Google search

Тривалість навчання: 2 тижні (78 годин)

Мета навчання: удосконалення рівня теоретичних знань лікарів, практичних умінь і професійних навичок, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також ознайомлення з сучасними досягненнями медичної науки та сучасними методами дослідження функції зовнішнього  дихання.

Контингент слухачів: лікарі-пульмонологи, лікарі-фтизіатри, лікарі-терапевти, лікарі загальної практики- сімейної медицини

Навчальний план циклу складається з 6 основних розділів:

  • Функціональні методи діагностики
  • Альвеолярна вентиляція
  • Оцінка функції зовнішнього дихання
  • Клінічні варіанти порушення ФЗД
  • Фармакологічні і функціональні проби при дослідженні ФЗД
  • Інтерпретація результатів ФЗД.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю:  залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.