Google search

Адреса проведення

Україна, м.Київ,вул.М.Пимоненко 10А, ІС НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кафедра стоматології дитячого віку, 1пов.

Навчальні бази:

КДП Охматдит, Стрітенська 7/9

ДКЛ №9 (Міський центр лікування захворювань СОПР і пародонта), Копилівська 1/7

КНП «Київська міська стоматологічна поліклініка», Пимоненко 10-А

Контактні дані куратора

Асистент кафедри стоматології дитячого віку Гостєва  З.В.,

 тел. 0444823674, e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

https://www.nuozu.edu.ua/s/np/k/stomatolohii-dytiachoho-viku

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta

Мета вивчення курсу

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань сучасних методів стоматологічної профілактики та превентивної терапії у дітей та підлітків, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Опис курсу, його структура (основні розділи)

Програма містить 3 розділи з основної дисципліни. Розділ - самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом навчальну інформацію з питань сучасної діагностики, лікування і профілактики проявів профілактики захворювань в порожнині рота у дітей. 

Заплановані види активності:

Слухачі циклу мають змогу не тільки ознайомитися з останніми досягненнями профілактики стоматологічних захворювань, новими поглядами на питання превенції основних стоматологічних захворювань, а й опанувати новітні методи діагностики.

Після закінчення курсу:

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Види навчальної діяльності:

Для виконання програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять як лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів.

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. ZOOM конференції
 3. Хмарне сховище Google drive
 4. Viber зв’язок
 5. Передача документації здійснюється через «Нова пошта» 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

Список рекомендованих джерел

Основна література

 1. Безвушко Э.В. Oценка факторов риска кариеса зубов при использовании европейских индикаторов (часть ІІ). Вісн. стоматології. 2014;(2):58-61.
 2. Казарина Л.Н., Самаркина А.Н., Пурсанова А.Е. Медицинские аспекты комплексной профилактики и лечения флюороза у детей, проживающих в эндемичном районе. Мед. альманах. 2015;(3):172-5.
 3. Каськова Л.Ф., Леус П.А., Новикова С.Ч., Аноприева Н.М., Попик Е.М., Мандзюк Т.Б. Оценка стоматологического здоровья и выявление поведенческих факторов риска у детей школьного возраста г. Полтавы с помощью европейских индикаторов. Вісн. проблем біології і медицини. 2016;(3 Т 2):112-8.
 4. Квашнина Л.В. Алиментарный дефицит кальция у детей и подходы к его коррекции. Соврем. педиатрия. 2016;(7):26-32.
 5. Ковач І.В., Штомпель Г.В., Дичко Є.Н., Вербицька А.В. Профілактика карієсу зубів в умовах забруднення екології. Укр. стоматол. альманах. 2018;(1):55-9.
 6. Коротич Н.Н., Лохматова Н.М., Ващенко И.Ю. Обоснование необходимости эндогенного назначения препаратов кальция для профилактики кариеса зубов у детей. Світ медицини та біології. 2014;(1):176-80.
 7. Леус П.А., Безвушко Э.В., Смоляр Н.И., Лучинський М.А., Манащук Н.В., Машкаринец О.О., и др. Сравнительная оценка стоматологического статуса 12-летних детей с помощью Европейских индикаторов стоматологического здоров’я. Галиц. лікар. вісн. 2014;21(2):116-8.
 8. Марушко Ю.В., Полковниченко Л.Н., Таринская О.Л. Кальций и его значение для детского организма (обзор литературы). Соврем. педиатрия. 2014;(5):46-52.
 9. Савичук Н.О. Інноваційні підходи до профілактики карієсу зубів у дітей і вагітних жінок. Соврем. стоматология. 2013;(5):50-4.
 10. Савичук Н.О., Трубка И.А. Профилактика кариеса зубов у детей и беременных женщин – коррекция микробиома. Стоматология. Эстетика. Инновации. 2018;2(1):10-5.
 11. Сороченко Г.В., Скульська С.В., Ішутко І.Ф. Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку Київської області. Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. 2016;(1):36-40.
 12. Трубка І.О. Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку. Здоровье ребенка. 2018;13(4):365-71.
 13. Трубка І.О. Клінічна ефективність лікувально-профілактичного комплексу при поєднаному перебізі карієсу та хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку. Вісн. проблем біології і медицини. 2018;(2):377-81.
 14. Трубка І.О. Нові підходи профілактики захворювань тканин пародонту у дітей шкільного віку. В: Зб. наук. пр. співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Киев; 2018;(30). с. 374-87.
 15. Хоменко Л.О., Лєус П.А., Остапко О.І., Сороченко Г.В. Визначення значущості індикаторів ризику при різних рівнях інтенсивності карієсу зубів у дітей шкільного віку. Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. 2016;(2) 39-45.
 16. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М., Воєвода О.О., Дуда О.В. Вплив стану організму на стоматологічні захворювання у дітей та підлітків Мед. наука України. 2016;12(1/2):58-63.
 17. Хоменко Л.О., Сороченко Г.В. Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу. Клін. стоматологія. 2015;(1):120-4. 

Додаткова література

 1. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Fluoride toothpaste use for young children. J Am Dent Assoc. 2014 Feb;145(2):190-1.
 2. Banas J.A., Drake D.R. Are the mutans streptococci still considered relevant to understanding the microbial etiology of dental caries? BMC Oral Health. 2018 Jul 31;18(1):129.
 3. Bhalla M., Ingle N.A., Kaur N., Yadav P. Mutans streptococci estimation in saliva before and after consumption of probiotic curd among school children. J Int Soc Prev Community Dent. 2015 Jan-Feb;5(1):31-4.
 4. Cabral R.N., Hilgert L.A., Faber J., Leal S. Caries risk assessment in schoolchildren–a form based on Cariogram software. J Appl Oral Sci. 2014 Sep-Oct;22(5):397-402.
 5. Chapple I.L., Bouchard P., Cagetti M.G., Campus G., Carra M.C., Cocco F, et al. Interaction of lifestyle, behaviour or systemic diseases with dental caries and periodontal diseases: consensus report of group 2 of the joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between caries and periodontal diseases. J Clin Periodontol. 2017 Mar;44 Suppl 18:S39-S51.
 6. Coqueiro A.Y., Bonvini A., Raizel R., Tirapegui J., Rogero M. Probiotic supplementation in dental caries: is it possible to replace conventional treatment? Nutrire. 2018;43:6.
 7. Dharmadhikari P., Thosar N., Baliga S., Rathi N. Changing trends in oral hygeine and plaque control in children. J Dent Oral Care. 2016;1(2):79-83.
 8. Jiang S., Gao X., Jin L., Lo E. Salivary microbiome diversity in caries-free and caries-affected children. Int J Mol Sci. 2016 Nov 25;17(12). pii: E1978.
 9. Kuchler E.C., Pecharki G.D., Castro M.L., Ramos J., Barbosa F. Jr., Brancher J.A., et al. Genes Involved in the Enamel Development Are Associated with Calcium and Phosphorus Level in Saliva. Caries Res. 2017;51(3):225-30.
 10. Lif H.P., Ohman C., Ronnlund A., Johansson I. Maturation of oral microbiota in children with or without dental caries. PLoS One. 2015 May 28;10(5):e0128534.
 11. Lin H.S., Lin J.R., Hu S.W., Kuo H.C., Yang Y. Association of dietary calcium, phosphorus, and magnesium intake with caries status among schoolchildren. Kaohsiung J Med Sci. 2014 Apr;30(4):206-12.
 12. O'Mullane D.M., Baez R.J., Jones S., Lennon M.A., Petersen P.E., Rugg-Gunn A.J., et al. Fluoride and Oral Health. Community Dent Health. 2016 Jun;33(2):69-99.
 13. Petersen P.E., Ogawa H. Prevention of dental caries through the use of fluoride--the WHO approach. Community Dent Health. 2016 Jun;33(2):66-8.
 14. Savichuk N., Trubka .І, Kornienko L., Hostieva Z., Ermacova L. Prevention of dental caries: trends and treatment. Intermed J. 2014;ІІ-ІІІ(2):49-53
 15. Syed M., Chopra R., Shrivastava V., Sachdev V. Comparative evaluation of 0.2% chlorhexidine mouthwash, xylitol chewing gum, and combination of 0.2% chlorhexidine mouthwash and xylitol chewing gum on salivary streptococcus mutans and biofilm levels in 8- to 12-year-old children. Int J Clin Pediatr Dent. 2016 Oct-Dec;9(4):313-319.
 16. Thosar N., Priyanti D., Thosar N., Baliga S., Rathi N. Changing Trends In Oral Hygeine and Plaque Control In Children. (2015) J Dent Oral Care 2(1): 1-5. 

Інформаційні ресурси

 1. The world oral health report 2003: Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.who.int/oral_health /media/en/orh_report03_en.pdf
 2. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Dental interventions to prevent caries in children [Internet]. Edinburgh; 2014 Mar. [cited 2018 Dec 23]. Available from: http://www.sign.ac.uk
 3. O’Neill C. (chair), Connolly E., Crotty A., Crowley E., Downey J., Golden B., et al., guideline development group. Strategies to prevent dental caries in children and adolescents: evidence-based guidance on identifying high caries risk children and developing preventive strategies for high caries risk children in Ireland [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.ucc.ie/en/media/research/ohsrc/ PreventDentalCariesFull.pdf
 4. Bourgeois D.M., prepared. Health Surveillance in Europe. European Global Oral Health Indicators Development Project: final report, 2003-2005 [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/ OD/Avdelningar/who/EURO/EU/EUReportoralheath200305.pdf
 5. Тогунов И.А. Маркетинговая сущность медицинской профилактической деятельности [Интернет]. [цитировано 2018 Дек 22]. Доступно: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm
 6. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча терапевтична стоматологія»: наказ МОЗ України № 435 від 31.08.2004 р. [Інтернет]. [цитовано 2018 Груд 23]. Доступно: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040831_435.html

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу