Google search

Тривалість навчання – 2 тижня.

Для навчальної бази під час проведення занять на циклі ТУ «Інноваційні технології та методики в анестезіології та ІТ» використані клінічні бази кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Цикл призначений для удосконалення лікарів-анестезіологів з питань засвоєння новітніх технологій та методик в анестезіології та інтенсивній терапії.

Мета циклу тематичного удосконалення – поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних навиків, необхідних лікарю-анестезіологу для освоєння сучасних технологій та методик анестезії та інтенсивної терапії.

Під час навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки і оволодівають відповідними практичними навичками. Практичні заняття проводяться за очною формою навчання, в тому числі, підсумковий залік та навчання за додатковою програмою.  На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичні навички, необхідні для успішного застосування сучасних методів анестезії та інтенсивної терапії.

Слухачі будуть мати доступ до пакету електронних версій лекцій і семінарських занять, передбачених навчальним планом циклу.

Для визначення рівня знань і ступеня засвоєння практичних навиків в кінці циклу проводиться заключний залік.

Слухачам, які виконали навчальну програму та успішно склали залік видається посвідчення встановленого зразку про проходження циклу ТУ «Інноваційні технології та методики в анестезіології та інтенсивній терапії».