Google search

2 тижні - 78 год. за очною та дистанційною формою навчання

Адрес проведення: вул. Дорогожицька, 9, адміністративно-навчальний корпус, 3 поверх, кафедра мікробіології

Контактні дані: кафедра мікробіології (+380504431559) [email protected]

Мета вивчення курсу :удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з біобезпеки і біозахисту у біомедичних лабораторіях, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі.

Опис курсу, його структура

Навчальна програма циклу ТУ призначена для підвищення кваліфікації, лікарів- мікробіологів,лікарів-вірусологів, лікарів-лаборантів, а також біологів різних спеціальностей, біотехнологів, діяльність яких пов’язана з біологічними агентами.

Цикл тематичного  удосконалення  передбачає розгляд загальної характеристики інфекційних  біологічних ризиків, базових вимог до роботи мікробіологічних лабораторій, безпечні методи роботи з біологічним матеріалом, роботу персоналу лабораторій під час аварійних ситуацій , а також питання біоетики.

Основні розділи:

 1. Загальна характеристика інфекційних біологічних ризиків.
 2. Базові вимоги до роботи мікробіологічних лабораторій.
 3. Безпечні методи роботи з біологічним матеріалом
 4. Робота персоналу лабораторій під час аварійних ситуацій.
 5. Питання біоетики у роботі лікаря-бактеріолога.

Заплановані види активності:

 1. Оцінка біологічного ризику у мікробіологічній лабораторії.
 2. Порядок використання протичумного костюму.
 3. Контроль ефективності стерилізації.
 4. Порядок транспортування біологічних матеріалів.
 5. Правила роботи у боксі біологічної безпеки
 6. Правила гігієнічної обробки рук.
 7. Підготовка робочого розчину дезінфекційного засобу.
 8. Правила використання піпеток.
 9. Порядок дій під час ліквідації наслідків аварій та нещасних випадків у лабораторіях .
 10. Алгоритм дій у випадку розливання та/або розбризкування біологічно небезпечної речовини всередині шафи біобезпеки.
 11. Алгоритм надання першої допомоги  при забрудненні інфікованим матеріалом.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Відповідний обсяг теоретичних знань щодо сучасних напрямків  біобезпеки і біозахисту у медико-біологічних лабораторіях.
 •  Знання та практичні навички самостійної роботи щодо оцінки біологічного ризику у  у медико-біологічних лабораторіях
 • Чітке розуміння методів відбору клінічного матеріалу і підготовки його для медико-біологічних досліджень.
 • Види навчальної діяльності
 • теоретична підготовка (40 %)
 • практична (50 %)
 • самостійна робота (10 %)

Перелік літературних джерел до  циклу ТУ

Обов’язкова література

 1. Розпорядження КМ України № 674-р від 21.08.2019 р. «Про затвердження плану заходів з реалізації стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки»
 2. Постанова КМ України від 28.03.2018 р. № 301 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

Основна література

 1. Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1-го та 2-го рівнів біобезпеки : монографія / В. М. Голубнича, М. В. Погорєлов, В. В. Корнієнко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 123 c.
 1. Биологическая безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях / [Д. Абрахам, M. Aдлер, Л. Aлдерман и др.]. – Вашингтон : Типография Правительства США, 2007. – 360 с.
 1. Данілова І. С. Сучасні проблеми та основи біобезпеки під час роботи зі збудниками інфекційних хвороб у галузі ветеринарної медицини // Ветеринарна медицина. – 2014. – № 98. – C. 11–15.
 2. Кирик Д.Л..НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ  З БІОБЕЗПЕКИ І БІОЗАХИСТУ У МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л. Шупика, Вип.30.,Київ,2018.-С.92-100.

Допоміжна література

 1. Основы биологической безопасности: принципы и практика: учебно-методическое пособие / [Р. В. Боровик, Г. А. Дмитриев, Л. В. Коломбет и др.]. – Москва : Медицина для вас, 2008. – 303 с.
 1. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю : ДСП 9.9.5.-080-02. – [Чинний від 2002-01-28]. – Київ : МОЗ України, Державна санітарно-епідеміологічна служба, 2002. – 39 с.
 1. Про затвердження Порядку одержання, обліку, зберігання та утримання тест-штамів мікроорганізмів для проведення контролю якості лікарських засобів за мікробіологічними показниками. – Офіц. вид. – Київ : МОЗ України,  2004. – 24 с.
 2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. – [5th Edition U.S. Department of Health and Human Services Public Health ServiceCenters for Disease Control and Prevention National Institutes of Health]. – Washington : Publisher house of the USA Government, 2009. – 436 p.
 1. Global public health response to natural occurrence, accidental release or deliberate use of biological and chemical agents or radionuclear material that affect health. World Health Assembly resolution WHA55.16, May 2002, (http://www.who.int/gb/e/e wha55.html#Resolutions.
 1. Laboratory biosafety manual. – [Second edition]. – Geneva : WHO, 2003. – 109 p
 1. Tuberculosis laboratory biosafety manual : WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. – Geneva : WHO, 2013. – 67 p.
 1. Overcoming Challenges to Develop Countermeasures Against Aerosolized Bioterrorism Agents: Appropriate Use of Animal Models. National Research Council. — Washington: National Academic Press, 2006. — 71 p.
 1. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2005 (http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php- URL ID=1883&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201html).

Інформаційні ресурси

 1. Інформація із сайту Міністерства охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. — URL:http://www.moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20081124_0.html .
 2. www.bsseducation.com.ua.
 3. (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf files/WHA55/ewha5516.pdf) .
 4. (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf files/WHA55/ea5520.pdf).
 5. www.fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8453E.HTM).
 6. (http://www.cdc.gov/od/sap/final rule.htm).

Всі організаційні питання щодо проведення ТУ  вирішуються в робочому порядку з представниками кафедри мікробіології за тел.+38 (050)4431559

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електронна пошта
 2. Хмарне сховище Google disc
 3. Viber зв’язок
 4. Передача документації здійснюється через «Нова пошта»