Google search

Адреса: кафедра комбустіології та пластичної хірургії, м. Київ, вул. Краківська, №13, Київська міська клінічна лікарня №2

Куратор: доц. Циганков Володимир Петрович тел.:+380667866472 

Мета циклу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань лікування хворих дітей з опіками та їх наслідками, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Основні розділи курсу:

 1. Загальні питання комбустіології у дітей
 2. Опіковий шок у дітей
 3. Гостра опікова токсемія у дітей
 4. Опікова септикотоксемія у дітей
 5. Реконвалісценція опікових хворих - дітей
 6. Рани при поверхневих опіках, місцеве лікування у дітей
 7. Рани при глибокихопіках, місцеве лікування у дітей
 8. Опіки особливих розташувань, особливості хірургічного лікування
 9. Електротравма. Електротермічні опіки у дітей. Лікування.
 10. Опіки дихальних шляхів у дітей
 11. Хімічні опіки у дітей. Лікування
 12. Наслідки опіків та опікової хвороби. Консервативна та хірургічна реабілітація у дітей
 13. Холодові ураження у дітей

Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та опановують практичні навички.

Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і патологоанатомічних конференціях тощо. На практичних заняттях слухачі набувають нові та удосконалюють існуючі практичні навички з питань лікування термічної травми у дітей.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та опановують практичні навички. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

 1. НаказМОЗ України від 30.09.2013 р. № 838 «Про систему комбустіологічної допомоги в Україні»
 2. Дитяча хірургія/ Навчально-практичний посібник за редакцією проф. О.К. Толстанова: - Житомир ,«Полісся», 2016. – 368 с.
 3. Cучасна тактика хірургічного лікування хворих з опіками / В. І. Нагайчук, Г.П. Козинець, Р.М. Чорнопищук: монографія – Вінниця, ТОВ «Консоль», 330 с.
 4. Лікування опікового шоку на етапах транспортування до опікового центру/В. М. Коваленко, Г.П. Козинець, В. П. Циганков//Методичні рекомендації. – ТОВ «РЕМА - ПРИНТ», – 28 с.
 5. Холодова травма / Г.П. Козинець: Навчальний посібник – К.: Логос, 2013. – 156 с.
 6. Визначення тактики лікування опіків у постраждалих похилого віку / Г. П. Козинець, Циганков В.П., Коваленко О.М., Солодкий Ю.А.// Клінічна хірургія. – 2015. Збірник наукових робіт XXIII з'їзду хірургів України, Київ. – С. 241-242
 7. Сучасні тактико-технологічні підходи до хірургічного лікування хворих з опіковою травмою / Г. П. Козинець, Ковальчук А.О.// VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації», ІV Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України", Київ, 15-17 квітня 2015 року. – С. 100
 8. Сучасний стан надання комбустіологічної допомоги хворим з опіками в України і впровадження інноваційних технологій лікування / Г. П. Козинець// VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації», ІV Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України", Київ, 15-17 квітня 2015 року. – С. 98
 9. Сепсис та розвиток септичного шоку при тяжких опіках. Причини розвитку, критерії діагностики та методи інтенсивної терапії / Г. П. Козинець, Сорокіна О.Ю.// Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 48-49
 10. Оцінка клінічної ефективності препарату "Тирозур"-порошок для місцевого застосування у хворих з ускладненими опіками / Г. П. Козинець, Осадча О.І., Циганков В.П., Коваленко О.М., Боярська Г.М., Солодкий Ю.А., Ісаєнко Н.П., Благодатний В.М.// Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 44-47
 11. Холодова травма / Г. П. Козинець, Денисенко В.М., Сотников А.В.// – Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с. (118-125)
 12. Опікова травма / Г. П. Козинець, Денисенко В.М., Циганков В.П., Коваленко О.М.// Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с. (104-118)
 13. Эфективность специализированной медицинской помощи пострадавшим с термической травмой и ранениями мягких тканей во время массовых акций и АТО / Г. П. Козинець, Воронин А.В., Циганков В.П., Коваленко О.Н., Исаенко Н.П., Назаренко В.М.// Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.3 (867). – С. 24-26
 14. Модулювання ранового процесу з поширеними та глибокими опіками / Г. П. Козинець, Циганков В.П., Коваленко О.Н., Назаренко В.М., Боярська Г.М.// Вісник Української стоматологічної академії, Полтава. –2014, № 1. – С.28-34
 15. Післяопіковий синдром: діагностика та лікування / Г. П. Козинець, Циганков В.П., Сорокіна О.Ю.// Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання медицини невідкладних станів", 1-2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 68-70
 16. Гостра опікова токсемія. Патогенез, лікування / Циганков В.П., Сорокіна О.Ю.// Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання медицини невідкладних станів", 1-2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 66-68
 17. Диагностика и лечение термоингаляционной травмы / Г. П. Козинець, Цыганков В.П., Гомонай Е.М.// Матеріали науково-практичній конференції "Актуальні питання медицини невідкладних станів", 11-12 квітня 2013 рік, Київ. – 2013, С. 67-70
 18. Опікова травма та її наслідки. Керівництво для практичних лікарів / Г. П. Козинець, С. В. Слесаренко, О. Ю. Сорокіна та ін. – Дніпропетровськ: Преса України, 2008. – 224 с.
 19. Термічні та електротермічні ураження верхніх кінцівок у дітей / Г. П. Козинець, О.М.Коваленко, О.І.Осадча, Г.М.Боярська, А.О.Коваленко// Матеріали науково- практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки»20-21 травня 2010 р. – Київ, 2010. – с. 142-144
 20. Компенсація еритроцитарного та білкового обсягів у хворих з поширеною та глибокою опіковою травмою при виконанні хірургічного лікування / Г. П. Козинець, В.П. Циганков // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. №28, Київ 2017. С. 521-526

Додаткова література

 1. Коваленко О.М., Козинець Г.П., Циганков В.П., Коваленко А.О. Діагностика ДВС синдрому у обпечених.- Хірургія України – 2018 - №1 – С. 40-44
 2. Жернов О.А., Козинець Г.П., Кітрі М., Гузь О.О. Обгрунтування хірургічного лікування післяопікових деформацій та контрактур з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі ключових та перфорантних судин. Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. 2018. №1-2. С. 61-70.
 3. Жернов О.А., Жернов А.О., Кітрі Мохаммед, Стаскевич С.В. Пластика рубцевої деформації колінного суглоба з використанням попередньо-сформованого клаптя // Пластична, реконструктивна та естетична хірургія. 2017. №3-4. С.29-36.
 4. Жернов О.А., Кітрі М., Жернов А.О., Савчин В.С., Стаскевич С.В. Хірургічне лікування хворих з післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі перфорантних судин. Хірургія України. 2017. № 4. С. 40-46.
 5. Жернов О.А., Жернов А.О., Кітрі М., Стаскевич С.В. Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікових контрактур шиї. Клінічна хірургія, 2017. №4. С. 49-51. URL: https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/87.
 6. Kozynetc G. P., Kovalenko O. M., Kovalenko A. O. / G. P. Kozynetc // Correction gemostasis at surgical treatments with deep burns: 14 – th Europian Burns Assosiation Congress. – 14 – 17 september, 2011. – P. 113.
 7. Fuzaylov G., Anderson R., Lee G. at al / G. Fuzaylov // Blood transfusion trigger in burns: a four-year retrospective analysis of blood transfusion in eleven burn centers in Ukrain: Cuvals of burns and fire Dssasters. – vol. XXVIII. - № 3. – September, 2015. - P. 178 – 182.
 8. Assessment clinical efficiency tyrothripcin powder / Kozinec G.P., Kovalenko O., Tsygankov V., Osadcha O., Boyarska A.// 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11-13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 232
 9. Use pH to assess the depth of the burn wounds / Kozinec G.P., Kovalenko O., Kovalenko A.// 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11-13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P.230

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу