Google search

Тривалість 2 дні / 20 балів (за кошти юридичних та фізичних осіб)

Адреса проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 4 поверх, кафедра громадського здоров’я

Контактні дані: завідувач кафедри, д. мед. н., професор Ірина Хоменко (+38044 205 49 98, +38044 205 49 91) [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Мета навчання:

Деталізація та конкретизація теоретичних знань лікарів у світлі сучасних поглядів на оцінку ризиків для здоров’я населення, пов’язаних із факторами навколишнього середовища.

Опис програми, її структура:

Розгляд сучасних поглядів на проблему оцінки та управління ризиками для здоровʼя населення від забруднення навколишнього середовища.

Основні розділи:

 1. Визначення поняття «ризику». Оцінка ризиків для здоров’я людини.
 2. Екологічний ризик. Оцінка та управління екологічним ризиком.
 3. Основні фактори ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань.
 4. Інструменти та бази даних щодо оцінки ризиків для здоров’я людини.
 5. Інформування про ризик цільову аудиторію.

Заплановані види активності:

Оцінка ризиків для здоровʼя населення, повʼязаних із забрудненням обʼєктів навколишнього середовища.

Управління ризиками для здоровʼя населення від забруднення навколишнього середовища з метою корекції впливу навколишнього середовища на здоровʼя населення

Після закінчення вивчення програми слухач отримає:

Знання та навички з оцінки та управління ризиками для здоровʼя населення від забруднення навколишнього середовища

Види освітньої діяльності:

 • Теоретична – 70%
 • Практична – 20%
 • Самостійна – 10%

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Методичні рекомендації «Оцінка ризику для здоровʼя населення від забруднення атмосферного повітря». Наказ МОЗ України від 13 квіт. 2007 р. № 184. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0184282-07#Text 
 2. Оцінка ризику для здоров'я людини. Інструментарій щодо стійких органічних забруднювачів. Режим доступу до ресурсу: http://www.popstoolkit.com/riskassessment.aspx 
 3. Небезпека та ризик. Програми охорони здоров'я та безпеки. Режим доступу до ресурсу: https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_risk.html 
 4. Яка різниця між «небезпекою» та «ризиком»? Небезпеки та ризики. Режим доступу до ресурсу: https://worksmart.org.uk/health-advice/health-and-safety/hazards-and-risks/what-difference-between-hazard-and-risk 
 5. Ризик. Кембриджський словник. Режим доступу до ресурсу: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/risk 
 6. Оцінка ризику для здоров'я людини. Агентство з охорони навколишнього середовища США. Режим доступу до ресурсу: https://www.epa.gov/risk/human-health-risk-assessment 
 7. Проведення оцінки ризику для здоров’я людини. Агентство з охорони навколишнього середовища США. Режим доступу до ресурсу: https://www.epa.gov/risk/conducting-human-health-risk-assessment 
 8. Інструмент оцінки ризиків для здоров'я: хімічна небезпека. Опубліковано за спільної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації праці та Програми ООН з довкілля та виготовлено в рамках Міжорганізаційної програми раціонального управління хімічними речовинами. - Всесвітня організація охорони здоров’я, 2010. – 105 с.
 9. Оцінка ризику для здоров'я. Європейська мережа екологічної інформації та спостереження (Eionet). Режим доступу до ресурсу: https://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/chapter5h.html9.Human health risk assessments 
 10. Оцінка ризику для здоров'я людини. Громадське здоров'я. Департамент охорони здоров’я штату Вікторії. Австралія. Режим доступу до ресурсу: https://www2.health.vic.gov.au/public-health/environmental-health/human-health-risk-assessments 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу