Google search

Адреса проведення – КНП «КМКЛ №8», кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії

Після отримання путівки на цикл для отримання додаткової інформації щодо реєстрації на цикл та формату проведення занять звертайтеся, будь ласка, за електронною адресою [email protected] (Ірина Коруля. Тел. +380975122043) з темою листа – «слухач циклу СП з дієтології».

Мета проведення циклу згідно затвердженої освітньої програми спеціалізації (вторинної) за спеціальністю «Дієтологія» - забезпечення належної організації освітнього процесу відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів-дієтологів, їх професійної готовності до самостійної діяльності за фахом з метою присвоєння звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Дієтологія», формування здатності застосовувати набуті знання, вміння та практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій.

Тривалість освітньої програми спеціалізації за спеціальністю «Дієтологія» та контингент осіб, які можуть навчатись за цією програмою

Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-педіатри

18 кредитів (3 місяці, 540 годин)

Лікарі-дієтологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

6 кредитів (1 місяць, 180 годин)

Лікарі-гастроентерологи, лікарі-гастроентерологи дитячі

6 кредитів (1 місяць, 180 годин)

Навчальний план та програма спеціалізації за спеціальністю «Дієтологія» передбачає вивчення наступних розділів професійного спрямування: фізіологія та біохімія харчування; організація харчування в лікувально-профілактичних закладах; раціональне харчування; технологія приготування лікувальних страв; харчування при захворюваннях органів травлення; дієтотерапія при захворюваннях серцево-судинної системи; дієтотерапія при захворюваннях нирок; дієтотерапія при порушеннях обміну речовин; харчування при деяких хірургічних захворюваннях; харчування при захворюваннях інших органів і систем та розділів загального професійного спрямування: військово-медична  підготовка; організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях; гуманітарні аспекти клінічного мислення; туберкульоз; особливо небезпечні інфекції; радіаційна медицина; проблеми СНІДу та вірусних гепатитів; імунологія; питання імунопрофілактики; протидія насильству в сім’ї; медичне право.

Відповідно до вимог щодо навчання дорослих будуть застосовані наступні технології навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота, технології дистанційного та онлайн навчання, клінічні розбори, проблемно-орієнтоване навчання, проміжне та підсумкове оцінювання знань та навиків з використанням симуляційних навчальних технологій, тестових завдань, клінічних задач, виконання самостійних робіт.

Лікарі, які опанували освітню програму спеціалізації за спеціальністю «Дієтологія», підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дієтологія» та видачею сертифікату лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Дієтологія».

Перелік рекомендованої літератури та посилання на електронні ресурси – див. у розділі «Навчальна робота».