Google search

Тривалість навчання: 2 тижні  (78 годин)

Мета навчання: удосконалення рівня теоретичних знань лікарів, практичних умінь і професійних навичок, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також ознайомлення з сучасними досягненнями медичної науки в антибіотикотерапії. В результаті теоретичного і практичного навчання слухачі опанують сучасними методами раціональної антибіотикотерапії.

Контингент слухачів:  лікарі-пульмонологи, лікарі-терапевти, лікарі загальної практики- сімейної медицини, лікарі інших спеціальностей

Навчальний план циклу складається з 3 основних розділів:

  • Загальні принципи антимікробної терапії
  • Особливості механізмів дії різних груп антимікробних препаратів
  • Диференційна антибіотикотерапія

які будуть викладатись шляхом модульного навчання.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю:  залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.