Google search

Місце проведення: Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2.

Куратор:  к.мед.н., асистент Ус Ірина Володимирівна,  ел.адреса: [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda

Мета циклу: поглиблення теоретичної та практичної підготовки лікарів з питань оцінки системи гемостазу в нормі та при патологічних станах в акушерстві та гінекології, профілактики тромботичних ускладнень, прегравідарної підготовки, ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із тромбофілічними розладами різного ґенезу.

Зміст програми включає обсяг теоретичних знань і практичних навичок з питань тромбофілічних ускладнень в акушерстві та гінекології.

Програма циклу розрахована на 2 тижні, складає 78 годин, містить 6 курсів з найбільш актуальних питань репродуктивної гемостазіології.

В структурі навчального плану передбачені традиційні форми занять: лекції, практичні заняття, клінічні розбори, дискусії.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.