Google search

Місце проведення: Київ, Мостицька,11, пологовий будинок №2.

Куратор:  к.мед.н., доцент Геревич Надія Василівна,  ел.адреса: [email protected]

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода: https://nuozu.edu.ua/s/np/k/akusherstva-hinekolohii-ta-medytsyny-ploda 

Мета циклу: поглиблення знань лікарів з питань медицини внутрішньоутробного плода.

Програма включає обсяг теоретичних знань і практичних навичок з акушерських патологій, що призводять до станів плода, які потребують радикальної корекції у післяпологовому періоді та діагностуються пренатально.

Навчальний план складається  з 13 курсів, кожний із яких є відносно самостійною частиною програми.

Програма реалізується за допомогою лекцій, семінарів та практичних занять з використанням мультимедійної техніки, муляжів, ехограм, УЗД.

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення встановленого зразка.

На початку занять слухачі отримують списки обов’язкової літератури та посилання на електронні ресурси.