Google search

Тривалість навчання – 2 тижня.

Для навчальної бази під час проведення занять на циклі ТУ «Діагностика та інтенсивна терапія невідкладних станів» використані клінічні бази кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Цикл призначений для удосконалення лікарів-анестезіологів, хірургів та лікарів інших лікувальних спеціальностей в діагностиці та інтенсивній терапії невідкладних станів.

Мета циклу тематичного удосконалення – поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних навиків для успішного лікування хворих, які знаходяться в невідкладних станах.

Під час навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки і оволодівають відповідними практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичні навички, необхідні для надання невідкладної допомоги пацієнтам, які знаходяться в критичних станах.

Слухачі, які будуть навчатися за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання будуть мати доступ до пакету електронних версій лекцій, практичних і семінарських занять, передбачених навчальним планом циклу.

Крім цього, планується індивідуальна самостійна робота слухачів, яка не включається в навчальний план. Самостійна індивідуальна робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальному кабінеті кафедри, комп’ютерному класі кафедри, клініці. За необхідності ця робота проводиться відповідно до складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу слухача до потрібних дидактичних засобів.

Для визначення рівня знань і ступеня засвоєння практичних навиків слухачів всіх форм навчання, в кінці циклу проводиться заключний залік

Слухачам, які виконали навчальну програму, успішно пройшли контроль на визначення рівня знань та умінь, видається посвідчення встановленого зразку про проходження циклу ТУ «Діагностика та інтенсивна терапія невідкладних станів». 

Контакти: м. Київ, вул. Братиславська 3, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.  тел.: (044) 518-41-57
е-mail: [email protected].