Search

Тривалість – 2 тижні (78 годин)

Мета: поглиблення теоретичних знань і практичної підготовки з питань виявлення, забезпечення маршруту, діагностики, профілактики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, лікування випадків ко-інфекції ВІЛ/ТБ.

Контингент слухачів: лікарі-інфекціоністи, лікарі-фтизіатри, лікарі-пульмонологи, лікарі загальної практики сімейної медицини, лікарі-терапевти, лікарі-фтизіохірурги.

 Програма включає чотири основні курси:

  • сучасний стан проблеми поєднаної інфекції ВІЛ/ТБ
  • діагностика туберкульозу, особливості його перебігу у ВІЛ-інфікованих
  • лікування поєднаної інфекції ВІЛ-ТБ
  • профілактика туберкульозу у ВІЛ-інфікованих, профілактика ВІЛ/СНІДу, ведення випадку ВІЛ/ТБ.

Кожний курс включає кілька тем, розділених на елементи.

Навчання передбачає лекції, практичні і семінарські заняття, а також підсумковий контроль рівня отриманих знань та проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Форми контролю:  залік наприкінці курсу навчання.

Слухачам, які успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу  встановленого зразку, нараховується 50 балів відповідно з вимогами БПР.