Google search

2 тижні - 90 год. за очною та дистанційною формою навчання

Адрес проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 6 поверх, кафедра мікробіології, вірусології

Контактні дані: доцент Трохименко Олена Петрівна (+380931409014)  [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання новітніх знань з актуальних проблем сучасних клітинних технологій у біології та медицині, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо. 

Опис курсу, його структура

Навчальна програма циклу ТУ призначена для підвищення кваліфікації: лікарів-вірусологів, лікарів мікробіологів-вірусологів, лікарів-лаборантів, а також спеціалістів-вірусологів, спеціалістів-мікробіологів-вірусологів, біологів різних спеціальностей, біотехнологів, діяльність яких пов’язана з використанням клітинних технологій.

В процесі навчання відбувається розгляд широкого кола питань, стосовно новітніх уявлень про будову і функцію клітин тварин і людини та їх взаємодію з вірусами під час інфекційного процесу. Ознайомлення із  сучасними клітинними системами, їх культивуванням у традиційних і нових форматах, методами відбору і підготовки біологічного матеріалу до вірусологічних досліджень в культурі клітин. Передбачено розгляд загальних біологічних ризиків і їх попередження при роботі з патогенним матеріалом у вірусологічних лабораторіях різних категорій.

Основні розділи:

 1. Сучасні уявлення про будову та функцію клітин
 2. Особливості взаємодії клітини і вірусу під час інфекційного процесу
 3. Клітинні технології у біології та медицині: теоретичні аспекти
 4. Аналітичні методи оцінки застосування клітинних технологій у біології та медицині.
 5. Біологічні ризики і їх попередження при роботі з патогенним матеріалом у вірусологічних лабораторіях різних категорій.
 6. Практичні аспекти клітинних технологій у сучасних медико-біологічних дослідженнях.

Заплановані види активності

 1. Приготування первиннотрипсинізованих і перещеплювальних субстратзалежних культур клітин і їх культивування макро- і мікрометодами.
 2. Застосування сучасних методів візуалізації і аналізу зображень в оцінці якості клітинних моношарів методами світлової мікроскопії.
 3. Відбір і підготовка різних видів клінічного матеріалу для виділення вірусів у культурах клітин.
 4. Визначення та розрахунок інфекційного титру вірусів за цитопатичною дією в культурі клітин.
 5. Визначення та розрахунок параметрів цитотоксичної дії біологічно активних речовин в системі in vitro.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Відповідний обсяг теоретичних знань щодо сучасних напрямків застосування клітинних технологій у біології та  медицині.
 • Знання та практичні навички самостійної роботи щодо приготування різних видів субстрат залежних клітинних культур і оцінки їх якості методами візуалізації і аналізу мікроскопічних зображень.
 • Чітке розуміння методів відбору клінічного матеріалу і підготовки його для вірусологічних досліджень в культурі клітин з метою ідентифікації патогенного збудника.  

Види навчальної діяльності

 • теоретична підготовка 18 годин
 • практична 38 годин
 • самостійна робота 12 годин
 • семінарські заняття 22 години

Перелік літературних джерел до  циклу ТУ

Основна література

 1. Дзюблик І.В., Трохименко О.П, Соловйов С.О. Культура клітин у медичній вірусології. Навчально-методичний посібник.-Київ, 2015.-144 с. ISBN 978-966-2696-98-1.
 2. Дзюблик І.В., Трохименко О.П, Соломко Ю.О. Культивування бокавірусів людини в умовах in vitro з наступною молекулярно-генетичною ідентифікацією збудника // Профілактична медицина.- №3-4 (25) – Київ. – 2015. – С.-24-29.
 3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 5th Edition . Код доступу: https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC
 4. Biosafety Recommendations on the Handling of Animal Cell Cultures . Код доступу https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10320-4_22
 5. Cell Culture, Technology: Enhancing the Culture of Diagnosing Human Diseases. //JClin Diagn Res. 2016 Mar;10(3):DE01-5. doi: 10.7860/JCDR/2016/15837.7460. Epub 2016 Mar 1.
 6. Hematian A, Sadeghifard N, Mohebi R, Taherikalani M, Nasrolahi A, Amraei M, Ghafourian S. Traditional and Modern Cell Culture in Virus Diagnosis //Osong Public Health Res Perspect. 2016 Apr;7(2):77-82. doi: 10.1016/j.phrp.2015.11.011.

Допоміжна література

 1. Білоткач К.М., Трохименко О.П., Салюк А.В., Дзюблик І.В. Культивування поверхнево залежних культур клітин тварин на нетрадиційних матеріалах. Дослідження впливу окиснювальної модифікації поліетиленової плівки на вихід біомаси клітин // Вісник тернопільського державного технічного університету.-2004.-т.9, №2.
 2. Medicines from Animal Cell Culture /Glyn Stacey, John Davis// John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, 2007.-England. www.wileyeurope.com or www.wiley.com
 3. Molecular Biotechnology: Principles and Application of Recombinant DNA/ Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak, Cheryl L. Patten - 4th ed. - 2010 - ASM press.
 4. Molecular Epidemiology of Infectious Disease. Priciples and Practices./Lee W Riley - 2004, ASM press.
 5. National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC).
 6. Pneumococcal Vaccines/George R. Siber, Keith p. Klugman, p.Helena Makela- 2008 - ASM press.
 7. Principles of virology: molecular biology, pathogenesis and control of animal viruses/ S.G. Fint [et al.] - 3rd edition - ASM press .
 8. The Immune Response to Infection/ Stefan H.E. Kaufmann et al- 2011 - ASM press.
 9. The Picornaviruses/ Ellie Ehrenfeld. Esteban Domingo, Raymond P. Roos -- ASM press

Інформаційні ресурси

 1.Всі організаційні питання щодо проведення ТУ «Актуальні проблеми сучасних клітинних технологій у біології і медицині» вирішуються в робочому порядку з представниками кафедри вірусології за тел.+38 (044) 205-49-88.

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. Хмарне сховище Google drive
 3. Viber зв’язок
 4. Передача документації здійснюється через «Нова пошта»