, звітна документація.

01.07.

Основні принципи роботи лікувального закладу, який має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини»

01.08.

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальний профілактичний патронаж. Лікарський контроль за станом здоров’я новонароджених. Диспансерний нагляд новонароджених, що народилися з малою масою тіла

01.09

Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки

01.10

Особливості роботи дільничного педіатра з дітьми підліткового віку. Організація роботи підліткового терапевта. Організація режиму навчально-трудової діяльності підлітка. Професійна орієнтація та професійна придатність підлітків. Підготовка підлітків до служби у збройних силах України

01.11.

Інноваційні технології в наданні медичної допомоги підліткам. Створення центрів (клінік), дружніх до молоді (КДМ). Політика КДМ. Цілі, задачі, принципи роботи, цільові групи КДМ.

01.12.

Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Фізичне виховання учнів в загально-освітніх навчальних закладах.

01.13.

Санітарно-просвітницька робота педіатра з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, проблем психічного здоров’я та насильства, з профілактики підліткової вагітності, ВІЛ/СНІД, ІПС Ш, вживання психоактивних речовин

01.14.

Особливості амбулаторного обслуговування дітей з обмеженими фізичними властивостями. Методи їх реабілітації. Поняття про хоспісну допомогу дітям

02.

Контроль за станом здоров’я і розвитком дітей. Рубіжні стани

02.01

Контроль за розвитком і станом здоров’я дітей різних вікових груп.

02.02

Соціопсихологічні особливості підлітків. Психопатологічні синдроми в підлітковому віці (криза періоду дорослішання)

02.03

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д

02.04

Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами

02.05

Синдром недиферинційованної дисплазії сполучної тканини у дітей. Малі  аномалії клапанно-хордального апарату. Пролапс клапанів серця

02.06

Синдром раптової смерті

02.07

Гіпо- та гіпервітамінози у дітей. Мікроелементозні порушення у дітей

1

2

03.

Харчування здорових і хворих дітей

03.01

Сучасна концепція збалансованого харчування Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх впровадження

03.02

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування

03.03

Використання молочних сумішей, адаптованих та неадаптованих концентратів та консервів у харчуванні дітей грудного віку

03.04

Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку

03.05

Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші  Лікувальні столи

03.06

Недостатність харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування. 

03.07

Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією

03.08

Часткове парентеральне харчування

04.

Медична генетика. Імунологія

04.01

Організаційні принципи допомоги хворим із спадковими захворюваннями, завдання медико-генетичного консультування

04.02

Спадковість і патологія. Принципи діагностики та лікування спадкових захворювань. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей

04.03

Спадкові порушення обміну амінокислот

04.04

Спадкові порушення обміну вуглеводів

04.05

Спадкові порушення обміну ліпідів

04.06

Синдром множинних вад розвитку

04.07

Мітохондріальні захворювання

04.08

Імунітет та імунопатологічні стани

04.09

Первинні імунодефіцитні стани

04.10

Основні принципи лабораторної та клінічної діагностики імунодефіцитних станів у дітей

04.11

Вторинні імунодефіцитні стани, принципи діагностики, лікування та профілактики. Особливості діагностики та лікування дітей з повторними епізодами респіраторної інфекції

04.12

ВІЛ-інфекція у дітей

04.13

Сучасні методи імунокорекції

05.

Хвороби новонароджених

05.01

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної та недоношеної дитини

05.02

Оцінка гестаційного віку та морфо-функціональної зрілості. Затримка внутрішньоутробного розвитку. Діти з малою та дуже малою масою тіла при народженні

05.03

Рубіжні стани новонароджених

05.04

Вигодовування доношеної та недоношеної дитини. Принципи успішного грудного вигодовування.

05.05

Синдром дихальних розладів

05.06

Вроджена пневмонія

05.07

Патологія серцево-судинної системи новонародженого

05.08

Дослідження неврологічного статусу новонародженого. Патологія нервової системи новонароджених

05.09

Асфіксія новонародженого.

05.10.

Проведення первинної реанімації новонароджених

05.11

Пологові пошкодження новонароджених, первинна і невідкладна допомога

1

2

05.12

Пологова травма ЦНС

05.13

Диспансерний нагляд за новонародженими з перинатальними ураженнями ЦНС

05.14

Фетальний алкогольний синдром

05.15

Вроджені аномалії розвитку

05.16

Неонатальні жовтяниці

05.17

Гемолітична хвороба новонароджених

05.18

Інфекції шкіри новонароджених

05.19

Сепсис новонароджених

05.20

Менінгіти, енцефаліти у новонароджених

05.21

Геморагічна хвороба новонароджених. Диференційний діагноз. Лікування

05.22

Патологія органів сечової та статевої системи у новонароджених

05.23

Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей

05.24

Внутрішньоутробні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити)

05.25

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених

05.26

Основні принципи організації роботи лікаря неонатолога в пологовому будинку

05.27

Режим щеплення здорових новонароджених

05.28

Основні накази та протоколи МОЗ України з надання допомоги новонародженим. Перинатальні центри.

06.

Хвороби органів дихання

06.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання

06.02

Методи дослідження органів дихання та їх інтерпретація

06.03

Гострі респіраторні захворювання

06.04

Бронхіт. Бронхіолі

06.05

Гострий стенозуючий  ларингіт. Епіглотит

06.06

Пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування. Негоспітальна пневмонія. Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія

06.07

Особливості перебігу пневмонії в залежності від етіологічного чинника та віку

06.08

Ускладнення пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піопневмоторакс)

06.09

Муковісцидоз, сучасні принципи діагностики, лікування, реабілітації

06.10

Хронічні неспецифічні захворювання легень (аномалії розвитку бронхо-легеневої системи, ідіопатичний фіброзучий альвеоліт,  гемосидероз легень та ін.)

06.11

Бронхоектатична хвороба

06.12

Хронічні хвороби мигдаликів, аденоїдів і пов’язані з ним захворювання в пульмонології

06.13

Отити у дітей

06.14

Хвороби  придаткових пазух носа

06.15

Реабілітація хворих з хронічною бронхо-легеневою патологією. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-пульмонолога та торакального хірурга

06.16.

Кашель: диференційний діагноз, методи обстеження, лікарська тактика

06.17.

Лихоманка: диференційний діагноз,  методи обстеження, лікарська тактика

06.18.

Синдром крупа: диференційний діагноз, лікарська тактика

06.19.

Задишка: диференційний діагноз, методи обстеження, лікарська тактика

06.20.

Кровохаркання: диференційний діагноз, методи обстеження, лікарська тактика

07.

Алергічні хвороби

07.01

Астма. Патогенез, діагностика, вікові особливості перебігу. Сучасна концепція лікування. Астматичний стан, невідкладна допомога

07.02

Атопічний дерматит

07.03

Алергійний риніт. Полінози

1

2

07.04

Алергійний кон’юнктивіт

07.05

Кропив’янка

07.06

Токсико-алергічні реакції

08.

Хвороби органів кровообігу

08.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів серцево-судинної системи

08.02

Клінічні методи дослідження органів серцево-судинної системи та їх інтерпретація

08.03

Функціональні методи дослідження органів серцево-судинної системи та їх інтерпретація

08.04

Артеріальна гіпертензія. Хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском у дітей

08.05

Артеріальна  гіпотензія

08.06

Синдром вегетативних порушень, особливості їх проявів у підлітковому віці

08.07

Вроджені вади серця і магістральних судин

08.08

Кардіоміопатії у дітей

08.09

Міокардит

08.10

Ендокардит

08.11

Перикардит

08.12

Порушення серцевого ритму і провідності

08.13

Серцева  недостатність у дітей, принципи терапії

08.14

Гостра ревматична лихоманка

08.15

Набуті вади серця. Хронічна ревматична хвороба серця

08.16.

Принципи вторинної профілактики та реабілітації при гострій  ревматичній лихоманці

08.17.

Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-кардіолога та кардіохірурга

08.18.

Особливості санаторно-курортного лікування кардіологічних хворих

08.19.

Болі в грудній клітці: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога

08.20.

Шуми в серці: методи обстеження, диференційний діагноз, лікарська тактика

08.21.

Біль у м’язах, біль у спині, біль у шиї: методи обстеження, лікарська тактика

09.

Системні хвороби сполучної тканини, запальні поліартропатії

09.01

Ювенільний ідіопатичний  артрит

09.01

Суглобовий синдром у дітей

09.02

Реактивні артрити у дітей

09.03

Системний червоний вовчак

09.04

Склеродермія. Дерматоміозит

09.05

Системні васкуліти у дітей

09.06

Принципи терапії дифузних хвороб сполучної тканини

09.07

Системні васкуліти у дітей.

09.08

Диференційна діагностика субфебрильних станів

10.

Хвороби органів кровотворення. Геморагічні захворювання

10.01

Дослідження периферичної крові та його клінічна оцінка.

Імуногематологічні дослідження

10.02

Семіотика захворювань органів кровотворення у дітей

10.03

Анемія у дітей

10.04

Лейкоз. Гістіоцитоз

10.05

Збільшення лімфатичних вузлів. Неспецифічний лімфаденіт

10.06

Лейкемоїдні реакції

10.07

Порушення згортання крові. Гемофілія. Пурпура

10.08

Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз). Неходжкінська лімфома

1

2

10.09

Диспансеризація хворих з патологією органів кровотворення. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-гематолога

11.

Хвороби органів травлення

11.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів травлення

11.02

Семіотика захворювань органів травлення у дітей

11.03

Методи дослідження органів травлення та їх інтерпретація

11.04

Функціональні хвороби кишечнику у дітей раннього віку: функціональна діарея. функціональні кольки, функціональний закреп

11.05

Захворювання стравоходу. Малюкова регургітація, румінація. Езофагіт. Гастро-езофагеальний рефлюкс

11.06

Природжені вади розвитку шлунково - кишкового тракту. Пілоростеноз. Хвороба  Гіршпрунга

11.07

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрити, гастродуоденіти

11.08

Виразка шлунку та дванадцятипалої кишки

11.09

Синдром подразненого кишечника. Синдром порушеного росту бактерій в кишечнику.

11.10

Захворювання товстої і тонкої кишки. Неінфекційний ентерит та коліт

11.11

Виразковий коліт. Хвороба Крона.

11.12

Мальасиміляція у дітей раннього віку

11.13

Гепатози (пігментний, жіровий)

11.14

Хронічний гепатит, цироз печінки

11.15

Хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів

11.16

Хвороби підшлункової залози

11.17

Гельмінтози

11.18

Відновне лікування хворих з патологією органів шлунково-кишкового тракту. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-гастроентеролога

11.19

Синдром болю (гострий, хронічний) в черевневій порожнині у дітей: методи обстеження, диференційний діагноз, лікарська тактика

11.20.

Хірургічні захворювання травної системи (атрезія стравоходу, вроджена діафрагмальна грижа, пілоростеноз,  інвагінація кишок, атрезія жовчних ходів, гострий аппендицит, перитоніт, хвороба Гіршпрунга, вади розвитку прямої кишки і відхідника)

12.

Хвороби сечостатевої системи

12.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи

12.02

Семіотика захворювань органів сечової системи

12.03

Методи дослідження сечової системи та оцінка їх результатів

12.04

Гострий та хронічний гломерулонефрит

12.05

Мікробно-запальні захворювання нирок та сечових шляхів. Тубулоінтерстиціальний нефрит. Рефлюкс-нефропатія

12.06

Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба

12.07

Спадкові та вроджені хвороби сечової системи

12.08

Нейрогенні розлади сечовипускання

12.09

Гостра та хронічна ниркова недостатність, принципи діагностики та лікування

12.10

Диспансеризація та реабілітація хворих з патологією сечової системи. Показання для направлення хворих на консультацію до лікаря-нефролога та уролога

12.11

Гінекологія дитячого та підліткового віку

13.

Захворювання ендокринної системи

13.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів ендокринної системи

13.02

Семіотика захворювань, методи дослідження ендокринної системи

13.03

Ендокринна патологія у дітей раннього віку

1

2

13.04

Ендокринологічні зміни в пре-і пубертатному періоді

13.05

Хвороби щитоподібної  залози. Гіпотиреоз, рання діагностика

13.06

Цукровий діабет у дітей

13.07

Невідкладні стани при цукровому діабеті. Коми

13.08

Адреногенітальний синдром

13.09

Порушення росту у дітей

13.10

Хвороби паращитоподібних залоз.

13.11

Диспансеризація та реабілітація хворих з ендокринною патологією. Показання для направлення хворих на консультацію до ендокринолога

14.

Захворювання нервової ситеми

14.01

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи

14.02

Методи дослідження нервової системи та їх інтерпретація

14.03

Неспецифічні реакції нервової системи

14.04

Дитячий церебральний параліч. Медико-соціальна реабілітація

14.05

Судинні хвороби головного мозку

14.06

Пренатальні та перинатальні ураження центральної нервової системи

14.07

Демієлінізуючі захворювання нервової системи

14.08

Запальні захворювання центральної нервової системи (енцефаліти, менінгіти)

14.09

Епілепсія у дітей

14.10

Фізіологія вегетативної нервової системи. Неврологічна симптоматика при розладах вегетативної нервової системи

14.11

Неврозоподібні стани у дітей

14.12

Пухлини нервової системи у дітей

15.

Невідкладні стани

15.01

Первинна реанімація. Реанімаційні заходи при зупинці серця, дихання. Реанімація новонароджених дітей. Діагностика смерті мозку

15.02

Гостра дихальна недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.03

Гостра надниркова недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.04

Гостра серцева недостатність. Гостра судинна  недостатність. Невідкладна допомога та лікування

15.05

Енцефалічна реакція, судомний синдром. Невідкладна допомога та лікування

15.06

Коми, диференційна діагностика. Невідкладна допомога та лікування

15.07

Гострі алергічні реакції. Невідкладна допомога та лікування

15.08

Гостра ниркова недостатність. Невідкладна допомога

15.09

Гостра печінкова недостатність. Синдром Рея. Невідкладна допомога та лікування

15.10

Невідкладна допомога при захворюваннях крові, геморагічних захворюваннях

15.11

Гострі токсикози в ранньому віці. Невідкладна допомога та лікування

15.12

Діагностика та лікування шоку. Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоці

15.13

Невідкладна допомога при отруєннях, укусах змій, комах, собак

15.14

Невідкладна допомога при пошкодженнях, травмах, опіках

15.15

Гіпертермічний синдром

16.

Інфекційні захворювання

16.01

Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах

16.02

Дифтерія

16.03

Менінгококова інфекція

16.04

Вірусні гепатити

16.05

Кашлюк

16.06

Паротитна інфекція

16.07

Інфекції, що супроводжуються екзантемою

1

2

16.08

Гострі кишкові інфекції

16.09

Стрептококова інфекція

16.10

Стафілококова інфекція

16.11

Захворювання, спричинені найпростішими

16.12

Грибкові інфекції у дітей

16.13

Інфекція, що передається від домашніх тварин

16.14

Інфекції з трансмісивним шляхом передачі

16.15

Ранова інфекція. Правець

16.16

Вроджені інфекції

16.17

Герпетична інфекція

16.18

Поліомієліт. Ентеровірусні інфекції

16.19

Протиепідемічна робота педіатра поліклініки, стаціонару, шкільно-дошкільного закладу, санаторію. Основні документи та накази

16.20

Організація лікування дітей на дому з гострими інфекційними захворюваннями. "Стаціонар на дому" - принципи організації, обов’язки педіатра

16.21

Диспансеризація та реабілітація хворих, що перенесли інфекційне захворювання

17.

Імунопрофілактика

17.01

Класифікація препаратів для проведення вакцинації.

17.02

Національний календар щеплень. Документи, що регламентують проведення щеплень в Україні

17.03

Неблагоприємні події після імунізації (НППІ). Порядок реєстрації НППІ. Розслідування випадку НППІ

17.04

Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин

17.05

Збереження та транспортування вакцин

17.06

Протипоказання до вакцинації

17.07

Щеплення за станом здоров’я. Рекомендовані щепленні

18.

Принципи фармакотерапії в педіатрії

18.01

Антибіотикотерапія в педіатрії

18.02

Особливості гормонотерапії в педіатричній практиці

18.03

Фармакотерапія в пульмонології

18.04

Фармакотерапія в кардіології

18.05

Фармакотерапія в гастроентерології

 

Додаткові програми:

19.

Військово-медична підготовка

20.

Організація невідкладної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

21.

Гуманітарні аспекти клінічного мислення

22.

Туберкульоз

23.

Медична інформатика

24.

Особливо небезпечні інфекції

25.

Радіаційна медицина

26.

Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

27.

Імунологія

28.

Питання імунопрофілактики

29.

Протидія насильству в сім᾽ї

30.

Медичне право

Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах, відпрацювання практичних навичок, навчання на комплексній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу.  

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛІКАРЯ (ПРОВІЗОРА)-СПЕЦІАЛІСТА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПЕДІАТРІЯ»

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар-педіатр  повинен знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
 • основи права в медицині;
 • організацію педіатричної допомоги;
 • права, обов’язки та відповідальність лікаря-педіатра;
 • показники роботи лікувально-профілактичних закладів, пологових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, дитячих будинків, станцій швидкої допомоги та інших установ, робота яких пов’язана з обслуговуванням дітей;
 • основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, імунології, генетики та фармакології;
 • клініку, методи профілактики, діагностики та лікування основних соматичних і інфекційних захворювань, патологічних станів у дітей;
 • суб’єктивні, об’єктивні та спеціальні методи обстеження дітей, трактування даних цих обстежень;
 • сучасну класифікацію дитячих хвороб;
 • питання диспансеризації хворих дітей і профілактики хронічних форм захворювань;
 • правила видачі довідок та листів непрацездатності по догляду за хворою дитиною;
 • питання організації і завдання гігієнічного навчання та виховання дітей;
 • принципи раціонального (збалансованого) вигодовування і харчування дітей, дієтотерапію при різних видах патології;
 • правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.
 • питання асептики та антисептики, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму у профільних відділеннях;
 • основи протиепідемічних заходів у випадку виникнення осередку інфекцій;
 • організацію та проведення інтенсивної терапії, реанімації на різних етапах педіатричної допомоги;
 • основи немедикаментозних методів лікування соматичної патології (лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії, санаторно-курортного лікування);
 • особливості роботи лікаря – педіатра за надзвичайних обставин (техногенні катастрофи, стихійні лиха, у воєнний час);
 • питання етики, деонтології. 

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар-педіатр   повинен вміти:                                                                              

 • застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей та підлітків;
 • надати швидку та невідкладну медичну допомогу хворим;
 • здійснити нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів;
 • провести консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей;
 • провести протиепідемічні заходи у разі виникнення осередку інфекції;
 • дотримуватися принципів медичної деонтології;
 • керувати роботою середнього медичного персоналу;
 • планувати роботу та проводити аналіз її результатів;
 • вести лікарську документацію;
 • поширювати медичні знання серед населення.

Перелік практичних навичок лікаря за спеціальністю «Педіатрія»

 пп

Назва навичок та умінь

Ступінь оволодіння

1

2

3

1.

Проведення внутрішньовенних ін’єкцій. Вміти налагодити інфузійну терапію

+++

2.

Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках

+++

3.

Визначення групи крові та резус-фактор

+++

4.

Проведення плевральної пункції

++

5.

Проведення люмбальної пункції

++

7.

Промивання шлунку

+++

8.

Проведення очисної та лікувальної клізми

+++

9.

Проведення катетеризації сечового міхура

++

10.

Визначення симптомів Ортолані, Барлоу на предмет виявлення дисплазії кульшових суглобів

+++

11.

 Знання техніки запису електрокардіограми та алгоритм її розшифровки

+++

12

Проведення контакту «шкіра до шкіри», раннього прикладання до грудей матері

+++

13.

Визначення гестаційного віку, морфо-функціональної зрілості та фізичного розвитку новонародженого.

+++

14.

Проведення пульсоксиметрії та оцінка показників

+++

15.

 Проведення інгаляцій

+++

16.

Проведення діагностики глюкозурії, кетонурії, протеїнурії за допомогою експрес-методів

+++

17.

Проведення первинної реанімації дітям різних вікових груп

+++

18.

Проведення первинної реанімації новонародженим

+++

19.

 Надання першої лікарської допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі (анафілактичний шок, гостра дихальна, серцева, судинна, ниркова, надниркова недостатність, інфекційно-токсичний шок, синдром дегідратації, гостра крововтрата, напад астми, судоми, гіпертермічний синдром, коматозні стани, отруєння, утоплення, обмороження, опіки, синдром тривалого розчавлення)

+++

20.

Проведення первинної обробки рани

+++

21.

Зупинка кровотеч різної локалізації та походження

+++

22.

Іммобілізація кінцівок при їх переломах

+++

23.

Знання техніки проведення та оцінка реакції Манту

+++

24.

Пальпація пульсу на стегнових артеріях

+++

25.

Проведення передньої риноскопії

+++

26.

Проведення огляду зовнішнього вуха і барабанної перетинки (отоскопії)

+++

+ – ознайомлений;

++ – засвоїв;

+++ – оволодів.

Перелік практичних навичок лікаря за спеціальністю «Педіатрія» 

 пп

Назва навичок та умінь

1

2

1.

Проведення внутрішньовенних ін’єкцій. Вміти налагодити інфузійну терапію

2.

Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках

3.

Визначення групи крові та резус-фактор

4.

Проведення плевральної пункції

5.

Проведення люмбальної пункції

7.

Промивання шлунку

8.

Проведення очисної та лікувальної клізми

9.

Проведення катетеризації сечового міхура

10.

Визначення симптомів Ортолані, Барлоу на предмет виявлення дисплазії кульшових суглобів

11.

 Знання техніки запису електрокардіограми та алгоритм її розшифровки

12

Проведення контакту «шкіра до шкіри», раннього прикладання до грудей матері

13.

Визначення гестаційного віку, морфо-функціональної зрілості та фізичного розвитку новонародженого.

14.

Проведення пульсоксиметрії та оцінка показників

15.

 Проведення інгаляцій

16.

Проведення діагностики глюкозурії, кетонурії, протеїнурії за допомогою експрес-методів

17.

Проведення первинної реанімації дітям різних вікових груп

18.

Проведення первинної реанімації новонародженим

19.

 Надання першої лікарської допомоги при надзвичайних станах на догоспітальному етапі (анафілактичний шок, гостра дихальна, серцева, судинна, ниркова, надниркова недостатність, інфекційно-токсичний шок, синдром дегідратації, гостра крововтрата, напад астми, судоми, гіпертермічний синдром, коматозні стани, отруєння, утоплення, обмороження, опіки, синдром тривалого розчавлення)

20.

Проведення первинної обробки рани

21.

Зупинка кровотеч різної локалізації та походження

22.

Іммобілізація кінцівок при їх переломах

23.

Знання техніки проведення та оцінка реакції Манту

24.

Пальпація пульсу на стегнових артеріях

25.

Проведення передньої риноскопії

26.

Проведення огляду зовнішнього вуха і барабанної перетинки (отоскопії)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

І. ОСНОВНІ

 1. Актуальні питання алергологіїв практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів- слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Киiв : Заславский А.Ю., 2016. - 322 с. : табл., іл.
 2. Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячоговіку : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів дитячих хірургів, ортопедів-травматологів, педіатрів. - Дніпро : Герда, 2018. - 246 с. 
 3. Белозеров Ю.М. Детская кардиология.- М.: МЕДпресс - информ., 2004. - 600 с.
 4. Бережний В.В., Марушко Т.В., Марушко Ю.В. Клінічна ревматологія дитячого віку (клінічні рекомендації). К.-Хмельницький, 2013.
 5. Богомильский М. Р. Детская оториноларингология: учебник / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 576 с. : ил.
 6. Детские болезни : учебник / под. ред. А. А. Баранова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 1006 с.: табл., ил. + 1 экз. электронного оптического диска (CD-ROM).
 7. Детские болезни[Текст] : учеб. для студентов мед. вузов / под. ред.: А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гэотар-Медиа, 2012. - 1006 с. : табл., ил 
 8. Детская гастроєнтерология / Под ред. проф. Шабалова Н.П. - М.:МЕДпресс –информ, 2010. – 736 с.
 9. Детская кардиология и ревматология: практическое руководство / Е. А. Колупаева, Н. В. Микульчик, Е. К. Хрусталева [и др] ; под ред. Л. М. Беляевой. – М. : МИА, 2011. – 578 с. : табл., ил.
 10. Діагностичні та лікувальні маніпуляції у практиці лікаря-інтерніста і педіатра: навчальний посібник / Т. Д. Никула, Ю. В. Марушко, І. А. Палієнко, Т. В. Гищак ; за ред.: Т. Д. Никули, Ю. В. Марушка; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – К. : Задруга, 2012. – 150 с. : табл., іл.
 11. Дитяча імунологія: підручник / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та інш.; за ред. проф. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 720 с.
 12. Інфекційні хвороби: енциклопедичний довідник. - Київ : РА-Гармонія, 2018. - 589 с.
 13. Исаков Ю.Ф. Детская хирургия. – 1, 2 том. – Москва, 2004.
 14. Капітан, Т. В.Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми [Text] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Т.В. Капітан. - Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2010. - 807 p. : іл. Клінічна лабораторна діагностика : навчальний посібник за загальною редакцією Заслуженого лікаря України, доктора мед.наук, прфесора О.І. Волошина (видання друге, доповнене і перероблене). - Чернівці : Місто, 2018. - 223 с. 
 15. Клінічне обстеження дитини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Катілов [та ін.]. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова кн., 2019. - 518 с. : табл., іл.
 16. Клиническая аллергология детского возраста с неотложными состояниями. Под ред. Балаболкина И.И., Булгаковой В.А. – М.: ООО ”Издательство ”Медицинское информационное агенство”, 2011. -264 с.
 17. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. / В. В. Меньшиков, С. В. Цвиренко, Ю. В. Первушин [и др.] ; глав. редакторы : В. В. Долгов, В. В. Меньшиков ; Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины, Ассоциация медицинских обществ по качеству. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012 – Т. 1. – 923 с. : табл., ил. – Т. 2. – 805 с. : табл., ил.
 18. Лучевая диагностика в педиатрии: национальное руководство : национальный проект "Здоровье" / гл. ред. А. Ю. Васильев ; Ассоциация медицинских обществ по качеству. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2010. – 361с. : табл., ил.
 19. Макаров Л.М. ЭКГ в педиатрии. – 2-е издание. – М.: ИД “Медпрактика-М”, 2006.– 544с.
 20. Медицина невідкладнихстанів. Екстрена (швидка) медична допомога : національний підручник для лікарів-слухачів післядипломної освіти, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / І. С. Зозуля [та ін.]; за ред. І.С. Зозулі. - 3-є вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2017. - 958 с. : іл, табл.
 21. Нефрологіядитячого віку : навчальний посібник / Т. В. Стоєва [та ін.] ; за ред. Т. В. Стоєва. - Одеса : Політехперіодика, 2018. - 181 с. : табл., іл, фот. цв. 
 22. Іванов, Д. Д.Дитяча нефрологія : навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів, дитячих нефрологів, лікарів-слухачів закладів (ф-тів) післядипломної освіти / Д. Д. Іванов. - Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014. - 323 с. : табл., іл. 
 23. Невідкладні стани в педіатричній практиці : навчальний посібник для студентів вищих медичнихї навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів / Ю.В. Марушко та ін. - Київ : Медицина, 2016. - 399 с. : табл., іл.
 24. Нутрициология: учебное пособие 2-е издание, исправленное и дополненное. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна , 2017. - 354 с. 
 25. Основы общей иммунологии: учебник. - Х. : Форт, 2018. - 289 с. 
 26. Справочник по инфекционным болезням у детей : учебно-методическое пособие / И. В. Богадельников, А. И. Бобровицкая, А. В. Бобрышева [и др.] ; под. общ. ред. : И. В. Богадельникова, А. В. Кубышкина, Кауд Дия. – 8-е изд. доп. и перераб. – К.; Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 303 с. : табл.
 27. Педіатрія,дитячі інфекції в питаннях і відповідях. : учебное пособие. - Тернопіль : ТДМУ: Укрмедкнига, 2019. - 307 с. 
 28. Педіатрія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / О. В. Тяжка [та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. - 5-те вид., випр. та допов., оновлее. - Вінниця : Нова кн., 2018. - 1150 с. : табл., іл. 
 29. Педіатріяз курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики. : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / С. К. Ткаченко [та ін.] ; ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. - 7-е вид., випр. - Київ : Медицина , 2018. - 590 с. : іл., табл. 
 30. Педіатрія: навч. посіб. [для студ. мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації]: у 2 т. / М.Л. Аряєв, Н.В. Котова, Н.Ю. Горностаєва, Ю.В. Десятська, Л.Є.Капліна та ін.; за ред. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса : ОНМедУ, 2014 - Т. 1 : Неонатологія. Гематологія. Ендокринологія. - 2014. - 154 с. : табл., іл.
 31. Педіатрія: навч. посіб. [для студ. мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації]: у 2 т. / М.Л. Аряєв, Н.В.Котова, Н.Ю. Горностаєва, Ю.В. Десятська, Л.Є. Капліна та ін.; за ред. М.Л. Аряєва, Н.В. Котової; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса : ОНМедУ, 2014 - Т. 2 : Захворювання дітей раннього віку. Пульмонологія. Алергологія. Кардіологія. Гастроентерологія. Нефрологія. ВІЛ-інфекція. Первинна медико-санітарна допомога. - 2014. - 311 с. : ил., табл. 
 32. Педіатрія : нац. підруч.: у 2 т. / Д.Д. Іванов, С.В. Кушніренко, Д.А. Сеймівський, О.А. Каліщук, Л.І. Чернишова та ін.; за ред. В.В. Бережного; Асоц. педіатрів України МОЗ Українм. - К. : [б. в.], 2013 - Т. 2. - 2013. - 1021 с. : табл., іл. 
 33. Педіатрія : нац. підруч.: у 2 т. / Н.Г. Гойда, Р.О. Моісеєнко, Л.І. Чернишова, Ф.І. Лапій, В.В. Бережний та ін.; за ред. В.В. Бережного; Асоц. педіатрів України МОЗ України. - К. : [б. в.], 2013 -Т. 1. - 2013. - 1037 с. : табл., іл. 
 34. Пропедевтична педіатрія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В. Г. Майданник [та ін.]. - 2-ге вид., випр. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2018. - 871 с. : табл., іл. 
 35. Протоколи з наданняекстренної медичної допомоги рівня базової підтримки життя (Basic Life Support - BLS) -"Перший на місці події" : навчальний посібник / Г. Г. Рощін [та ін.] ; за ред. Г.Г. Рощіна. - Київ : Юстон , 2018. - 119 с. : табл., іл.
 36. http://mtd.dec.gov.ua Реєстр медико-технологічних документів(медичні стандарти, Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, Клінічні настанови) 
 37. moz.gov.ua
 38. http://www.uptodate.com
 39. http://clinicalevidence.bmj.com
 40. http://www.medscape.com
 41. https://www.guideline.gov/
 42. https://www.cdc.gov/
 43. http://www.cochrane.org/
 44. http://prodigy.clarity.co.uk/
 45. https://www.duodecim.fi/ The Finnish Medical Society Duodecim 
 46. http://www.awmf.org The Association of the Scientific Medical Societies in Germany
 47. http://www.has-sante.fr/ The French National Authority for Health 
 48. https://www.nice.org.uk/ National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
 49. http://www.cma.ca/ Canadian Medical Association InfoBase (CMA InfoBase: Clinical Practice Guidelines (CPGs)
 50. https://www.nhmrc.gov.au The National Health and Medical Research Council (NHMRC)
 51. https://www.rcplondon.ac.uk/ Royal College of Physicians 
 52. https://www.ama-assn.org/ AMA (American Medical Association) 
 53. http://www.aafp.org/home.html American Academy of Family Physicians 
 54. https://www.aap.org American Academy of Pediatrics Policy (AAP Policy) Clinical Practice Guidelines 
 55. http://www.epa-unepsa.org/ European Pediatric Association, the Union of National European Pediatric Societies and Associations (EPA/UNEPSA) 
 56. Nelson Textbook Of Pediatrics 21th edition (in 2 volumes). - Elsevier, 2019.
 57. Nutritional care of preterm infants: Scientific basis and practical guidelines, Koletzko B, Poindexter B, Uauy R (Eds), Karger, Basel, Switzerland 2014.
 58. Polin R., Ditmar M. Pediatric secrets //Elsevier, 2016 - 759p.
 59. Textbook of Neonatal Resuscitation, 7th Edition //American Academy of Pediatrics and American Heart Association. – 2016. – 328 Р. 

ІІ. ДОПОМІЖНІ 

 1. Абизов Р. А. Дифтерія в практиці отоларинголога : навчальний посібник / Р. А. Абизов, Я. В. Шкоба, С О. Лакиза. – К. : Нічлава, 2009. – 203 с. : табл., іл.
 2. Алергологія: Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищих медичних закладів. /За редакцією чл.-кор. НАМН України, професора Вороненка Ю.В., професора Кузнецової Л.В.- К, 2011. - 534 с.
 3. Аллергологические заболевания у детей: Руководство для врачей. Жерносек В.Ф., Дюбкова Т.П. - Минск: ООО "Новое знание", 2003.- 355с.
 4. Антипкін Ю. Г. Довідник з дитячої пульмонології та алергології : довідник лікаря "Дитячий пульмонолог. Алерголог" / Ю. Г. Антипкін, В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманець. – К. : Доктор-Медіа, 2012. – 328 с. : іл.
 5. Атлас инфекционных болезней: учебное пособие / С. В. Бурова, С. И. Жаров, Л. И. Кафарская [и др.] ; под ред. В. И. Лучшева, С. Н. Жарова, В. В. Никифорова. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2009. – 221 с. : цветные ил.
 6. Аряєв М.Л. Неонатологія.- АДЕФ: Україна.- 2003.-756 с.
 7. Безруков Л.О., Волосовець О.П., Шунько Є.Є., Кривопустов С.П. Неонатологія // Навч. посібник- Чернівці.- -180 с.
 8. Белоусов Ю. В. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей. Расширенные протокольные характеристики: учебное пособие / Ю. В. Белоусов. – Харьков : Факт, 2012. – 125 с. : табл.
 9. Бєлоусова О. Ю. Синдром мальабсорбції у дітей: навчальний посібник / О. Ю. Бєлоусова. – Харків : Факт, 2012. – 300 с.
 10. Беленков Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия: руководство для врачей / Ю. Н. Беленков, Е. В. Привалова, В. Ю. Каплунова. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2011. – 386 с. : ил., табл.
 11. Берман Р. Э. Педиатрия по Нельсону: руководство в 5 т. / Р. Э. Берман ; Р. М. Клигман, Х. Б. Дженсон ; пер. с англ. под ред. А. А. Баранова. – 17-е изд. – М. : Рид Элсивер, 2009. – Т. 1. – 822 с. : ил., табл. 2009. –Т. 2. – 985 с. : ил., табл.
 12. Беш Л. В. Бронхіальна астма у дітей : посібник / Л. В. Беш. – Львів : Каменяр, 2010. – 85 с. : табл.
 13. Вегетативные расстройства. /Под ред. А.М.Вейна. - Москва: Медицина.- Мед. Информационное агенство, 2003.– 749с.
 14. ВІЛ-інфіковані діти: медичний догляд, психологічна підтримка, соціальний супровід, правовий захист : методичний посібник / Н. В. Котова, О. О. Старець, О. П. Пурік [та ін.]. – К. : К.І.С., 2010. – 175 с. : табл.
 15. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н. Д. Ющук, Е. А. Климова, О. О. Знойко [и др.]. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 151 с. : табл.
 16. Волосовець О.П, Кривопустов С.П., Криворук І.М., Черній О.Ф. . Навчальний посібник з дитячої ендокринології – Тернопіль: «Укрмедкнига», – 496 с.
 17. Гастроентерологія дітей раннього віку : довідник лікаря : навчально-методичний посібник / автори-укладачі : Н. М. Бесараба, С. В. Дюкарева, Р. В. Марушко [та ін.] ; під ред. О. Г. Шадріна, О. М. Муквіч. – К. : Здоров’я України, 2010. – 213 с. : табл.
 18. Гематологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Н.М. Третяк. -К.: Зовнішня торгівля, 2005.-237 c.
 19. Георгиянц М. А. Септический шок у детей. Принципы диагностики и интенсивной терапии : учебно-методическое пособие / М. А. Георгиянц, В. А. Корсунов ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. – Харьков: Золотые страницы, 2010. – 258 с. : табл., ил.
 20. Гострі респіраторні вірусні інфекції: навчальний посібник / М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук [та ін.]; за ред. М. А. Андрейчина, В. П. Малого. – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2011. – 303 с.: іл., табл.
 21. Грешило М. С. Сальмонельози у дітей / М. С. Грешило, В. І. Руда, Л. В. Пипа; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2011. – 211 с.: табл.
 22. Гутхайль Херман. ЭКГ детей и подростков / Х. Гутхайль, А. Линдингер ; пер. с нем. под ред. М. А. Школьниковой. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 255 с.: табл., цветные ил.
 23. Детская пульмонология: Учебное пособие /под ред. чл.-корр.АМН Украины, проф. Н.Л. Аряева. – К.:Здоров’я, 2005.– 608с.
 24. Дихальна підтримка у новонароджених дітей : програма "Здоров’я матері та дитини" : навчальний посібник / Т. В. Бондаренко, Д. О. Добрянський, Т. В. Кончаковська [та ін.] ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Україно-Швейцарська Програма "Здоров’я матері та дитини". – К., 2011 – Ч. 1 : Керівництво для слухача. – 2011. – 522 с. : іл.
 25. Дихальна підтримка у новонароджених дітей : програма "Здоров’я матері та дитини" : навчальний посібник / Т. В. Бондаренко, Д. О. Добрянський, Т. В. Кончаковська [та ін.] ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Україно-Швейцарська Програма "Здоров’я матері та дитини". – К., 2011 – Ч. 2 : Керівництво для викладача. – 2011. – 612 с. : табл., іл. + 1 примірник електронного оптичного диска (CD-ROM).
 26. ДоанС. І. Ентеровірусні інфекції: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика / С. І. Доан. – К. : ДІА, 2010. – 208 с. : табл., іл.
 27. Доскин В. А. Дифференциальная диагностика детских болезней: справочник / В. А. Доскин, З. С. Макарова. – М.: МИА, 2011. – 599 с. : табл.
 28. Екопедіатрія: навчальний посібник / М. П. Гребняк, С. А. Щудро, О. Б. Єрмаченко, С. В. Грищенко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 299 с. : табл., іл.
 29. Ендокринологія : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації/ Боднар П.М., Боцюрко В.І., Власенко М.В., Генделека Г.Ф., Перцева Т.О. та ін.; за ред. П.М. Боднар. -Вінниця: Нова кн., 2012.-357 c.
 30. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 31. Запруднов А. М. Лечение и рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения у детей / А. М. Запруднов ; под ред. А. М. Запруднова. – М. : Миклош, 2010. – 320 с. : табл., ил.
 32. Интенсивная терапия в педиатрии / под ред. Проф. Г.И.Белебезьева. – К.:Здоров’я. – 2004. –583с.
 33. Инфекционные болезни: учебник / Г. К. Аликеева, Ю. Я. Венгеров, И. В. Гагарина, [и др.] ; под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 692 с. : табл., ил.
 34. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т.: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, аспірантів і практ. лікарів/ Ж.І. Возіанова. -К. : Здоров’я. -2003. Т.2. -2002.-656 c.Т. 3. -2003.-846 c.
 35. Інфекційні хвороби в дітей : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації/ С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, Л.В. Пипа, Ю.П. Харченко, Н.Г. Литвиненко та ін.; за ред. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. -К.: Медицина, 2010.-392 c.
 36. Крамарев С. А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача "Детский инфекционист" / С. А. Крамарев. – 2-е изд., доп. – К. : Доктор-Медиа, 2012. – 278 с. : іл.
 37. Либман Г. ВИЧ-инфекция : пер. с англ. / Г. Либман, Х. Дж. Макадон. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 556 с. : табл., ил.
 38. Лімфаденопатії у дітей та підлітків: диференційна діагностика і лікарська тактика (навчально-методичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики- сімейної медицини). / За ред.. доц. Н.К.Уніч иа проф.. В.В.Бережного. – К.: 2012. – 322с.
 39. Майданник В. Г. Болезни органов пищеварения у детей / В. Г. Майданник. – К. : Інтертехнодрук, 2010. – 1157 с. : ил., табл.
 40. Майданник В. Г. Гельминтозы у детей / В. Г. Майданник, Н. В. Хайтович, Г. Г. Юхименко. – К. : Дорадо-Друк, 2012. – 604 с. : табл., ил.
 41. Майданник В. Г. Клінічна діагностика в педіатрії: навчальний посібник / В. Г. Майданник, О. В. Бутиліна. – К. : Дорадо-Друк, 2012. – 284 с. : табл., іл.
 42. Мамаев А. Н. Коагулопатии : руководство / А. Н. Мамаев. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 260 с. : табл., ил.
 43. Медицинская протозоология. Паразитические простейшие человека: учебное пособие / Н. В. Чебышев, В. П. Сергиев, Т. В. Сахарова [и др.] ; под ред. : Н. В. Чебышева, В. П. Сергиева. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 258 с. : табл., цветные ил.
 44. Неврология недоношенных детей /А.Д.Пальчик, Л.А.Федорова, А.Е.Понятишин.-М.: МЕДпресс-информ.- 2010. - 352 с.
 45. Неонатология. Национальное руководство /Под ред. Володина Н.Н.- М.- 2007. - 848 с.
 46. Охотнікова О.М., Яковлева Н.Ю. Основи вакцинопрофілактики та її особливості у дітей з алергічними захворюваннями. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів IY рівня акредитації та лікарів –інтернів. Київ, 2010, -88 с.
 47. Подростковая медицина: Руководство для врачей/Под ред. проф. Л.И.Левиной. -СПб.: Специальная Литература, 1999.-731 с.
 48. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загально-освітніх навчальних закладів // Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. №1318
 49. Поліклінічна інфектологія. Кабінет інфекційних захворювань : навчальний посібник / Р.Ю. Грицко, І. О. Кіселик, О. Л. Івахів [та ін.]. – К. : Медицина, 2012. – 224 с.
 50. Поліомієліт: імунопрофілактика та її вплив на еволюцію епідемічного процесу / В. І. Задорожна, А. Ф. Фролов, Н. Л. Зубкова [та ін.] ; за ред. В. І. Задорожної. – К. : ДІА, 2012. – 271 с. : табл., іл.
 51. Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку : навчальний посібник / І. Г. Ільницький, О. П. Костик, Л. І. Білозір [та ін.] ; за ред. : І. Г. Ільницького, О. П. Костик, Л. І. Білозір ; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 730 с.
 52. Пульмонологія дитячого віку : навч.-метод. посіб. для студ. VI курсу, що навчаються за фахом педіатрія та викладачів/ Антипкін Ю.Г., Резніченко Ю.Г., Леженко Г.О.. -Запоріжжя: Просвіта, 2010.-279 c.
 53. Ревматические заболевания : руководство : в 3 т. / под ред. : Дж. Х. Клиппела, Дж. Х. Стоуна, Л. Дж. Кроффорд, П. Х. Уайт ; пер. с англ. под ред. : Е. Л. Насонова, В. А. Насонова, Ю. А. Олюнина. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2011 – Т. 1 : Основы ревматологии. – 2011. – 362 с. Т. 2 : Заболевания костей и суставов. – 2012. – 515 с. Т. 3 : Заболевания мягких тканей. – 2011. – 325 с.
 54. Руководство по детской ревматологии / Н. А. Геппе, И. Е. Шахбазян, Г. А. Лыскина [и др.] ; под ред. Н. А. Геппе, Н. С. Подчерняевой, Г. А. Лыскиной. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2011. – 708 с.
 55. Руководство по детской неврологии /Под ред. проф. В.И.Гузевой. - СПб.: ООО Издательство ФОЛИАНТ, 2004. - 496 с.
 56. Руководство по детскому питанию /Под ред. В.А.Тутельяна, И.Я.Коня. -М.:Медицинское информационное агенство, 2004. - 662с.
 57. Руководство по лечебному питанию детей / Под ред. К.С.Ладодо. - М.:Медицина, 2000. - 384с.
 58. Руководство по детскому питанию/ Под ред. В.А.Тутеляна, И.Я.Коня.- М.:ООО «Медицинское информационное агентство», 2004.- 662с.
 59. Сорокина М.Н., Иванова В.В., Скрипниченко Н.Б. Бактериальные менингиты у детей. – М.: Медицина, 2003. – 298 с.
 60. TORCH-інфекції : навчально-методичний посібник / В. Е. Маркевич, О. К. Редько, І. В. Тарасова [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2012. – 150 с. : табл.
 61. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей: учебник / В. Ф. Учайкин, Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2010. – 687 с. : табл., ил.
 62. Учайкин В. Ф. Инфекционная гепатология: руководство для врачей / В. Ф. Учайкин, Т. В. Чередниченко, А. В. Смирнов. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2012. – 627 с. : табл., ил.
 63. Фармакотерапия детских болезней: руководство для врачей / под ред. А. Д. Царегородцева. – М. : МИА, 2010. – 873 с. : табл., ил.
 64. Хирургическая гастроэнтерология детского возраста: руководство для врачей / Л. А. Решетник, В. В. Подкаменев, П. С. Юрков [и др.] ; под ред. В. В. Подкаменева. – М. : МИА, 2012. – 484 с. : табл., ил.
 65. Шабалов Н. П. Неонатология (6-е издание) в 2 томах. - М.:МЕДпресс –информ, 2011.
 66. Етичний кодекс лікаря України
 67. Ювенологія. Практикум з підліткової медицини / За ред. проф. Л.К.Пархоменко. –Х.: Факт, 2004. -720 с.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу