Google search

Тривалість навчання: 2 тижні  (78 годин)

Мета навчання: удосконалення знань, умінь та практичних навичок лікарів загальної практики з питань раннього, своєчасного, виявлення туберкульозу, його діагностики, диференціальної діагностики, організації моделі амбулаторного ведення випадку, лікування та профілактики захворювання серед різних верств населення.

Велика увага приділяється практичним заняттям із забезпечення маршрутів пацієнтів із підозрою на ТБ, читанням рентгенограм органів грудної клітки.

Контингент слухачів: лікарі загальної практики – сімейної медицини, внутрішньої медицини, педіатрії, лікарі центрів профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, лікарі-пульмонологи, лікарі будь-яких інших спеціальностей, в практичній діяльності яких є необхідність проводити диференціальну діагностику з туберкульозом позалегеневих локалізацій.

Програма складається з 5-ти розділів: 1) загальні питання фтизіатрії; 2) виявлення та діагностика туберкульозу в закладах первинної медико-санітарної допомоги; 3) профілактика туберкульозу; 4) організація моделі амбулаторного ведення хворих на туберкульоз; 5) особливі групи пацієнтів хворих на туберкульоз: вагітні,  ВІЛ-позитивні, із низьким рівнем прихильності до лікування, з побічними реакціями на протитуберкульозні препарати.

Кожний курс включає кілька тем, розділених на елементи.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю:  залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.