Google search

Мета циклу - перепідготовка лікарів-спеціалістів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Дитяча ендокринологія".

Термін навчання: для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» – 3 місяці, для лікарів-ендокринологів – 1 місяць.

Навчання проходить по основним 8 розділам програми з дитячої  ендокринології. Вивчають гіпоталамо-гіпофізарні захворювання, цукровий діабет 1 та 2 типів, патологію щитовидної та паращитовидних залоз, наднирників, статевих органів, полігландуларні синдроми, ожиріння, враховуючи особливості їх перебігу у дитячому та підлітковому віці. Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

Викладання матеріалу згідно запланованому обсягу плану та програми циклу сприятиме формуванню, оновленню, поглибленню у вказаних категорій слухачів ключових професійних компетенцій, отриманню нових актуальних теоретичних знань з клінічної ендокринології дитячого віку, вдосконаленню практичних навичок і умінь, необхідних для  їх професійної діяльності.  

Підсумок проводиться по 3 іспитам: з практичних навичків, компьютерного тесту та заключного іспиту. Після проходження циклу спеціалізації слухачам присуджується звання лікаря-спеціаліста дитячого ендокринолога та видається свідотцтво.