Google search

Розділ: Цикл тематичного удосконалення «Сучасні фармакотерапевтичні підходи до cтоматологічної профілактики та лікування карієсу і його ускладнень у дітей» 

Адреса проведення

Україна, м.Київ,вул.М.Пимоненко 10А, ІС НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кафедра стоматології дитячого віку, 1пов.

Навчальні бази:

КДП Охматдит, Стрітенська 7/9

ДКЛ №9 (Міський центр лікування захворювань СОПР і пародонта), Копилівська 1/7

КНП «Київська міська стоматологічна поліклініка», Пимоненко 10-А 

Контактні дані куратора

Асистент кафедри стоматології дитячого віку, к.мед.н.Савичук А.О.

тел. 0444823674, e-mail: [email protected] 

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta 

Мета вивчення курсу

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань фармакотерапевтичних підходів до cтоматологічної профілактики та лікування карієсу і його ускладнень у дітей, необхідних для професійної діяльності слухачів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі тощо.

Цикл призначений для підвищення кваліфікації  лікарів-стоматологів дитячих, лікарів-стоматологів-терапевтів, лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-стоматологів-ортопедів, лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів,  лікарів педіатричного профілю. 

Опис курсу, його структура (основні розділи)

Програма містить 4 розділи з основної дисципліни. Розділ - самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом навчальну інформацію з питань сучасної діагностики, лікування і профілактики проявів інфекційних захворювань в порожнині рота у дітей.  Розділи розбито на теми. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, розділи і теми закодовано.

Заплановані види активності:

За додатковими програмами включено 2 години для вивчення питань імунопрофілактики.

У навчальному плані циклу зазначено контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми.  У разі необхідності, враховуючи базовий рівень знань слухачів, кафедра може вносити корективи та доповнення до навчальних годин, які регламентовані навчальними планами, в межах 15 % від загального обсягу часу.

Після закінчення курсу:

Слухачам, які виконали програму і успішно склали залік, видається посвідчення про проходження циклу встановленого зразка.

Види навчальної діяльності:

Слухачі циклу мають змогу  ознайомитися з останніми тенденціями у фармакотерапевтичних підходах до cтоматологічної профілактики та лікування карієсу.

Основні розділи включають: вивчення сучасних фармакотерапевтичних підходів до профілактики та лікування неускладненого карієсу у дітей, включаючи сучасні методи екзогенної медикаментозної  профілактики карієсу,   сучасні методи ендогенної  профілактики карієсу  та  фармакологічні аспекти малоінвазивної терапії карієса; сучасні фармакотерапевтичні підходи до профілактики та лікування ускладненого карієсу у дітей із розглядом питань фармакотерапія при ендодотичному лікуванні тимчасових та постійних зубів у дітей. Місцеве знеболення при лікуванні неускладненого  та ускладненого карієсу

Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення доповнені переліком питань до підсумкового заліку, переліком практичних навичок, списком рекомендованих джерел.

Для виконання цієї програми під час навчання передбачено такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять, а також самостійну роботу слухачів. 

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси

Список рекомендованих джерел

Основна література

 1. Казарина Л.Н., Самаркина А.Н., Пурсанова А.Е. Медицинские аспекты комплексной профилактики и лечения флюороза у детей, проживающих в эндемичном районе. Мед. альманах. 2015;(3):172-5.
 2. Квашнина Л.В. Алиментарный дефицит кальция у детей и подходы к его коррекции. Соврем. педиатрия. 2016;(7):26-32.
 3. Коротич Н.Н., Лохматова Н.М., Ващенко И.Ю. Обоснование необходимости эндогенного назначения препаратов кальция для профилактики кариеса зубов у детей. Світ медицини та біології. 2014;(1):176-80.
 4. Левицкий А.П. Применение антидисбиотических средств в стоматологии. Вісн. стоматології. 2014;(4):89-92.
 5. Марушко Ю.В., Полковниченко Л.Н., Таринская О.Л. Кальций и его значение для детского организма (обзор литературы). Соврем. педиатрия. 2014;(5):46-52.
 6. Парпалей К.А., Трубка И.А., Сороченко Н.А., Корниенко Л.В., Бондаренко Л.В., Тимохина В.А., и др. Применение текучего композита SDR™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков. Проблеми безперерв. мед. освіти та науки. 2017;(3):65-9.
 7. Савичук Н.О., Парпалей К.А., Трубка І.О., Тимохіна В.О., Корнієнко Л.В., Сороченко Н.О. Принципи надання стоматологічної допомоги дітям з вродженими вадами розвитку щелепно-лицевої ділянки на етапах лікування та реабілітації. Вісн. проблем біології і медицини. 2015;(2 Т 2):206-11.
 8. Силин А.В., Сатыго Е.А., Садальский Ю.С. Эффективность препаратов для профилактики кариеса у детей в период сменного прикуса. Стоматология. 2014;93(4):58-60.
 9. Сороченко Г.В., Скульська С.В., Ішутко І.Ф. Європейські індикатори стоматологічного здоров’я дітей шкільного віку Київської області. Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров’я України. 2016;(1):36-40.
 10. Трубка И., Савичук Н., Гостева З., Ермакова Л., Корниенко Л., Цыганко И., и др. «Здоровая улыбка наших детей» – проект, который принес радость и стоматологам, и пациентам. ДентАрт. 2017;(3):59-63.
 11. Трубка І.О. Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку. Здоровье ребенка. 2018;13(4):365-71.
 12. Трубка І.О. Клінічна ефективність лікувально-профілактичного комплексу при поєднаному перебізі карієсу та хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку. Вісн. проблем біології і медицини. 2018;(2):377-81.
 13. Хоменко Л.О., Сороченко Г.В. Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу. Клін. стоматологія. 2015;(1):120-4.
 14. Хоменко Л.О., редактор. Терапевтична стоматологія дитячого віку: підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. Київ: Книга плюс, 2016;2. 328 с.
 15. Savichuk N., Trubka .І, Kornienko L., Hostieva Z., Ermacova L. Prevention of dental caries: trends and treatment. Intermed J. 2014;ІІ-ІІІ(2):49-53 

Допоміжна література

 1. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Fluoride toothpaste use for young children. J Am Dent Assoc. 2014 Feb;145(2):190-1.
 2. Bhalla M., Ingle N.A., Kaur N., Yadav P. Mutans streptococci estimation in saliva before and after consumption of probiotic curd among school children. J Int Soc Prev Community Dent. 2015 Jan-Feb;5(1):31-4.
 3. Campus G., Cocco F., Carta G., Cagetti M.G., Simark-Mattson C., Strohmenger L., et al. Effect of a daily dose of Lactobacillus brevis CD2 lozenges in high caries risk schoolchildren. Clin Oral Investig. 2014;18(2):555-61.
 4. Coqueiro A..Y, Bonvini A., Raizel R., Tirapegui J., Rogero M. Probiotic supplementation in dental caries: is it possible to replace conventional treatment? Nutrire. 2018;43:6.
 5. Dharmadhikari P., Thosar N., Baliga S., Rathi N. Changing trends in oral hygeine and plaque control in children. J Dent Oral Care. 2016;1(2):79-83.
 6. Evans A., Leishman S.J., Walsh L.J., Seow W. Inhibitory effects of antiseptic mouthrinses on Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis and Lactobacillus acidophilus. Aust Dent J. 2015 Jun;60(2):247-54.
 7. Hedayati-Hajikand T., Lundberg U., Eldh C., Twetman S. Effect of probiotic chewing tablets on early childhood caries--a randomized controlled trial. BMC Oral Health. 2015 Sep 24;15(1):112.
 8. Lif H.P., Ohman C., Ronnlund A., Johansson I. Maturation of oral microbiota in children with or without dental caries. PLoS One. 2015 May 28;10(5):e0128534.
 9. Petersen P.E., Ogawa H. Prevention of dental caries through the use of fluoride--the WHO approach. Community Dent Health. 2016 Jun;33(2):66-8.
 10. Sampaio-Maia B., Monteiro-Silva F. Acquisition and maturation of oral microbiome throughout childhood: An update. Dent Res J (Isfahan). 2014 May;11(3):291-301.
 11. Syed M., Chopra R., Shrivastava V., Sachdev V. Comparative evaluation of 0.2% chlorhexidine mouthwash, xylitol chewing gum, and combination of 0.2% chlorhexidine mouthwash and xylitol chewing gum on salivary streptococcus mutans and biofilm levels in 8- to 12-year-old children. Int J Clin Pediatr Dent. 2016 Oct-Dec;9(4):313-319.
 12. Walsh T., Oliveira-Neto J.M., Moore D. Chlorhexidine treatment for the prevention of dental caries in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 13;(4):CD008457. 

Інформаційні ресурси

 1. The world oral health report 2003: Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral Health Programme [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.who.int/oral_health /media/en/orh_report03_en.pdf
 2. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Dental interventions to prevent caries in children [Internet]. Edinburgh; 2014 Mar. [cited 2018 Dec 23]. Available from: http://www.sign.ac.uk
 3. O’Neill C. (chair), Connolly E., Crotty A., Crowley E., Downey J., Golden B., et al., guideline development group. Strategies to prevent dental caries in children and adolescents: evidence-based guidance on identifying high caries risk children and developing preventive strategies for high caries risk children in Ireland [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.ucc.ie/en/media/research/ohsrc/ PreventDentalCariesFull.pdf
 4. Bourgeois D.M., prepared. Health Surveillance in Europe. European Global Oral Health Indicators Development Project: final report, 2003-2005 [Internet]. [cited 2018 Dec 23]. Available from: https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/ OD/Avdelningar/who/EURO/EU/EUReportoralheath200305.pdf
 5. Тогунов И.А. Маркетинговая сущность медицинской профилактической деятельности [Интернет]. [цитировано 2018 Дек 22]. Доступно: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a62.htm
 6. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча терапевтична стоматологія»: наказ МОЗ України № 435 від 31.08.2004 р. [Інтернет]. [цитовано 2018 Груд 23]. Доступно: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040831_435.html

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу