Google search

Адреса проведення: вул. Багговутівська, 1, КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», кафедра сімейної медицини НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Контактні дані: куратора циклу професор Ткаченко Вікторія Іванівна (+380677574596), ([email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Мета вивчення курсу

Хронічні неінфекційні захворювання (ХНІЗ) – основна причина всіх смертей дорослого населення в країнах із середнім та низьким рівнем доходів. На відміну від інформації про профілактичні заходи, спрямовані на попередження інфекційних захворювань, недостатньо навчальних матеріалів для практичного здійснення заходів щодо попередження ХНІЗ. Для поповнення дефіциту зазначеної інформації розроблений цикл ТУ «Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря», призначений в першу чергу для лікарів загальної практики-сімейних лікарів, та лікарів, які працюють в ланці первинної медичної допомоги.

Мета: формування, оновлення, поглиблення у слухачів ключових професійних компетентностей, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань з питань профілактики ХНІЗ, вдосконалення практичних навичок і умінь достатніх для самостійної практичної роботи в ланці ПМД.

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з правовими та організаційними основами профілактики хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ); основними стратегіями профілактики ХНІЗ; первиною та вторинною профілактика серцево-судинних захворювань; профілактичним консультуванням пацієнтів з факторами ризику ХНІЗ.

Основні розділи:

 1. Нормативно-правове забезпечення організації профілактичної допомоги населенню в умовах ЗП-СМ.
 2. Медико-соціальне значення хронічних неінфекційних захворювань і стратегії боротьби з ними в Україні і світі.
 3. Фактори ризику серцево-судинних захворювань, їх корекція та оцінка загального серцево-судинного ризику.
 4. Мотиваційне консультування як інструмент корекції факторів ризику та змін у способі життя пацієнтів.

Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), навчання на компетентнісній основі з використанням сучасних можливостей інформаційних технологій освітнього процесу. 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • чітке розуміння нормативно-правового забезпечення організації профілактичної допомоги населенню при роботі в умовах первинної медичної допомоги;
 • відповідний обсяг знань стосовно внеску ХНІЗ в показники смертності населення України, Західно - Європейських та інших держав світу; джерел статистичної інформації із НІЗ по Європейському регіону ВООЗ;
 • відповідний обсяг знань та умінь стосовно факторів ризику серцево-судинних захворювань, їх корекції та оцінки загального серцево-судинного ризику;
 • оволодіння методиками мотиваційного консультування, як інструментом корекції факторів ризику та змін у способі життя пацієнтів.

Види навчальної діяльності: 

 • теоретична (40%)
 • практична (50%)
 • індивідуальна робота (10%)

Основна література

 1. Морозов, М. А. Здоровый человек и его окружение. Здоровьесберегающие технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. А. Морозов. – СПб.: Лань, 2016. – 372 с.
 2. Основные причины смертности от неинфекционных заболеваний: информ. бюл. ВОЗ. [Электронный документ]. – Режим доступа: http://www.who.int/. – Заголовок с экрана.
 3. Профілактичні заходи в практиці лікарів “загальної практики – сімейної медицини”. частина ІІ: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України / В.І.Кривенко, О.П.Федорова, С.П.Пахомова [та ін.] – Запоріжжя: АА Тандем, 2017 – 260 с.
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 530-р «Про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку».
 5. Солодовников, Ю. Л. Основы профилактики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Л. Солодовников. – СПб.: Лань, 2017. – 292 с.
 6. Таранцова, А. В. Донозологическая диагностика и профилактика хронических неинфекционных социально-значимых заболеваний. Краткая версия / А. В. Таранцова. – М.: Панорама, 2015. – 96 с.
 7. Укрепление здоровья здоровых – стратегия медицины XXI века / А. Н. Разумов [и др.]. – Москва: Панорама, 2016. – 34 с.
 8. Управление профилактической деятельностью в здравоохранении: структура, нормативная база, практика / А. И. Вялков [и др.]. – М.: Панорама, 2016. – 36 с.
 9. http://healthy-society.com.ua/index.
 10. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

  Оцініть матеріал

  Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
  Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
  Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

  Загальна оцінка матеріалу