Google search

Цикл тематичного удосконалення «Акупунктура як складова реабілітації хворих в медичній практиці» призначений для підвищення кваліфікації спеціалістів-лікарів: рефлексотерапевтів, неврологів, загальної практики-сімейної медицини, ортопедів-травматологів. Мета циклу — удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань, що торкаються сучасних аспектів використання методів класичної акупунктури в  реабілітації, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис циклу, його структура

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд загальних основ рефлексотерапії, методів класичної акупунктури,  аспектів використання методів медичної акупунктури в комплексній реабілітації захворювань нервової системи і опорно-рухового апарату.  Програма  циклу охоплює  обсяг  як  теоретичних,  так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних  лікарям: рефлексотерапевтам, неврологам, загальної практики-сімейної медицини, ортопедам-травматологам для належного здійснення професійної діяльності з питань, що торкаються сучасних аспектів використання методів класичної акупунктури в  реабілітації.

Програма циклу містить такі основні  курси:  загальні основи рефлексотерапії,  методи класичної  акупунктури, використання методів медичної акупунктури в комплексній реабілітації захворювань нервової системи і опорно-рухового апарату.

Після закінчення курсу слухач отримає:

 • Чітке розуміння показань та протипоказань до використання акупунктури в клінічній практиці.
 • Відповідний обсяг знань у сфері використання методів акупунктури при реабілітації хворих, що надасть можливість ефективно Застосування методів рефлексотерапії в комплексній реабілітації захворювань нервової системи та патології  опорно-рухового апарату.
 • Поглиблення практичних навичок щодо застосуваннягальмівного методу вколювання, збуджувального методу вколювання, “теплового вколювання” в комплексній реабілітації захворювань нервової системи та патології  опорно-рухового апарату
 • Удосконалення навичок щодо складання програм реабілітації захворювань нервової системи та опорно-рухового апарату з урахуванням акупунктури.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1. Довгий І. Л. Захворювання периферичної нервової системи / за ред. Н. К. Свиридової . – Б. Церква: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016.- Т. 1.- 718 с.
 2. Довгий І. Л. Захворювання периферичної нервової системи / за ред. Н. К. Свиридової . – Б. Церква: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016.- Т. 2.- 522 с.
 3. Довгий І. Л. Захворювання периферичної нервової системи / за ред. Н. К. Свиридової . – Б. Церква: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2016.- Т. 3.- 463 с.
 4. Рефлексотерапія: підручник / [Свиридова Н. К., Морозова О. Г., Чуприна Г. М. та ін.];  за  ред..   Н. К. Свиридової, О. Г. Морозової.-     К. : ТОВ СІКГРУП Україна, 2017. – Т. 1.-  427 с.
 5. Рефлексотерапія: підручник / [Свиридова Н. К., Морозова О. Г., Чуприна Г. М. та ін.];  за  ред..   Н. К. Свиридової, О. Г. Морозової.-        К. : ТОВ СІКГРУП Україна, 2017. – Т. 2.-  205 с.
 6. Рефлексотерапія: підручник / [Свиридова Н. К., Морозова О. Г., Чуприна Г. М. та ін.];  за  ред..   Н. К. Свиридової, О. Г. Морозової.-     К. : ТОВ СІКГРУП Україна, 2017. – Т. 3.-  476 с.
 7. Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії “Застосування теорії ІНЬ і ЯН в традиційній китайській медицині” / Чуприна Г. М., Труфанов Є.О.,Свиридова Н. К. [та ін.].- Східно-Європейський неврологічний журнал. - 2018, №4(22).- С.26-31.
 8. Лекція циклу спеціалізації з РТ «Практичне застосування теорії У-Сін в традиційній китайській медицині» / Чуприна Г. М., Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. [та ін.].- Східно-Європ. неврологічний журнал. - 2018, №2(20).- С.19-23.
 9. Лекція циклу спеціалізації з РТ «Теоретичні та методологічні основи рефлексотерапії» / Чуприна Г. М., Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. [та ін.].- Східно-Європ. неврологічний журнал. - 2018, №2(20).- С.19-23.
 10. Лекція циклу спеціалізації з РТ «Цефалгії: клініка, діагностика та лікування» / Чуприна Г. М., Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. [та ін.].- Східно-Європ. неврол. журнал. - 2018, №2(20).- С.12-18.
 11. Лекція циклу спеціалізації з рефлексотерапії «Теорія ІНЬ- ЯН, як основа для діагностики і ліування захворювань» / Чуприна Г. М., Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. - Східно-Європейський неврологічний журнал. - 2017, №4(16).- С.30-35.
 12. Нейрофізіологічне підґрунтя застосування методів рефлексотерапії у лікуванні розсіяного склерозу (Клінічна лекція) / Чуприна Г. М., Свиридова Н. К., Парнікоза Т. П. [та ін.].- Східно-Європейський неврологічний журнал. - 2018, №1(19).- С.4-8.