Google search

Тривалість навчання: 2 тижні  (78 годин)

Мета навчання: удосконалення знань, підвищення умінь та практичних навичок лікарів при веденні пацієнтів із алергічними захворюваннями респіраторної системи щодо своєчасної їх діагностики, призначення раціонального лікування, профілактики розвитку ускладнень.

Контингент слухачів: лікарі алергологи, алергологи дитячі, загальної практики-сімейної медицини, пульмонологи, терапевти, фтизіатри. 

Програма циклу складається з 5 розділів:

  1. Загальні питання алергології;
  2. Профілактика алергічних захворювань;
  3. Діагностика респіраторної алергопатології;
  4. Ведення пацієнтів з респіраторною алергопатологією;
  5. Особливі групи пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями.

Кожний курс включає кілька тем, розділених на елементи.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю: залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.