Google search

Місце проведення: Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2

Куратор:  к.мед.н., доцент Парпалей Євген Іванович, ел.адреса:[email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Цикл тематичного удосконалення “Ізоімунний конфлікт при вагітності” розроблені для лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів , анестезіологів пологових будинків та сімейних лікарів, які здійснюють диспансерний нагляд за вагітними в жіночих консультаціях та стаціонарах лікувально-профілактичних закладів, працюють в сфері пренатальної діагностики, перинатальних технологій, включаючи інвазивні методи.

Цикл проводиться за очною, очно-заочною формами з елементами дистанційного навчання.

Мета циклу: поглиблення теоретичної і практичної підготовки лікарів з питань ізоімунізації, гемолітичної хвороби плода та новонародженого, особливостей ведення вагітності та пологів, з застосуванням сучасних еферентних методів та внутрішньоутробного переливання крові.

Програма циклу тематичного удосконалення розрахована на 2 тижні, що складає 78 навчальних годин,та містить 3 курси з найбільш актуальних питань ізоімунного конфлікту.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота.

У кінці циклу проводиться контроль знань у формі заліку.

Після закінчення циклу слухачі отримують посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка.