Search

Тривалість навчання: 2 тижні  (78 годин)

Мета навчання: удосконалення рівня теоретичних знань лікарів згідно сучасному рівню теоретичних знань, практичних умінь та професійних навичок. У результаті теоретичного і практичного навчання слухачі оволодіють сучасними методами комплексного лікування пульмонологічних хворих.

Приділяється увага питанням сучасної діагностики та методам раціональної терапії.

Контингент слухачів: лікарі-пульмонологи, лікарі-терапевти, сімейні лікарі, педіатри, лікарі терапевтичного профілю.

Навчальний план циклу складається з 4 основних розділів:

  • Загальна пульмонологія
  • Спеціальна пульмонологія
  • Диференційна діагностика пульмонологічних синдромів
  • Фармакологія

які будуть викладатись шляхом модульного навчання.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю: залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.