Google search

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Шарікадзе Олена Вікторівна

(+38044 238 77 11, +38044 236 21 91,+380505879428;  [email protected]

Документи на цикл:

 • Путівка ( з печаткою лікувального закладу для бюджетних слухачів)
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Заповнену технологічну карту (передамо окремо). 

Документи можна надсилати на відділення №70 «Нова пошта» Шарікадзе Олена Вікторівна,+380665703380 

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П.Л.Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація.

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!
Мета вивчення курсу

перепідготовка лікарів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря - спеціаліста за спеціальністю «Дитяча алергологія». 

Опис курсу, його структура

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту-дитячому алергологу  для проведення самостійної лікувальної роботи з наданням кваліфікованої допомоги хворим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є – 1-17 курси програми.

Із суміжних дисциплін за додатковими програмами включено розділи:

курси з імунології, імунопрофілактики, проблем СНІДу та вірусних гепатитів, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях,  особливо небезпечних інфекцій, туберкульозу, гуманітарних аспектів клінічного мислення лікарів.

Програма передбачає відпрацювання методик специфічного алергологічного обстеження, а також теоретичні, клініко-анамнестичні особливості окремих нозологічних форм алергічних захворювань у дітей, надання невідкладної допомоги при гострих алергологічних станах відповідно до сучасних світових освітніх стандартів. 

Для заключного іспиту використовують атестаційну комп’ютерну тестову програму.

Основні розділи:

 1. Організація спеціалізованої алергогічної допомоги дітям.
 2. Годування здорових та хворих на алергологічну патологію дітей.
 3. Клінічна імунологія. Імунодефіцитні стани.
 4. Питання загальної алергології. Механізми розвитку алергічних реакцій.
 5. Принципи та методи діагностики алергічних захворюапнь у дітей.
 6. Принципи та сцчасні можливості молекулярної багатокомпонентної діагностики алергічних захворювань у дітей.
 7. Загальні принципи лікування та профілактики алергічних захворювань у дітей. Базова хворобо-модифікуюча терапія
 8. Гострі алергічні стани. Анафілактичний шок, кропив`янка, та ангіонабряк у дітей.
 9. Алергічний риніт. Поліноз.
 10. Бронхіальна астма.
 11. Алергічні ураженя органів травлення. Харчова алергія.
 12. Алергічні ураження шкіри.
 13. Медикаментозна алергія. Поствакцинальні реакції, ускладнення і захворювання. Сироваткова хвороба.
 14. Грибкова алергія. Гіпереозинофільні синдроми
 15. Алергічні альвеоліти.
 16. Вибрані питання міждисци-плінарного підходу до ранньої диференційної діагностики алергічних захворювань
 17. Інтенсивна терапія і реанімація. 

 Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах, віфдлрацювання практичних навичок, навчання на комплексній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

Після закінчення курсу слухач згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар - спеціаліст за спеціальністю «Дитяча алергологія» :

ПОВИНЕН ЗНАТИ:                                                                               

- принципи організації алергологічної служби для надання допомоги дитячому населенню;

- організацію роботи в алергологічному відділенні стаціонару  і алергологічному кабінеті поліклініки;

- правила оформлення документації, пов'язаної з веденням хворих на алергічну патологію дітей (в тому числі оформлення листків непрацездатності батькам, оформлення інвалідності та ін.);

- питання гігієнічного виховання дітей і деонтології в алергології;

- основи протиепідемічних заходів у випадку виникнення осередка інфекції;

- анатомо-морфологічні і функціональні особливості розвитку дітей у різні вікові періоди;

- вікові особливості основних констант гомеостазу, їх порушення і принципи корекції;

- основні питання і положення загальної імунології та алергології, вікові особливості імунного статусу дитячого організму;

- основні інфекційні та неінфекційні алергени і фактори, які сприяють розвиткові алергії;

- обсяг і нормативи імунологічного та алергологічного обстежень;

- принципи раціонального харчування дітей різних вікових груп і стану здоров'я;

- принципи імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей, особливості перебігу нормального і патологічного вакцинального процесу;

- клінічну характеристику основних форм дитячих захворювань соматичного та інфекційного генезу, їх диференційну діагностику;

- клінічну симптоматику основних алергічних захворювань дитячого віку, особливості їх перебігу, методи додаткової діагностики, диференційний діагноз з суміжною патологією;

-  принципи проведення провокаційних тестів (назального, кон'юнктивального, інгаляційного, під'язичного, орального, елімінаційного, лейкоцитопенічного);

-  принципи фармакотерапії в педіатрії та дитячій алергології;

- методи аллерген-специфічної імунотерапії у дітей

- основи фізіотерапії, лікувального масажу і санаторно-курортного лікування і профілактики алергічних захворювань;

- принципи інтенсивної терапії і первинної реанімації у дітей;

- принципи організації медичної допомоги населенню за умов виникнення екстремальних ситуацій (техногенні катастрофи, стихійні лиха) 

     ПОВИНЕН ВМІТИ:

- зібрати загальний та алергологічний анамнези життя і хвороби дитини;

- провести цілеспрямоване клінічне обстеження хворого;

- оцінити фізичний, статевий, нервово-психічний розвиток дитини, визначити її групу здоров'я;

-  володіти технікою внутрішньовенних, внутрішньом'язових і підшкірних ін'єкцій;

- володіти технікою вимірювання артеріального тиску на верхніх і нижніх кінцівках;

-  володіти методикою інфузійної терапії, гемотрансфузій та замісників крові;

- володіти технікою користування стаціонарними та індивідуальними інгаляторами для введення інгаляційних бронхоспазмолітиків та кортикостероідів, а також  засобами ефективної доставки медикаментів (спейсерами) в дихальні шляхи;

- визначити необхідний обсяг лабораторних, функціональних та інших додаткових і спеціальних досліджень, оцінити їх результати, зробити узагальнені висновки;

- визначити тяжкість стану хворого та, за необхідністю, обсяг і склад інтенсивної терапії і реанімаційних заходів у разі загрози життю дитини (закритий масаж серця та інші заходи відновлення його роботи, штучне дихання, зовнішня зупинка кровотечі, лікування шоку різного походження, промивання шлунку при отруєннях та ін.);

- провести диференційну діагностику захворювання із схожими нозологічними формами, організувати консультації необхідних спеціалістів;

- володіти методикою оцінки ураження шкіри при атопічному дерматиті

- визначити показання до алергологічного обстеження і термін його проведення;

- володіти методикою постановки та оцінки шкірних алергологічних проб;

- володіти методикою постановки та оцінки patch - алергічних проб

- провести інтерпретацію результатів  дослідження функції зовнішнього дихання, у т.ч. з фармакологічними пробами;

-  провести інтерпретацію результатів імунологічного обстеження дитини, в тому числі специфічного алергологічного обстеження;

- обгрунтувати тактику і термін медикаментозної терапії і профілактики;

- оцінити ефективність базисної терапії бронхіальної астми на підставі даних щоденників самоконтролю і результатів пікфлоуметрії;

- оцінити ефективність різних видів годування на підставі аналізу даних харчового щоденника.

- визначити показання і протипоказання і обрати термін  проведення специфічної імунотерапії;

- визначити показання і місце санаторно-курортного лікування;

- визначити критерії інвалідності хворих на бронхіальну астму та інші алергічнім захворювання;

- визначити показання і протипоказання до вакцинації, скласти індивідуальний календар і план профілактичних заходів щодо можливих поствакцинальних реакцій і ускладнень, надати необхідну лікувальну допомогу у випадку розвитку останніх.

Види навчальної діяльності 

- теоретична (40%)

- практична (50%)

- індивідуальна робота (10%).

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Алергологія: Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів вищих медичних закладів. /За редакцією чл.- кор. НАМН України, професора Вороненка Ю. В., професора Кузнецової Л. В.- К, 2011. - 534 с.
 1. Алергологія дитячого віку: Навчально-методичний посібник. /Ласиця О.Л., Ласиця Т.С., Недельська С.М. - К.: Книга плюс, 2004. - 367 с.
 1. Алергічний риніт у дітей. Монографія. // Д. І.Заболотний, А. А.Лайко, О. М. Охотнікова [та ін.] - К.: Логос, 2016. – 216 с.
 1. Дедишин Л.П. Системні васкуліти у практиці дитячого алерголога // Алергія у дитини, 2007. – №3. – С. 29-31.
 1. Дитяча імунологія /За ред. проф. Л.І.Чернишової, А.П. Волохи.- К.: ВСВ “Медицина”, 2013.- 720 с.
 1. Діагностика харчової алергії у дітей і підлітків. Рекомендації NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence – Національного інституту здоров’я і якості медичної допомоги Великої Британії), 2011 [Текст] // Дитячий лікар. – 2011. - № 2 (9). – С. 77- 80.
 1. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, врачей-интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. 4-е издание, дополненное. – Киев, 2010. - 552 с.
 1. Иммунодефицитные состояния: Монография под редакцией проф. Смирновой В.С. и проф. Фрейдлин И.С. - С.-Пб.: Фолиант, 2000. - 568 с.
 1. Імунопрофілактика інфекційних хвороб: навч.метод.посіб. / Л.І.Чернишова, Ф.І.Лапій, А.П.Волоха. – К.: ВСВ «Медицина», 2018.- 304 с.
 1. Клиническая аллергология детского возраста с неотложными состояниями. Под ред. Балаболкина И. И., Булгаковой В. А. – М.: ООО ”Издательство ”Медицинское информационное агенство”, 2011. -264 с.
 2. Клинические рекомендации. Аллергология. Под редакцией Хаитова Р.М., Ильиной Н.И. - М.: Издательская группа "Геотар-Медиа", 2006. - 240 с.
 1. Клинические рекомендации. Педиатрия. Под редакцией Баранова А.А. - М.: Издательская группа "Геотар-Медиа", 2005. - 272 с.
 2. Клиническая аллергология детского возраста с неотложными состояниями. Под ред. Балаболкина И.И., Булгаковой В.А. – М.: ООО ”Издательство ”Медицинское информационное агенство”, 2011. -264 с.
 3. Козыро И. А., Батян Г. М., Сукало А. В. Неотложные состояния в детской аллергологии: учебно-методическое пособие: Минск БГМУ 2015, 27 с.
 1. Колхир П.В. Доказательная аллергология-иммунология. Практическая медицина. - Москва, 2010. - 528 с.
 1. Кулага В.В., Романенко І.М. Алергічні захворювання шкіри. -К.: Здоров'я, - 256 с.
 2. Ласиця О.Л., Недельська С.М. Специфічна діагностика алергічних захворювань у дітей: Метод. рекомендації.- Запоріжжя, 2002.- С.23-30
 1. Ласиця О.Л., Охотнікова О.М. Діагностика, лікування та профілактика бронхіальної астми у дітей: Навчально-методичний посібник. Київ, 2006.- 105 с.
 1. Ю. М. Мостовой, Т.В.Констатинович-Чичирельо. Инструментальные методы исследования функции внешнего дыхания при заболеваниях бронхо-легочной системы: Метод.рекомендации.-Киев, 2001.- 39 с.
 2. Новик, Г. А. Гастроинтестинальная аллергия у детей / Г. А. Новик, М. А. Ткаченко [Текст] // Лечащий врач. – 2012. - № 1. – С.  16-26.
 1. Охотнікова О. М. Бронхіальна астма у дітей (лекція для дистанційного навчання). //Мистецтво лікування, 2011.- №1 (77). – С.40-51.
 1. Охотнікова О. М., Мелліна К. В. Кропив’янка і набряк Квінке у дітей (лекція для дистанційного навчання). //Мистецтво лікування, 2011.-№3 (79). – С.18-28.
 2. Охотникова О. М. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2013.- №2. - С. 5-13.
 1. Охотнікова О.М., Усова О.І. Історія алергології: міст з минулого в майбутнє [Огляд літератури]. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. –2017.- №2 (99). –С. 87-93.
 2. Охотнікова О.М., Шунько Є.Є..Шарікадзе О.В., Лакша О.Т. Бронхолігенева дисплазія у дітей: витоки і наслідки (лекція для дистанційного навчання). //Мистецтво лікування, 2011.- №4 (80). - С.16-26.
 3. Охотнікова О. М., Шарікадзе О. В. та ін.. Шкірні прик –тести: методи проведення, особливості оцінки та можливості використання. - Метод. рек. – Київ. - 2018. – 62 с.        
 1. Охотнікова О.М., Яковлева Н.Ю. Основи вакцинопрофілактики та її особливості у дітей з алергічними захворюваннями. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів IY рівня акредитації та лікарів –інтернів. Київ.- 2010.- 88 с.
 1. Рекомендації EAACI/GA2LEN/ EDT/WAO щодо визначення, класифікації, діагностики та лікування кропив»янки ( перегляд та редакція 2017 р.) //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 2018.- №3. - С. 39-50.
 2. Согласительный документ WAO-ARIA-GA2LEN по молекулярной аллергодиагностике.//Российский аллергологический журнал. Приложение.-2013.- 20 с.
 1. Федеральные клинические рекомендации по проведению аллерген- специфической иммунотерапии. – Москва, 2013. – 14 с.
 1. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с крапивницей. /Материалы XVIII Конгресса педиатров России.- Москва, 2015. – 14 с.
 1. Функціональні методи дослідження органів дихання у дітей. Пневмотахометрія: Навчально-методичний посібник /Охотнікова О.М., Ткачова Т.М., Руденко С.М. – К., ВБ «Аванпост-Прим», 2015. – 95 с.
 1. Удо Шнайдер, Карл Эрнст фон Мюлендаль. Неотложные состояния у детей. /Медтраст. - Минск.- 1996. - С. 299.
 2. Харченко М.В. Эталоны ведения больных с бронхо-легочной дисплазией. Методические рекомендации. – Благовещенск, 2010. -14 с.
 1. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика. Навч. - метод. посібник // Д. І.Заболотний, А. А.Лайко, О. М. Охотнікова [та ін.].- К.: Логос, 2016. – 238 с.
 2. Яковлева Н.Ю.,Охотнікова О.М. Генетичні аспекти алергічних захворювань. [Огляд літератури]. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 2 (99). – С. 61-66.
 3. Allergic Rhinitis and Impact of Asthma (ARIA) – 2008, 2010, 2016.
 4. Antonella Muraro, Graham Roberts (2017) EAACI GUIDELINES Allergen Immunotherapy Guidelines Part 2: Recommendations, EAACI, P 190.
 1. Bacharier L.B., Boner A.,Carlsen K-N et al. Diagnosis and Management of Asthma in childhood- A PRACTAL consensus report. //Allergy, 2008.- №34: 5-34.
 1. Dahms B. B. Reflux Esophagitis: Sequelae and Differential Diagnosis in Infants and Children Including Eosinophilic Esophagitis. In: Perspectives in Pediatric Pathology. Alimentary Tract Pathology in Infants and Children / В. В. Dahms [Text] // Vol. 25. – Р. 57–72.
 1. International Consensus on (ICON) pediatric asthma. //Allergy, - №67: 976-997.
 2. International Consensus Conferense on Atopic Dermatitis 11 (ICCAD 11): clinical update and current treatment strategies.//Britich Journal of Dermatology, 2003: 148 (Suppl.63) :3-10.
 1. International Consensus on (ICON) pediatric asthma // Allergy, 2012. - №67: 976-997.
 2. Global Initiative for asthma (GINA, 2015-2017-2018) www. ginasthma. org
 3. Giovanni Passalacqua, Enrico Compalati, and Giorgio Walter Canonica (2010) Sublingual Immunotherapy: Clinical Indications in the WAO-SLIT Position Paper  WAO Journal-3 (1) – Р 217-219.
 1. Giorgio Walter Canonica1 et all (2014) Sublingual immunotherapy: World Allergy Organization position paper 2013 update. World Allergy Organization Journal, 7, P: 6
 2. Marek Jute et all International consensus on allergy immunotherapy (2015) J. Allergy clin immunol, 136(3), P: 556-567.
 1. Muraro A., Roberts G., Worm M. et al. Food allergy and Anaphylaxis Guedlines.EAACI/ A.Muraro [та ін.]//Allergy. – 2014. –  69. –P.1026-1045.
 2. OLFUS study supports safety, efficacy of DBV's Viaskin Peanut patch in children with peanut allergy, http://www.dbv­technologies.com/
 3. Robison, R. G. Food allergy / R. G. Robison, J. A. Pongracic [Text] // Allergy Asthma Proceedings. – 2012. - № 3, Vol. 33. – P. 77-79. 
 1. Sampson H., Aceves S., Bock A. et al. Food allergy: A practice parameter update-2014 [Текст]/ H. Sampson [та ін.]//J. Allergy. Clin. Immunol. – 2014. –  V.134. –P.1016-1025.
 2. World Allergy Organization (WAO). Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines / [Text] // Pediatr. Allergy Immunol. – 2010. - № 21 (Suppl. 21). – Р. 1–125.
 3. Wollenberg A. et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part 1 JEADV 2018, 32, 657-682. 

Накази МОЗ України:

 1. Уніфікований клінічний протокол про надання спеціалізованої і високо спеціалізованої медичної допомоги дітям з бронхіальною астмою: Наказ МОЗ України № 868 від 8. 10. 2013. [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 2. Адаптована клінічна настанова з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей. 2013. [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 3. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію»: Наказ МОЗ України від 30 грудня 2015 року № 916 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.
 4. «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Атопічний дерматит»: Наказ МОЗ України від 04. 07. 2016 року № 670 [ Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 78% - 4 Голосів
Корисність матеріалу: 74.67% - 3 Голосів
Доступність матеріалу: 74.67% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу