Search

Тривалість навчання: для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією з спеціальностей «Лікувальна справа» - 3 місяці.

Мета циклу спеціалізації – перепідготовка лікарів-спеціалістів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за фахом «Пульмонологія»

Контингент слухачів: лікарі-терапевти

Навчальний план циклу складається з основних розділів:

 • Принципи, задачі та організаційно-методичні основи пульмонологічної служби
 • Теоретичні основи пульмонології
 • Основні методи діагностики захворювань органів дихання
 • Гострі та хронічні запальні хвороби
 • Гнійні захворювання органів дихання
 • Алергічні захворювання
 • Пухлини легень
 • Грибкові захворювання
 • Паразитарні захворювання
 • Саркоїдоз
 • Вади розвитку легень
 • Невідкладні стани в пульмонології
 • Лікування захворювань органів дихання

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання на кафедрі пульмонології та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навиками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і патолого-анатомічних конференціях тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичними навичками з пульмонології та суміжних дисциплін.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль за комп’ютерною тестовою програмою або інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для заключного іспиту використовують затверджену атестаційну комп’ютерну тестову програму.

Лікарі, які закінчили навчання на циклі спеціалізації, підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Пульмонологія».