Google search

Адреса проведення: вул. Загорівська 1, терапевтичний корпус , І поверх, кафедра оториноларингології

Контактні дані: +380 44 483 1585, [email protected], доцент ПЕЛЕШЕНКО Олександр Олексійович

Cторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика кафедра оториноларингології

Мета циклу:

Поглиблення теоретичних знань та практичних навичок слухачів з питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування окремих ЛОР – захворювань; удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з отоларингології, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі.

Навчальний цикл призначений для лікарів-отоларингологів, лікарів-отоларингологів дитячих, лікарів хірургів.

Програма передбачає навчання тривалістю 0,5 місяця (78 год) містить 13 основних курсів та додаткову програму «Питання імунопрофілактики». Курси взаємопов’язані між собою, курс “Носова кровотеча” розглядається, як синдром. По закінченню циклу проводиться залік, що дозволяє оцінити рівень набутих слухачами знань.

Слухачі, які успішно склали залік, отримують посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення встановленого зразка.

Форми організації освітнього процесу: лекції, практичні заняття, різні види семінарів.