Google search

Місце проведення: Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2

Куратор: д.мед.н., проф.. Кондратюк Валентина Костянтинівна; ел. адреса: [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу – удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з ендокринології в акушерстві, гінекології та репродуктології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров’я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі .

Цикл тематичного удосконалення передбачає розгляд питань структури та функції жіночого репродуктивного тракту, гіперпроліферативного синдрому, міждисциплінарних питань гінекологічної ендокринології, основ ендокринології вагітності, аспектів старіння репродуктивної системи жінки та інше.

Програма циклу тематичного удосконалення охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних знань, вмінь і навичок, необхідних акушер-гінекологам для належного здійснення професійної діяльності.

Програма містить 11 курсів, кожний курс від 1 до 5 розділів за темами циклу.

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять, як лекції, практичні заняття, семінарські заняття.

Для визначення рівня засвоєння програми циклу передбачено підсумковий залік 2 години.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Слухачам, які склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.