Google search

Адреса проведення: вул. Богатирська, 30 (КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1); лікарня «ОХМАТДИТ» (вул Чорновола 28/1) – кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

Гавриленко Юрій Володимирович – доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук

Тривалість навчання — 0,25 міс (39 год), 0,5 міс (78 год).

На кафедрі дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика у 2020 році запроваджено проведення нового циклу тематичного удосконалення «Граничні стани в педіатрії та дитячій оториноларингології», який призначений для підвищення кваліфікації спеціалістів лікарів-оториноларингологів, лікарів-отоларингологів дитячих, лікарів з медицини невідкладних станів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-стоматологів, лікарів-рентгенологів та лікарів-хірургів дитячих, лікарів-анестезіологів дитячих.

Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань надання невідкладної допомоги при захворюваннях ЛОР-органів у дітей та ознайомлення слухачів з новітніми досягненнями в галузі дитячої оториноларингології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд основ анатомо-фізіологічних особливостей дитячого віку, методики обстеження пацієнтів з ЛОР-патологією, а також діагностику та методи консервативного і хірургічного лікування невідкладних станів при хворобах вуха, носа, приносових синусів, глотки, гортані, трахеї, бронхів та стравоходу.

Для навчальної бази під час проведення занять на циклі ТУ «Граничні стани в педіатрії та дитячій оториноларингології» використані клінічні бази кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика – Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 та ЛОР-відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України, завдяки чому забезпечена можливість самостійного опанування слухачами циклу провідних клінічних та інструментальних методів діагностики захворювань ЛОР-органів і граничних станів у дітей.

На практичних заняттях створені умови для засвоєння слухачами прийомів ранньої діагностики та лікування патології верхніх дихальних шляхів у дітей. Провідне місце в програмі циклу відведено навчанню слухачів підходам до проведення хірургічного втручання при граничних станах у дитячій отоларингології та особливостей вибору методу належного медикаментозного лікування захворювань ЛОР-органів у дітей, шляхам профілактики можливих ускладнень.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу тематичного удосконалення передбачено підсумковий залік.

Слухачам, які виконали програму й успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

 1. Гострий та хронічний ларингіт /Д. І. Заболотий, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Г. В. Бекетова, А. В. Ткаліна, Д. Д. Заболотна, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, І. А. Косаківська/. Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 2. Лайко А. А., Косаковський А. Л., Заболотна Д. Д. [та ін.] Дитяча оториноларингологія: Національний підручник. – К.: Логос, 2013. – 576 с.
 3. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 4. Косаковський А. Л., Юрочко Ф. Б., Копанська Д.Б. Середній отит. Атлас. Видання друге, доповнене. — К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2020. — 76 с.
 5. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 6. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Борисенко О. М., Сребняк І. А., Мельников О. Ф., Науменко О. М., Березнюк В. В., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Косаківська І. А., Гавриленко Ю. В., Ткаліна А. В., Шух Л. А., Юревич Н. О. Хронічні хвороби середнього вуха. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 326 с.
 7. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотий, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, О. М. Науменко, О.В. Ковтуненко, В. В. Синяченко [та ін.]. Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2016. – 238 с.
 8. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, К. А. Хоцяновський, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич, О. Ю. Бредун, М. В. Непритворний. – К.: Логос, 2017. – 183 с.
 9. Гострий риносинусит у дітей. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич. – К.: Логос, 2017. – 174 с.
 10. Гострий та хронічний риносинусит у дітей. Навч.-метод. посібник /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, О. М. Науменко, Д. Д. Заболотна, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух. – К.: Логос, 2017. – 196 с.
 11. Лайко А. А., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 170 с.
 12. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Мінін Ю. В., Березнюк В. В., Заболотна Д. Д., Кучеренко Т. І., Гавриленко Ю. В., Косаківська І. А., Синяченко В. В., Шух Л. А., Юревич Н. О. Хронічний фарингіт. Монографія. – К.: Логос, 2019. – 183 с.
 13. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Мінін Ю. В., Березнюк В. В., Мельников О. Ф., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В., Кучеренко Т. І., Косаківська І. А., Осадча Т. М., Шух Л. А., Юревич Н. О. Гострий та хронічний фарингіт. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2019. – 139 с.
 14. Медицина невідкладних станів. Екстренна (швидка) медична допомога: підручник. /І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Г.Г. Рощін… І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І. С. Зозулі. – 3-є вид., переробл. і допов. - К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 960 с.
 15. Kosakovskyi A. L., Kosakivska I. A., Molochek Y. A. Treatment of children with teratomas of the upper respiratory tract // 3rd Congress of European ORL-HNS, June 7-11, 2015, Prague, Czech Republic. – P-813.

Допоміжна література

 1. Історія кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика /А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко. – К.: Логос, 2018. – 102 с.
 2. Косаковський А., Юрочко Ф., Копанська Д. Комп’ютерна томографія носа та приносових пазух. Практика оториноларинголога.: Львів.: Видавництво «МС», 2019. – 72 с.
 3. Kosakivska I. A., Kosakovskyi A. L. Surgical interventions on lymphadenoid pharyngeal ring in children using electric thermal adhesion //Georgian Respiratory Journal, 2016. – 2 (12); 65.
 4. Kosakivska I. A., Kosakovskyi A. L. Neurosensory hearing disorder treatment by using endaural ultraphonophoresis of medicinal preparations //Georgian Respiratory Journal, 2017. – 3 (13); 35-37.
 5. Kosakivska, I. Surgical treatment of ENT diseases in children using radio frequency bipolar electric biological tissue. Georgian Respiratory Journal, 2017. – 3 (13), 39-43.
 6. Ilona Kosakivska (2018) Surgical treatment of children with diseases of lymphoepithelial ring of pharynx using electric welding of biological tissues http: program.appinconf.com/program/espo-2018-all-abstracts/
 7. Iurii Gavrylenko, Margaryta Khomenko THE LYMPH NODES IN RATS WITH EXPERIMENTAL TYPE 1 DIABETES MELLITUS (DM-1) (2017), «EUREKA: Health Sciences» Number 2. Р.9-13 http://eu-jr.eu/health/article/view/297/307
 8. Iurii Gavrylenko, Margaryta Khomenko Morphological and functional state of immune organs in rats with experimental type 1 diabetes mellitus (DM-1) Quest Journals Journal of Medical and Dental Science Research Volume 4~ Issue 1 (2017) pp: 06-10 ISSN (Online): 2394-076X ISSN (Print):2394-0751 http://www.questjournals.org/jmdsr/papers/vol4-issue2/B420610.pdf
 9. Iurii Gavrylenko, Andrei Laiko, Inga Mityuryayeva, Anna Hnyloskurenko Correlation Features of Microcirculation Parametrs in Children with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Tonsillitis IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 15, Issue 8 Ver. X (August. 2016), PP 65-68 www.iosrjournals.org
 10. Gavrylenko Yu. The impact of BNO 1030 on phagocytic activity of white blood cells in rats with type 1 diabetes mellitus / Международный эндокринологический журнал. – 2017. Том 13. №5. С. 78-83. p- ISSN 2224-0721, e-ISSN 2307-1427