Google search

Адреса: кафедра комбустіології та пластичної хірургії, м. Київ, вул. Краківська, №13, Київська міська клінічна лікарня №2

Куратор: асистент Шендрик Владислав Григорович (тел.: +30938435753)

Мета: поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань з організації комбустіологічної служби, формування та клінічного перебігу опікової хвороби у гострий період, диспансеризаціїї, консервативної та хірургічної реабілітації опікових реконвалесцентів.

Основні розділи курсу:

 1. Сучасний стан організації надання спеціалізованої допомоги постраждалим від опіків. Характеристика опікового ураження. Періодизація опікової хвороби.
 2. Патогенез, клініка та лікування опікового шоку
 3. Патогенез, клініка та лікування опікової токсемії
 4. Патогенез, клініка і ускладнення та лікування опікової септикотоксемії
 5. Ускладнення опікової хвороби та її лікування
 6. Патогенез, клініка та лікування опікової реконвалесценції
 7. Місцеве лікування поверхневих опікових ран
 8. Хірургічне лікування глибоких опіків
 9. Методи лікування опіків особливих розташувань
 10. Електротермічні, термомеханічні, радіаційні опіки
 11. Темоінгаляційна травма
 12. Хімічні опіки. Опіки агресивними рідинами
 13. Система реабілітації після перенесених опіків.
 14. Лікарсько-трудова експертиза
 15. Холодові ураження

Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та опановують практичні навички.

Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і патологоанатомічних конференціях тощо. На практичних заняттях слухачі набувають нові та удосконалюють існуючі практичні навички з комбустіології.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Під час навчання лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та опановують практичні навички.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література 

 1. НаказМОЗ України від 30.09.2013 р. № 838 «Про систему комбустіологічної допомоги в Україні»
 2. Cучасна тактика хірургічного лікування хворих з опіками / В. І. Нагайчук, Г.П. Козинець, Р.М. Чорнопищук: монографія – Вінниця, ТОВ «Консоль», 330 с.
 3. Лікування опікового шоку на етапах транспортування до опікового центру/В. М. Коваленко, Г.П. Козинець, В. П. Циганков//Методичні рекомендації. – ТОВ «РЕМА - ПРИНТ», – 28 с.
 4. Холодова травма / Г.П. Козинець: Навчальний посібник – К.: Логос, 2013. – 156 с.
 5. Визначення тактики лікування опіків у постраждалих похилого віку / Г. П. Козинець, Циганков В.П., Коваленко О.М., Солодкий Ю.А.// Клінічна хірургія. – 2015. Збірник наукових робіт XXIII з'їзду хірургів України, Київ. – С. 241-242
 6. Сучасні тактико-технологічні підходи до хірургічного лікування хворих з опіковою травмою / Г. П. Козинець, Ковальчук А.О.// VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації», ІV Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України", Київ, 15-17 квітня 2015 року. – С. 100
 7. Сучасний стан надання комбустіологічної допомоги хворим з опіками в України і впровадження інноваційних технологій лікування / Г. П. Козинець// VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації», ІV Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України", Київ, 15-17 квітня 2015 року. – С. 98
 8. Сепсис та розвиток септичного шоку при тяжких опіках. Причини розвитку, критерії діагностики та методи інтенсивної терапії / Г. П. Козинець, Сорокіна О.Ю.// Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 48-49
 9. Оцінка клінічної ефективності препарату "Тирозур"-порошок для місцевого застосування у хворих з ускладненими опіками / Г. П. Козинець, Осадча О.І., Циганков В.П., Коваленко О.М., Боярська Г.М., Солодкий Ю.А., Ісаєнко Н.П., Благодатний В.М.// Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 44-47
 10. Холодова травма / Г. П. Козинець, Денисенко В.М., Сотников А.В.// – Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с. (118-125)
 11. Опікова травма / Г. П. Козинець, Денисенко В.М., Циганков В.П., Коваленко О.М.// Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с. (104-118)
 12. Эфективность специализированной медицинской помощи пострадавшим с термической травмой и ранениями мягких тканей во время массовых акций и АТО / Г. П. Козинець, Воронин А.В., Циганков В.П., Коваленко О.Н., Исаенко Н.П., Назаренко В.М.// Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.3 (867). – С. 24-26
 13. Модулювання ранового процесу з поширеними та глибокими опіками / Г. П. Козинець, Циганков В.П., Коваленко О.Н., Назаренко В.М., Боярська Г.М.// Вісник Української стоматологічної академії, Полтава. –2014, № 1. – С.28-34
 14. Післяопіковий синдром: діагностика та лікування / Г. П. Козинець, Циганков В.П., Сорокіна О.Ю.// Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання медицини невідкладних станів", 1-2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 68-70
 15. Гостра опікова токсемія. Патогенез, лікування / Циганков В.П., Сорокіна О.Ю.// Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання медицини невідкладних станів", 1-2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 66-68
 16. Диагностика и лечение термоингаляционной травмы / Г. П. Козинець, Цыганков В.П., Гомонай Е.М.// Матеріали науково-практичній конференції "Актуальні питання медицини невідкладних станів", 11-12 квітня 2013 рік, Київ. – 2013, С. 67-70
 17. Опікова травма та її наслідки. Керівництво для практичних лікарів / Г. П. Козинець, С. В. Слесаренко, О. Ю. Сорокіна та ін. – Дніпропетровськ: Преса України, 2008. – 224 с.
 18. Термічні та електротермічні ураження верхніх кінцівок у дітей / Г. П. Козинець, О.М.Коваленко, О.І.Осадча, Г.М.Боярська, А.О.Коваленко// Матеріали науково- практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки»20-21 травня 2010 р. – Київ, 2010. – с. 142-144
 19. Компенсація еритроцитарного та білкового обсягів у хворих з поширеною та глибокою опіковою травмою при виконанні хірургічного лікування / Г. П. Козинець, В.П. Циганков // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. №28, Київ 2017. С. 521-526

Додаткова література

 1. Коваленко О.М., Козинець Г.П., Циганков В.П., Коваленко А.О. Діагностика ДВС синдрому у обпечених.- Хірургія України – 2018 - №1 – С. 40-44
 2. Жернов О.А., Козинець Г.П., Кітрі М., Гузь О.О. Обгрунтування хірургічного лікування післяопікових деформацій та контрактур з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі ключових та перфорантних судин. Пластична, реконструктивна і естетична хірургія. 2018. №1-2. С. 61-70.
 3. Жернов О.А., Жернов А.О., Кітрі Мохаммед, Стаскевич С.В. Пластика рубцевої деформації колінного суглоба з використанням попередньо-сформованого клаптя // Пластична, реконструктивна та естетична хірургія. 2017. №3-4. С.29-36.
 4. Жернов О.А., Кітрі М., Жернов А.О., Савчин В.С., Стаскевич С.В. Хірургічне лікування хворих з післяопіковими деформаціями обличчя з використанням розтягнутих об’єднаних клаптів на основі перфорантних судин. Хірургія України. 2017. № 4. С. 40-46.
 5. Жернов О.А., Жернов А.О., Кітрі М., Стаскевич С.В. Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікових контрактур шиї. Клінічна хірургія, 2017. №4. С. 49-51. URL: https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/87.
 6. Kozynetc G. P., Kovalenko O. M., Kovalenko A. O. / G. P. Kozynetc // Correction gemostasis at surgical treatments with deep burns: 14 – th Europian Burns Assosiation Congress. – 14 – 17 september, 2011. – P. 113.
 7. Fuzaylov G., Anderson R., Lee G. at al / G. Fuzaylov // Blood transfusion trigger in burns: a four-year retrospective analysis of blood transfusion in eleven burn centers in Ukrain: Cuvals of burns and fire Dssasters. – vol. XXVIII. - № 3. – September, 2015. - P. 178 – 182.
 8. Assessment clinical efficiency tyrothripcin powder / Kozinec G.P., Kovalenko O., Tsygankov V., Osadcha O., Boyarska A.// 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11-13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 232
 9. Use pH to assess the depth of the burn wounds / Kozinec G.P., Kovalenko O., Kovalenko A.// 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11-13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P.230

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 75% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу