Google search

Робочий план для дистанційного навчання на період карантину у PDF

Цикл спеціалізації із спеціальності «Офтальмологія» створений для надбання лікарем спеціальності офтальмолога, яка передбачена наказом МОЗ України.

Мета циклу спеціалізації – перепідготовка лікарів-спеціалістів лікувального профілю та лікарів офтальмологів дитячих відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста із спеціальності «Офтальмологія» та рівня професійної підготовки фахівця.

Термін навчання: для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «Лікувальна справа» – п’ять місяців. Термін навчання: для лікарів-спеціалістів, які закінчили спеціалізацію з дитячої офтальмології – два місяці.

Під час навчання на циклі слухачі мають можливість оволодіти обсягом теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту-офтальмологу для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим з патологією органу зору.

В процесі навчання використовуються такі види занять: лекції, різні види семінарів, практичні заняття, конференції, навчання на комп'ютері, демонструються відеофільми мікрохірургічних операцій. У відповідності з навчальним планом слухачі циклу підвищують рівень теоретичної підготовки і оволодіють практичними навичками, відвідують консультативні прийоми пацієнтів в поліклінічному відділенні, займаються під керівництвом кураторів лікуванням стаціонарних хворих. З найбільш актуальних тем лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах, клінічних та лікарняних конференціях.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль з використанням комп’ютерної тестової програми та розроблених кафедрою ситуаційних завдань.

Для заключного іспиту запроваджена комп'ютерна атестаційна тестова програма, яка затверджена Міністерством охорони здоров’я України.

Лікарі, які закінчили навчання на циклі спеціалізації, повністю виконали навчальну програму та успішно склали іспит, отримують сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Офтальмологія».

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 49.33% - 3 Голосів
Корисність матеріалу: 49% - 4 Голосів
Доступність матеріалу: 49.33% - 3 Голосів

Загальна оцінка матеріалу