Google search

Тривалість навчання – 2 тижня.

Для навчальної бази під час проведення занять на циклі ТУ «Основи серцево-легеневої і церебральної реанімації» використані клінічні бази кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Цикл призначений для удосконалення теоретичних знань та практичних навиків лікарів-анестезіологів і лікарів усіх спеціальностей   з питань засвоєння методів діагностики зупинки кровообігу і навиків серцево-легеневої та церебральної реанімації для надання кваліфікованої невідкладної допомоги у разі зупинки кровообігу різної етіології.

Мета циклу тематичного удосконалення – поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних навиків для успішного лікування хворих з зупинкою кровообігу, які потребують проведення ефективної серцево-легеневої та церебральної реанімації.

В процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки і оволодівають відповідними практичними навичками. Практичні заняття проводяться за очною формою навчання, в тому числі, підсумковий залік та навчання за додатковою програмою.  На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичні навички, необхідні для успішного проведення серцево-легеневої та церебральної реанімації.

Слухачі будуть мати доступ до пакету електронних версій лекцій і семінарських занять, передбачених навчальним планом циклу.

Для визначення рівня знань і ступеня засвоєння практичних навиків в кінці циклу проводиться заключний залік.

Слухачам, які виконали навчальну програму і успішно склали залік, видається посвідчення встановленого зразку про проходження циклу ТУ «Основи серцево-легеневої та церебральної реанімації».

Контакти: м. Київ, вул. Братиславська 3, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.  тел.: (044) 518-41-57
е-mail: [email protected].