Google search

Тривалість навчання: 2 тижні (78 годин).

Мета навчання: поглиблення  теоретичних знань і практичної підготовки з питань надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентні форми туберкульозу - виявлення, діагностики, лікування, профілактики, в тому числі інфекційного контролю, забезпечення маршрутів пацієнтів, формування прихильності до лікування.

Контингент слухачів: лікарі-фтизіатри, лікарі-пульмонологи, лікарі загальної практики сімейної медицини, лікарі-терапевти, лікарі-інфекціоністи, лікарі з лабораторної бактеріологічної діагностики, лікарі-рентгенологи, лікарі-торакальні хірурги, лікарі вузьких спеціальностей, які беруть участь у наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Програма включає два основні курси:

  • діагностика, ведення випадків хіміорезистентного туберкульозу (легеневого та позалегеневого) тривалістю 1 тиждень (38 годин);
  • лікування, моніторинг, усунення побічної дії протитуберкульозних препаратів тривалістю 1 тиждень (36 годин).

Кожний курс включає кілька тем, розділених на елементи.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю: залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.