Google search

Тривалість навчання: 2 тижні  (78 годин)

Мета навчання: удосконалення рівня теоретичних знань лікарів, практичних умінь і професійних навичок, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також ознайомлення з сучасними досягненнями медичної науки і сучасними методами діагностики і лікування саркоїдозу і інтерстиціальних захворювань легенів.

Приділяється увага питанням сучасної функціональної та рентгенологічної діагностики і методам раціональної фармакотерапії.

Контингент слухачів:  лікарі-пульмонологи, лікарі-фтизіатри, лікарі-терапевти, лікарі загальної практики - лікарі сімейної медицини.

Навчальний план циклу складається з 6 основних розділів:

  • Саркоідоз
  • Гранулематози
  • Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії
  • Альвеоліти встановленої етіології
  • Методи діагностики дисемінованих процесів легень
  • Інтерстиціальні фібрози легень при ураженнях інших органів і систем.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю:  залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.