Google search

Ареса проведення: кафедра судової медицини НУОЗ імені П.Л. Шупика.

вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.   

Куратори  –  Гуріна О.О. - доцент кафедри судової медицини НУОЗ імені П. Л. Шупика. Адреса: вул. Дорогожицька, 9; м. Київ, 04112. Тел. 044-205-49-13.  Електронна адреса:  [email protected].

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ імені П. Л. Шупика

Мета вивчення курсу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з судово-медичної експертизи черепно-мозкової травми, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі. Опис курсу, його структура. Тривалість циклу – 2 тижня (25.11-09.12. 2020 р.). Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд сучасних можливостей визначення механізму та  давності черепно-мозкових ушкоджень, які виникають внаслідок дії тупих предметів під час проведення судово-медичних експертиз трупів та потерпілих, звинувачених і інших осіб. Програма  охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так  і  практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних лікарям-судово-медичним експертам, лікарям-судово-медичним експертам-криміналістам, лікарям-судово-медичним експертам-гістологам для належного здійснення професійної діяльності. Програма містить 6 розділів,11 тем. Навчальний план передбачає проведення освітнього процесу на циклі за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (співвідношення аудиторно-дистанційних годин 60/40%) з використання технології дистанційного навчання у вигляді заочної частини циклу. Дистанційно проводяться лекції та семінарські заняття. Практичні заняття проводяться за очною формою на базі НУОЗ імені П.Л. Шупика, в тому числі підсумковий залік та навчання за додатковою програмою. Для виконання даної програми передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, семінари, заключний іспит.

Після закінчення курсу слухач отримує свідоцтво про проходження циклу тематичного удосконалення.

Види навчальної діяльності. лекції, практичні заняття, семінари, заключний іспит.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси – наведені у навчальній програмі циклу.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу