Google search

Тривалість навчання – 1 тиждень.

Для навчальної бази під час проведення занять на циклі ТУ «Засвоєння практичних навиків серцево-легеневої реанімації» використані клінічні бази кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Цикл призначений для удосконалення теоретичних знань та практичних навиків лікарів-анестезіологів, лікарів інтенсивної терапії, хірургів та лікарів інших лікувальних спеціальностей в ранній діагностиці та наданні невідкладної допомоги дорослим пацієнтам (постраждалим) із зупинкою серця з різних причин. Окрім того, перший блок курсу (базові реанімаційні заходи) може бути прослуханий немедичними працівниками, а також лікарями та/чи медиками, що працюють в кареті швидкої медичної допомоги, тощо.

Мета циклу тематичного удосконалення – поглиблення теоретичних знань та удосконалення практичних навиків для проведення реанімаційних заходів дорослим пацієнтам згідно вимог рекомендацій Американської (American Heart Association) та Європейської (European Resuscitation Council) Рад з реанімації 2015 року, оновлених у 2017 році. Програма циклу передбачає оновлення теоретичної і практичної баз згідно світових тенденцій (наповнення програми у подальшому буде змінюватися відповідно до змін, які можуть виникати після переглядів основних гайдлайнів (American Heart Association та European Resuscitation Council ), які відбуваються кожні 5 років.

Під час навчання слухачі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки і оволодівають відповідними практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях. На практичних заняттях слухачі під керівництвом викладача опановують практичні навички, необхідні для надання невідкладної допомоги дорослим пацієнтам, у яких з певних причин та за певних умов наступила зупинка серцевої діяльності.

Крім цього, планується індивідуальна самостійна робота слухачів, яка не включається в навчальний план. Самостійна індивідуальна робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальному кабінеті кафедри, комп’ютерному класі кафедри, клініці, сімуляційному класі. За необхідності ця робота проводиться відповідно до зазлегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу слухача до потрібних дидактичних засобів.

Перший курс (блок) – «Базові реанімаційні заходи. Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора» (тривалість – 8 годин) відповідають стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми BLS (basic life support) – основи підтримки життя (базисна допомога): практичні прийоми надання домедичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних розладах. Програма блоку розрахована як на медичних, так і на немедичних працівників, офісних працівників, працівники сфери послуг, викладачів та інше.

Після вивчення теоретичних та практичних навиків базових реанімаційних заходів навчальний курс продовжує блок занять із вивчення теоретичних і практичних навиків «Розширені реанімаційні заходи при зупинці серця у звичайних та особливих умовах», що відповідають стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми ALS/ACLS (advanced life support/advanced cardiac life support) – розширені реанімаційні заходи (спеціалізована медична допомога): практичні прийоми надання медичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання шляхом просунутого забезпечення прохідності дихальних шляхів із застосуванням спеціальних девайсів, усунення гострих серцево-судинних розладів із використанням механічної, медикаментозної та екстракорпоральної підтримки. Програма блоку розрахована на медичних працівників

Завданням практичних занять є освоєння і закріплення знань, отриманих на теоретичному курсі, оволодіння практичними навичками проведення серцево-легеневої реанімації дорослим, відновлення прохідності дихальних шляхів, вміння користуватися засобами, що входять до аптечок та реанімаційних наборів, вміння використовувати дефібрилятори, оцінити типи ритмів при зупинці серця, виявити та усунути потенційно зворотні причини, що призвели до розвитку критичних станів.

Слухачам, які виконали навчальну програму, успішно пройшли контроль (іспит) на визначення рівня знань та умінь, видається посвідчення встановленого зразку про проходження циклу ТУ «Базові та розширені реанімаційні заходи». Іспит складається із двох частин: здачі опанованих практичних навичок та співбесіди.

Контакти: м. Київ, вул. Братиславська 3, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.  тел.: (044) 518-41-57
е-mail: [email protected].