Google search

2 тижні - 78 год. за очною та дистанційною формою навчання.

Адрес проведення: вул. Дорогожицька, 9, навчально-лабораторний корпус, 6 поверх, кафедра вірусології

Контактні дані: доцент Александріна Тетяна Андріївна (+380442054988) t.aleksandrina@ukr.net 

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

поглиблення теоретичної і практичної підготовки лікарів з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, порядку та ролі консультування і тестування на ВІЛ у профілактиці розповсюдження епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, оволодіння простими/швидкими тестами та методологією і принципами КіТ, особливостями проведення КіТ серед  окремих груп ризику та різних соціальних верств населення

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з принципами організації скринінігу населення на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів, алгоритмами та стратегією тестування на ВІЛ, оволодіння навичками роботи з простими/швидкими тестами на ВІЛ.   

Основні розділи:

 1. Організація роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції (для проведення скринінгових досліджень), кабінетів «Довіри», мобільних пунктів КіТ на ВІЛ-інфекцію та мобільних амбулаторій КіТ на ВІЛ-інфекцію.
 2. Правові питання надання послуг КіТ на ВІЛ-інфекцію.
 3. Ретровіруси та спричинені ними захворювання. Особливості збудників ВІЛ-інфекції.
 4. Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Основні принципи ДКТ, протокол ДКТ та організація послуг ДКТ на ВІЛ-інфекцію
 5. Основні принципи лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції. технології  та алгоритми  тестування на віл із застосуванням простих/швидких тестів. процедура тестування на віл простими/швидкими тестами та облік результатів.
 6. Супервізія, моніторинг і оцінка послуг КіТ на ВІЛ.

Заплановані види активності

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачені лекції, різні види семінарів (інформаційні, за методикою малих груп) практичні заняття із застосуванням швидких тестів

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів запроваджуються такі види контролю, як оцінка базисних знань та заключний залік. Для базисного та заключного контролів використовують ситуаційні задачі та тестові питання.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Відповідний обсяг знань щодо нових методичних підходів та сучасних вимог до послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію;
 • Знання та практичні навички самостійної роботи щодо методів консультування у зв’язку з тестуванням на ВІЛ;
 • Знання та практичні навички самостійної роботи щодо тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів;
 • Чітке розуміння питань супервізії, моніторингу і оцінки послуг КіТ на ВІЛ.. 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (18 год.)
 • практична (38 год.)
 • семінарська (22 год)

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

 1. Розпорядження КМ України № 674-р від 21.08.2019 р. «Про затвердження плану заходів з реалізації стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки»
 2. Постанова КМ України від 28.03.2018 р. № 301 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».
 3. Базові питання добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: Навчальний посібник для лікарів/за ред. Дзюблик І.В. – К., 2007. – 171 с.
 4. Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію: шлях до удосконалення послуг для окремих груп населення/за ред. Дзюблик І.В. – К., 2010.- 199 с.
 5. Застосування  швидких тестів у лабораторній діагностиці інфекційних хвороб (методичні рекомендації). – К., 2013, - 31 с.

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. Хмарне сховище Google drive
 3. Viber зв’язок
 4. Передача документації здійснюється через «Нова пошта»