Google search

(1 тиждень, 45 годин, 1,5 кредита)

Адреса проведення: вул. Чорновола, 28/1, НДСЛ «ОХМАТДИТ» корпус 13, кафедра педіатрії №1

Контактні дані: доцент Ткачова Тетяна Миколаївна (+38044 238 77 11, +38044 236 21 91,+380952272078 [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Документи на цикл:

 • Путівка ( з печаткою лікувального закладу для бюджетних слухачів)
 • Довідка про зміну прізвища(якщо не відповідає диплому)
 • Диплом (копія)
 • Заповнена технологічна карта.

Документи можна надсилати на електронну адресу кафедри або на відділення №70 «Нова пошта» Ткачова Тетяна Миколаївна+380952272078 

Одержати путівку на цикл можливо онлайн на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика, зайти у розділ «Навчання»→Електронна реєстрація.

Обов`язково вказувати номера телефонів та адресу електронної пошти!

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання актуальних знань з функціональних методів обстеження дітей з бронхолегеневої патології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я.

Опис курсу, його структура

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд анатомо-фізіологічних особливостей трахеобронхіального дерева та легеневої паренхіми у дітей, патологічних станів, які приводять до обструктивних та рестриктивних порушень легеневої функції, методів дослідження функціональних можливостей легень, зокрема методики виконання спірометрії (пневмотахометрії), та оцінки результатів дослідження, враховуючи медикаментозну пробу та пробу з фізичним навантаження.

Програма охоплює як теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь ф навичок, необхідних лікарям-педіатрам, лікарям загальної практики – сімейної медицини, лікарям - алергологам дитячим, лікарям – пульмонологам дитячим, лікарям – фтизіатрам дитячим для належного здійснення професійної діяльності. Серед практичних навичок обговорюються необхідні для лікарів навички роботи з спірометричною технікою та оцінки результатів спірометричних досліджень. Придбані знання та навички допоможуть контролювати стан хворих та ефективність призначеної терапії.

Цикл триває 0,25 місяці (45 годин, з них 6 годин самостійної роботи).

Програма побудована за системою блоків. Основними блоками є 4 розділи, які містять 10 тем.

У навчальному плані циклу зазначено контингент слухачів, тривалість навчання, розподіл годин. У разі необхідності, враховуючи базовий рівень знань слухачів, кафедра може вносити корективи та доповнення до навчальних годин, які регламентовані навчальним планом, в межах 15% від загального обсягу часу.

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні та семінарські заняття.

Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення доповнені переліком питань до заліку, переліком практичних навичок, списком рекомендованих джерел.

Підсумковий залік (2 год.) здійснюється за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття.

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

 1. Охотнікова О.М., Ткачова Т.М. «Функціональні методи дослідження органів дихання у дітей» , навчальний посібник, 2015, 66с
 2. Фурман Е.Г., Пономарева М.С., Ярулина А.М., Корюкина И.П., Абдуллаев А.Р. Оценка вентиляционной функции в раннем и дошкольном возрасте с помощью определения сопротивления дыхательных путей методом прерывания воздушного потока // Пульмонология. - 2009. –№1. - С. 55 – 58.
 3. Давідовськая Е.І, Сліпченко Є.Г.. Хапалюк А.В. та інші Дослідження функції зовнішнього дихання в терапевтичній практиці: нові можливості  // «Медичні новини», №3, 2005 
 4. Турина О.И., Лаптева И.М., Калечиц О.М. и др. Организация роботы по исследованию функционального состояния легких методами спирографии и пневмотахографии и использование этих методов в клинической практике: Метод. рекомендации. — Мн., 2002.
 5. Антонова Е.А., Желнина Л.А., Ладинская Л.М. Импульсная осцилометрия – новый метод функциональной диагностики бронхиальной астмы у детей младшего возраста // Пульмонология. -– 2003 – № 6. - С. 42-45.
 6. Геппе Н.А., Малишев В.С., Лисицин М.С. Бронхофонография в комплексной диагностике бронхиальной астмы у детей // Пульмонология. - 2002. – № 5. - С. 33 – 39.

Допоміжна література

 1. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Pulmonary Function Testing in Preschool Children. // Am J Respir Crit Care Med. – 2007. - Vol 175. pp. 1304-1345.

Інформаційні ресурси

 1. ERS technical standard on bronchial challenge testing: pathophysiology and methodology of indirect airway challenge testing, 2018. American Thoracic Society (ATS)/European Respiratory Society (ERS) Bronchoprovocation Testing Task Force,https://www.ers-education.org/guidelines.aspx
 2. ERS technical standard on bronchial challenge testing: general considerations and performance of methacholine challenge testsEur Respir J 2017; 49: 1601526, https://www.ers-education.org/guidelines.aspx
 3. An official ERS/ATS Technical Standard: field walking tests in chronic respiratory diseaseEur Respir J 2014; 44: 1428–1446, https://www.ers-education.org/guidelines.aspx
 4. An official systematic review of the, European Respiratory Society/American Thoracic Society: measurement properties of field walking tests in chronic respiratory diseaseEur Respir J 2014; 44: 1447–1478 ,https://www.ers-education.org/guidelines.aspx

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу