Google search

Адреса проведення: вул. Багговутівська, 1, КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», КНП КОР «Київський обласний кардіологічний дспансер», кафедра сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика,

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

У вересні 2020 р. в на кафедрі сімейної медицини розпочинається навчання на циклі спеціалізації «Загальна практика-сімейна медицина»  за новою програмою, розробленою колективом викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика у відповідності до основних вимог стандартів  підготовки сімейних лікарів  в Європі (WONCA-WFME, 2013).

Програма сформована з урахуванням класифікаційних вимог як МКХ 10, так і ICPC-2, тобто нозологічного та синдромологічного підходів, що найбільш повно відображає вимоги практичної охорони здоров’ я на сучасному етапі.

Програма розрахована на 6 місяців очного навчання на кафедрах Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика та інших кафедрах академії під керівництвом кваліфікованих та досвідчених викладачів сімейної медицини та суміжних спеціальностей.

Програма включає теоретичну підготовку та оволодіння практичними навиками на рівні спеціаліста первинної медичної допомоги  за наступними розділами:

  • Організація охорони здоров’я
  • Здоров’я дорослих
  • Здоров’я дітей
  • Здоров’я жінки і репродуктивне здоров’я
  • Чоловіче здоров’я
  • Медицина катастроф та військово-медична підготовка
  • Невідкладна медична допомога
  • Вивчають основи амбулаторної хірургії і травматології, урології, офтальмології, оториноларингології, фтизіатрії, геріатрії і паліативної медицини.

Мета циклу – забезпечення теоретичної і практичної підготовки лікарів для самостійної практичної роботи як спеціаліста первинної медичної допомоги відповідно до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики-сімейного лікаря України.

Навчання майбутніх сімейних лікарів відбувається на клінічних базах кафедри сімейної медицини (багатопрофільна клінічна лікарня – Київська обласна клінічна лікарня та амбулаторії сімейної медицини м. Києва), де є можливість працювати як із амбулаторними, так і з стаціонарними випадками, надавати невідкладну медичну допомогу в приймальному відділенні, знайомитись із сучасними методами діагностики та лікування пацієнтів різного профілю та віку.

Викладачі кафедри сімейної медицини мають вищу кваліфікаційну категорію із спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» та інших суміжних спеціальностей терапевтичного профілю, пройшли навчання на циклах стажування закордоном, володіють англійською мовою і є провідними спеціалістами в академічній, науковій та практичній спеціальності «Сімейна медицина».

Слухачі кафедри мають змогу приймати участь в громадському житті академії та Інституту сімейної медицини, розпочати власну наукове дослідження, відвідувати тематичні семінари, конференції і конгреси.

Під час навчання, згідно програми, слухачі проходять ряд проміжних та заключний контроль знань та вмінь (під час кінцевої атестації). Лікарі, які успішно здали всі види проміжного контролю знань та пройшли кінцеву атестацію одержують сертифікат спеціаліста державного зразка.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 36.25% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 25.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 19.25% - 4 Голосів

Загальна оцінка матеріалу