Google search

2 тижні - 78 год. за очною та дистанційною формою навчання

Адрес проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 6 поверх, кафедра вірусології

Контактні дані: доцент Александріна Тетяна Андріївна (+380442054988) t.aleksandrina@ukr.net 

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

Поглиблення теоретичної і практичної підготовки лікарів з актуальних питань стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні в умовах децентралізації, ролі в цьому послуг тестування на ВІЛ шляхом застосування швидких тестів, ознайомлення з особливостями надання послуг тестування  окремим групам населення та контингентам групи ризику щодо ВІЛ-інфікування.

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з принципами та індикаторами стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в світі та Україні, психологічними аспектами тестування окремих груп населення та організацією планування і проведення тестування населення на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів.   

Основні розділи:

 1. Стратегія подолання епідемії ВІЛ-інфекції в світі та Україні.
 2. Ретровіруси та спричинені ними захворювання. Особливості збудників ВІЛ-інфекції.
 3. Правові питання надання послуг тестування на ВІЛ.
 4. Психологічні аспекти  надання  послуг тестування на ВІЛ-інфекцію..
 5. Основні принципи та методи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції. Технології та алгоритми тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів.

 Заплановані види активності

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачені лекції, семінари з використанням інтерактивних методик викладання як робота в малих групах, «мозковий штурм», рольові ігри, спільний перегляд і обговорення відеороліків, а також практичні заняття тест із застосуванням методики швидких тестів(інформаційні, за методикою малих груп)

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів запроваджуються такі види контролю, як оцінка базисних знань та заключний залік. Для забезпечення поточного контролю знань використовуються ситуаційні задачі та тестові питання.

Після закінчення курсу слухач отримає:

відповідний обсяг знань щодо:  

 • Стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції в світі та Україні, правових питань надання послуг тестування на ВІЛ;
 • Психологічних аспектів  надання  послуг тестування на ВІЛ-інфекцію;
 • Основних принципів та методів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції.
 • Технологій та алгоритмів тестування на ВІЛ із застосуванням швидких тестів;

та відповідний обсяг практичних навичок щодо:

 • нових методичних підходів та сучасних вимог до послуг тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів;
 • методів консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ окремих груп населення; 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (18 год.)
 • практична (34 год.)
 • семінарська (26 год)

 Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Розпорядження КМ України № 674-р від 21.08.2019 р. «Про затвердження плану заходів з реалізації стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки»
 2. Постанова КМ України від 28.03.2018 р. № 301 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».
 3. Базові питання добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник для лікарів/за ред. Дзюблик І.В. – К., 2007. – 171 с.
 4. Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: шлях до удосконалення послуг для окремих груп населення/за ред. Дзюблик І.В. – К., 2010.- 199 с.
 5. Посібник для тренера « Консультування і тестування на  ВІЛ-інфекцію». Вернер О.М., Дзюблик І.В., Волоха А.П., Александріна та ін. / Київ. 2016. 306 с. – RESPOND.  http://respond.org.ua/file/21u.pdf  
 6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації/за ред. заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН та члена-кореспондента НАМН України Широбокова В.П. – Вінниця, 2011. – 951 с.
 7. Застосування  швидких тестів у лабораторній діагностиці інфекційних хвороб (методичні рекомендації). – К., 2013, - 31 с.

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. Хмарне сховище Google drive
 3. Viber зв’язок
 4. Передача документації здійснюється через «Нова пошта»