Google search

Місце проведення: Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2; клініка «Вікторія»

Куратор:  к.мед.н., доцент Парпалей Євген Іванович, ел.адреса:[email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: поглиблення теоретичних знань та практичної підготовки з питань ультразвукової діагностики акушерсько-гінекологічної патології, загрозливих станів та захворювань плода.

Тематичний курс включає вивчення основних питань застосування ультразвуку в діагностиці акушерської та гінекологічної патології на сучасному етапі.

Форма навчального процесу: лекції, практичні заняття, семінари. Теоретична підготовка передбачає відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях. На практичних та семінарських заняттях , з використанням мультимедійної техніки, ехограм, відео фрагментів ультразвукових  досліджень, атласів, фантомів, сучасної ультразвукової діагностичної апаратури, слухачі опановують практичні навички з самостійного вирішення окремих ситуацій, формують основи ключових професійних компетентностей у сферах своєї практичної діяльності.

Програма побудована за принципом окремих блоків та складається з 6 основних курсів.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.