Google search

Місце проведення: Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2

Куратор: д.мед.н., проф. Кондратюк Валентина Костянтинівна; ел.адреса: [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань діагностики та лікування патології шийки матки.

Тематичний курс включає вивчення сучасних підходів до питань діагностики та лікування патології шийки матки. Програма циклу розрахована на 0.5 місяці та містить 7 курсів з найбільш актуальних питань патології шийки матки.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари.

На заняттях використовується мультимедійна техніка, атласи, кольпоскоп, аргоноплазмовий апарат для хірургічних втручань на шийці матки.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.