Google search

Адреса проведення: вул. Загорівська 1, терапевтичний корпус , І поверх, кафедра оториноларингології

Контактні дані: +380 44 483 1585, [email protected], доцент ПЕЛЕШЕНКО Олександр Олексійович

Cторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика кафедра оториноларингології

Мета циклу:

поглиблення теоретичних та практичних знань лікарів лікувального профілю з актуальних питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування окремих ЛОР-захворювань.

Цикл призначений для лікарів лікувального профілю.

Програма створена в 2-х варіантах, які відрізняються тривалістю навчання: 1 місяць і 0,5 місяця. Очне навчання тривалістю 1 місяць (156 год) проводиться за програмою, що містить 15 курсів з найбільш актуальних проблем отоларингології та 5 додаткових програм: “Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях”, “Проблема СНІДУ та вірусних гепатитів”, “Військова медицина”, “Питання імунопрофілактики”, “Медичне право”. Курси взаємопов’язані між собою, а курс “Носова кровотеча” розглядається, як синдром.

По закінченню циклу тривалістю 1 місяць проводиться іспит.

Навчання тривалістю 0,5 місяця (78 год) містить 13 основних курсів без додаткових програм.

По закінченню циклу 0,5 місяця проводяться заліки за встановленим переліком питань, що дозволяє оцінити рівень набутих слухачами знань.

Після закінчення циклу слухачі отримують посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

В структурі навчального, тематичних та робочого планів передбачені традиційні форми занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів.