Google search

Тривалість навчання – 0,5 місяця (78 годин).

Протягом останнього року колективом кафедри дитячої неврології та медико – соціальної реабілітації оновлено навчальний план і програму циклу тематичного удосконалення «Епілепсія у дітей» тривалістю – 0,5 місяця (78 годин).

Цикл призначений для підвищення кваліфікації спеціалістів: педіатрів, неврологів дитячих, неонатологів, неврологів, лікарів – психіатрів, анестезіологів дитячих, інфекціоністів дитячих, лікарів – хірургів дитячих, лікарів загальної практики – сімейної медицини для належного здійснення професійної діяльності.

Мета циклу: удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових компетентностей, отримання нових актуальних знань з проблем діагностики епілепсії у дітей, необхідних для професійної діяльності лікарів відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я.

Слухачі даного циклу мають змогу не тільки ознайомитися з питаннями сучасної діагностики епілепсій з використанням методів функціональної діагностики у дітей, однак, і оволодіти навиками правильного формулювання діагнозу дитячих форм епілепсій, оволодіти методикою надання невідкладної допомоги при епілептичному статусі, правилами призначення базової терапії при епілепсіях у дітей.

Слухачі, які успішно склали залік , отримують посвідчення відповідного зразка.